Elavtal, Rådgivning och Elhandel

Populärt elavtal ökar investeringarna i vind- och solkraft

Publicerad: 2020-11-04 Uppdaterad: 2021-05-26 kl. 13:43

handslag

Allt fler företag vill bidra till utbyggnaden av förnybar energi. Power purchase agreement, förkortat PPA, är ett sätt att göra det, utan att själv göra investeringen.

Kan ditt företags elkonsumtion direkt bidra till att det byggs fler vind- och solkraftsparker? Svaret är ja. Power Purchase Agreement, eller PPA som det förkortas, är ett allt vanligare sätt för företag att köpa el direkt från nya vind- och solparker och på så sätt bidra till samhällets energiomställning. PPA innebär att elanvändaren tecknar ett långsiktigt avtal direkt med en elproducent om en överenskommen mängd energi till ett överenskommet pris. Avtalet i sig är sedan startskottet för att producenten bygger ny vind- eller solkraft.

PPA är en avtalsform som ökar både internationellt och i Norden. Techjättar som Google och Facebook har ingått PPA-avtal med nordiska vindkraftsparker för sina lokala verksamheter. Även bland industri- och fastighetsbolag är intresset stort.

Marcus_Melin_vattenfall– Många företag tittar först på att bygga solinstallationer på egna tak, men det täcker ofta bara en mindre del av behovet. Vill man se till att det byggs mer förnybart, utöver vad man själv har plats för, så kan man antingen investera i en egen sol- eller vindpark, eller teckna ett PPA på en park som någon annan bygger och driver, förklarar Marcus Melin, strategisk energirådgivare på Vattenfall.

Stora volymer under lång tid

Genom PPA kan elanvändaren se till att det byggs ny vind- eller solkraft, utan att själv behöva köpa in dyr utrustning eller driva och underhålla anläggningen. Det är producenten som äger, bygger, installerar och sköter driften av anläggningen. För elkunden innebär det, rätt utformat, ett skydd mot prissvängningar på elmarknaden och bättre kontroll över företagets elkostnader, ofta till bra priser. Men det är inte en avtalsform som passar alla.

– Det handlar om relativt stora volymer över lång tid, ofta 10–15 år, plus några år innan parken är byggd, säger Marcus Melin.

Läs mer om hur du kan arbeta med hållbarhet och socialt engagemang kring energi i din verksamhet.

Två typer av avtal

Sättet att köpa el på skiljer sig också från det man kanske är van vid. Kunden kan exempelvis teckna avtal om en fast volym eller om att få det som sol- eller vindkraftparken producerar, vilket kommer att variera över dygnet. Tecknar man avtal om fast volym innebär det att om produktionen inte kommer upp till den avtalade volymen är det producentens ansvar att köpa in den el som behövs från annat håll. Tecknar man avtal om en andel av det som produceras är det istället upp till elkunden att köpa in det som fattas, till de priser som gäller då, och sälja när det blir för mycket.

– Om du till exempel köper till ett visst pris per MWh, och en uppskattad årsvolym, kan du ändå få stora variationer i dina kostnader om du köper det parken producerar i varje given timme. Mängden el du får levererad varierar och det är då det är upp till dig som elanvändare att köpa och sälja för att få det att gå ihop, förklarar Marcus Melin.

Det viktigt att tänka långsiktigt när man överväger PPA.

– Det här är ett väldigt långsiktigt åtagande och mycket kan hända i verksamheten under avtalstiden. Det är bra att fundera över om ditt behov av el kan komma att förändras eller om ni planerar att flytta verksamheten till ett annat prisområde. Ofta är det bäst att teckna ett PPA-avtal som täcker delar av, men inte hela, er elkonsumtion. Då har du en viss felmarginal, är Marcus Melins tips.

Sammanfattning

Power Purchase Agreement, förkortat PPA, innebär att elanvändaren tecknar ett långsiktigt avtal direkt med en elproducent om en överenskommen mängd energi till ett överenskommet pris. Avtalet i sig är sedan startskottet för att producenten bygger ny vind- eller solkraft. På så sätt kan elanvändaren se till att det byggs ny vind- eller solkraft, utan att själv behöva köpa in dyr utrustning eller driva och underhålla anläggningen. Avtalen löper ofta på i 10–15 år.

Läs även:
Vattenfall och Facebook tecknar långsiktigt avtal

Kan ett PPA-avtal vara något för ert företag? Klicka nedan för att kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Kontakta oss

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!