Elavtal, Rådgivning och Elhandel, SamEnergi, Energieffektivisering

Så kan du återvinna din överskottsvärme

Publicerad: 2021-06-10 kl. 12:00

Överskottsvärme

Värme är en resurs. I stället för att försvinna ut genom skorstenar eller fläktar kan överskottsvärme säljas till fjärrvärmenätet. Genom SamEnergi kan även mindre aktörer bli leverantörer.  

Överskottsvärme från industrin har länge tagits tillvara i fjärrvärmenätet. 2019 lanserades Vattenfall Värmes produkt SamEnergi, som sänker trösklarna för leveranser av överskottsvärme. Även mindre aktörer vars värme- eller kylanläggningar producerar överskottsvärme kan bli leverantörer genom SamEnergi.

 Simon_Dalilih450– SamEnergi är vårt verktyg för att kunna köpa överskottsvärme från industri, kyl- och fryslager, datacenter, ishockeyarenor och andra anläggningar där man producerar antingen kyla eller värme och där det uppstår ett överskott på värme som kan förvaltas, säger Simon Dalili som leder SamEnergi inom Vattenfall. 

Win-win-win

 I dagsläget finns SamEnergi på två av de nio orter där Vattenfall har fjärrvärmenät. I Haninge levererar Axfoods kylfryslager Dagab och konditoriföretaget Kobia från kylmaskinerna vid sina respektive kyllager. I Uppsala levererar Lindvalls Kaffe värme.  

 – Det är värme som kommer från att de eldar i en panna för att rosta kaffe. Tidigare släppte de ut de heta rökgaserna i en skorsten, men nu nyttjas värmen i vårt fjärrvärmenät. Det innebär att vi tar vara på en resurs som tidigare helt och hållet gick till spillo över taket.

En cirkulär och hållbar lösning som kan ge en positiv genklang även hos leverantörernas kunder

SamEnergi har potentialen att vara en win-win-win-lösning, konstaterar Simon Dalili.  

Leverantören kan sälja sin överskottsvärme och slipper göra sig av med den till ingen ytterligare nytta. Inom fjärrvärmenätet minskar behovet av nyproduktion i motsvarande grad. Men den stora vinnaren är klimatet.  

 – Vi köper och fördelar överskottet till dem som behöver det. Det är en cirkulär och hållbar lösning som kan ge en positiv genklang även hos leverantörernas kunder, säger Simon Dalili.  

 SamEnergi har standardiserade avtalsformer och en transparent prissättning.  

 – Priserna motsvarar vad vi själva hade behövt betala för att producera motsvarande mängd värme. Eftersom vår produktionskostnad skiljer sig åt från ort till ort varierar de över landet, men det är samma priser för alla inom ett och samma fjärrvärmesystem, säger Simon Dalili.  

Skräddarsydda lösningar

 Vid en ny kontakt undersöker Vattenfall tillsammans med den blivande leverantören mängden överskottsvärme och fördelningen över året, kvaliteten (temperaturen) på värmen och det geografiska läget i förhållandet vill Vattenfalls fjärrvärmenät och i förekommande fall även fjärrkylanät.  

 – Varje leverantör har unika förutsättningar. Ibland kan vi plocka upp låga temperaturer, antigen på nätets retur eller framledning, ibland måste vi ha prima värme, det vill säga samma temperatur som på vår framledning, som ligger oftast på 80 till 110 grader.  

Det enda leverantören egentligen behöver göra är att fakturera oss

Blir det grönt ljus ansvarar Vattenfall Värme för anslutningen till fjärrvärmenätet. Nödvändiga investeringar i produktionsanläggningen är något den blivande leverantören ansvarar för. 

 – Det blir en fördelning av den ekonomiska risken. När leverantörerna har anslutit sig har vi på Vattenfall ansvaret för all mätning och för att ta fram fakturaunderlag. Det enda leverantören egentligen behöver göra är att fakturera oss, säger Simon Dalili.

Är ditt företag en SamEnergi-partner?
I dagsläget är SamEnergi-affären etablerad i Haninge/Tyresö i södra Stockholm samt i Uppsala. Vattenfall vill dock gärna komma i kontakt med potentiella samarbetspartners på alla nio fjärrvärmeorter: Askersund, Gustavsberg, Haninge/Tyresö/Älta, Knivsta, Motala, Nyköping, Storvreta, Uppsala, Vänersborg. Företag, kommuner, datahallar och butiker hör till de tänkbara leverantörerna.

Kontakta Simon! 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!