Så ska nya byggnader klimatdeklareras från 2022

Från starten av 2022 ska nya byggnader inte bara ha deklarationer för deras energianvändning utan även för deras totala klimatutsläpp. Men först behöver Boverket få fram siffror som byggherrarna kan ...
VF_clock_rgb Lästid: 4 min
Läs artikeln

Etablera eller expandera ert datacenter med Power-as-a-service

Vattenfall närvarade vid Datacenter Forum för att presentera de senaste lösningarna för datacenters elanläggningar. Genom ett helhetsansvar för elanläggningarna kan datacenter både etableras snabbt ...
VF_clock_rgb Lästid: 1 min
Energiteknik
Läs artikeln

Har ditt företag överskottsvärme? Återvinn den!

I framtiden kommer värmen i fjärrvärmenätet inte bara från värmeverk. En växande andel kan komma från återvinning av överskottsvärme hos företag. Borde ditt företag också bli värmeleverantör? Nya ...
VF_clock_rgb Lästid: 2 min
Läs artikeln

En ny energivärld har öppnat sig

Nya behov och önskemål från kunder har fått Vattenfall Värme att öppna upp för nya samarbeten och lösningar. När konsumenter vill bli producenter gäller det att anpassa erbjudandet.  – SamEnergi är ...
VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Läs artikeln

Vattenfalls funktionslösning bidrar till kretsloppsodling för tomater och lax

Helhetslösningen Färdig Elanläggning var en tjänst som passade som fisken i vattnet för Peckas Naturodlingar, som har ett helt eget kretsloppstänk med tomatodling och egenodlad regnbågslax. Nu kan ...
VF_clock_rgb Lästid: 4 min
Energiteknik
Läs artikeln

Hans kaffeångor värmer Uppsalabor

Anrika Lindvalls kafferosteri har blivit pionjär i Uppsala när det gäller återvinning av överskottsvärme, som matas in och förs vidare ut till Vattenfalls fjärrvärmekunder. Nu tänker Vattenfall skala ...
VF_clock_rgb Lästid: 3 min
Läs artikeln

Laddstolparna heta på många styrelsebord

Steg för steg träder laddstolpsfrågan fram som allt mer aktuell hos Sveriges BRF:er och fastighetsägare – och engagemanget är mycket stort, visar vår webbenkät. ”Finns laddstolpar med i planeringen ...
VF_clock_rgb Lästid: 2 min
Läs artikeln

Piloten gjorde det självklart att frysvärmen ska återbrukas

2017 blev Dagabs livsmedelslager i Jordbro först ut som pilot i Vattenfalls värmeåtervinningsverksamhet SamEnergi. Nu planerar företaget ett nytt lager, och efter lärdomarna från piloten är det nu en ...
VF_clock_rgb Lästid: 4 min
Läs artikeln

Så går fastigheternas växthusgasutsläpp ner

Byggföretag och fastighetsägare spelar nyckelroller när utsläppen av växthusgaser ska sänkas. På 25 år har deras belastning minskat kraftigt, främst för att uppvärmningen har blivit mer ...
VF_clock_rgb Lästid: 3 min
Läs artikeln

Vattenfall och Microsoft introducerar timmatchning (24/7) av förnybar energi

Vattenfall och Microsoft har utvecklat en lösning som ger elanvändare en ny nivå av transparens i sin elförbrukning. Lösningen erbjuder specifik information och unik precision som hjälper kunder i ...
VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Förnybar energifossilfri
Läs artikeln