Energieffektivisering, Energirådgivning

Hög tid för den nya energikartläggningen – kom igång snabbt

Publicerad: 2021-03-05 Uppdaterad: 2022-06-22 kl. 09:23

Hög tid för den nya energikartläggningen – kom igång snabbt

I slutet på maj ska alla företag med fler än 250 anställda med en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år senast lämna in sin energikartläggning. Säkert sitter en del och våndas över allt som ska göras på de dryga två månader som återstår innan deadline.

Vad behöver lämnas in i maj?

Kristin Vanky som arbetar med energikartläggningar på Aktea manar ändå till visst lugn. Energikartläggningen kan övergripande ses i två delar och även om varje del kräver en arbetsinsats är det bara den första övergripande kartläggningen som behöver rapporteras in i maj. Arbetet med den detaljerade kartläggningen kan sedan delas upp i etapper under resterande tre år.

– Den övergripande delen visar total köpt energianvändning, fördelat på verksamhet, byggnader och transporter. Energianvändningen delas också upp mellan olika energibärare och nyckeltal till den grad att man kan identifiera vilka delar som har en betydande energianvändning.

Man gör även en genomgång av den föregående kartläggningen genom en analys av identifierade åtgärder samt vilka av dessa som har implementerats. Den övergripande kartläggningen mynnar till sist ut i en prioritering över vilken betydande energianvändning som ska detaljkartläggas för att identifiera nya åtgärder denna period.

Vänta inte för länge

Samtidigt vill Vanky ändå påminna företagen att inte ta det för lugnt.
– Som sagt, den detaljerade energikartläggningen måste inte rapporteras in redan i maj, men tiden går fort och man måste ändå agera ganska snabbt för att hinna med. Det finns ett antal punkter man kan förbereda och tänka på för att effektivisera arbetet. En sådan sak är att tidigt informera och engagera rätt personer i organisationen för att sedan enkelt kunna få tag i den information som behövs.

– Vilka är personerna som behöver engageras? Det beror på hur organisationen är uppbyggd och hur man arbetar med energifrågan. Är bolaget decentraliserat styrt behöver man ju kontakt till rätt person på varje ställe, sitter man alla centralt på samma ställe så kanske man redan har den kontakten, men det är hur som helst viktigt att engagera både uppåt och nedåt i organisationen.

Ta vara på tidigare arbete

Som med allt annat beror längden på startsträckan inför EKL mycket på hur väl förberedd man är. Ett första steg är helt enkelt att engagera rätt personer i organisationen, ett andra och tredje att plocka fram den föregående kartläggningen och kontakta en konsult med certifierade kartläggare.

– Genom att ha tidigare kartläggning till hands så underlättar man för konsulten att lämna offert. Tillsammans med information om vad som har förändrats i verksamheten ger den snabbt svar på de frågor som behöver besvaras för förståelse om omfattningen. Det är viktigt att pricka rätt för att kartläggningen ska bli så kostnadseffektiv som möjligt.

– En sammanställning av identifierade och genomförda effektiviseringsåtgärder från förra perioden ska även finnas med när ni rapporterar den nya kartläggningen till Energimyndigheten. Det är ju också smart att nyttja ett arbete som redan har gjorts - man får chans att se åtgärdsförslagen som lämnades och analysera varför de har, eller inte har genomförts. Vissa åtgärder kanske inte längre är aktuella men om de fortfarande är det, är det smart att plocka med dem igen.

Läs mer om hur du optimerar er energieffektivisering.

Kristin Vankys tips inför EKL när det är hög tid att komma igång snabbt:

  1. Leta rätt på den föregående kartläggningen.
  2. Ring en konsult med certifierade kartläggare.
  3. Engagera rätt personer i den egna organisationen.
  4. Ta reda på var ni kan få tag på energianvändningen och börja sammanställ.
    Engagera berörda personer i organisationen. Alla delar av organisationen behöver hålla koll på sin energianvändning.
  5. Sammanställ och tänk igenom vad som har hänt sen förra energikartläggningen, både i verksamheten som påverkar energianvändningen men också genomförda åtgärder. Sammanställ även planer framåt som kan komma att påverka energianvändningen.
  6. Och kanske viktigast av allt: Definiera vad ni vill med energikartläggningen i er organisation. Hur faller den in i bolagets energiarbete? Hur kan den skapa så stort värde som möjligt för er?

Läs mer om hur ni kommer igång med energikartläggningen

 

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!