Lagar och skatter

Max 20 miljoner kronor i elstöd till företag

Publicerad: 2023-01-10 Uppdaterad: 2023-05-11 kl. 12:49

Max 22 miljoner kronor i elstöd till företag

Sedan denna artikel publicerades har nya beslut fattats kring elstöd för företag. Läs om det här: Elstöd till företag - Så fungerar det

EU-regler för statsstöd omöjliggjorde Svenska kraftnäts första förslag till elprisstöd. I det omarbetade förslaget finns därför ett maxbelopp på 20 miljoner kronor, i elprisstöd för företag och juridiska personer.

Svenska kraftnät lämnade den 4 januari 2023 in en ansökan till Energimarknadsinspektionen om en ny modell för elstöd till företag och juridiska personer, som kommuner, föreningar och organisationer. Förslaget bygger till stora delar på den modell som godkänts för elstöd till hushåll, men med ett tak på 20 miljoner kronor. Taket gäller även koncerner som kan bestå av flera juridiska personer.

Ei har godkänt förslaget och nu inväntas Regeringens förordning.

Den första ansökan från Svenska kraftnät saknade ett tak för utbetalningar, vilket regeringen bedömde skulle strida mot EU:s statsstödsregler.

Så fungerar elprisstödet

Förslaget innebär att elstöd går till näringsidkare och juridiska personer som har eluttag i elområde 3 och 4 och berör perioden oktober 2021 till september 2022. Det är även i dessa elnätsområden stöd betalas ut till hushåll. Totalt uppskattas det finnas omkring 5,5 miljoner uttagspunkter i elområde 3 och 4.

I modellen för elprisstöd har Svenska kraftnät utgått från ett nationellt referenspris på 75 öre per kWh för oktober 2021-september 2022. I elområde 3 innebär det ett stöd på 50 öre per förbrukad kWh och i elområde 4 ett stöd på 79 öre per förbrukad kWh. I norra Sverige, elprisområde 1 och 2, har det genomsnittliga elpriset under den aktuella tolvmånadersperioden inte nått denna referensprisets nivå, därför får dessa elkunder inget stöd.

Finansieras med flaskhalsavgifter

Enligt Svenska kraftnäts tidigare beräkningar landar den totala kostnaden för det elprisstöd som ska betalas ut till både företag och hushåll på 55 miljarder kronor. Stödet finansieras med intäkter från de så kallade kapacitets- eller flaskhalsavgifterna som uppstår på grund av fysiska begränsningar i överföringen av el och som leder till prisskillnader mellan norra och södra Sverige, samt mellan Sverige och andra europeiska länder som vårt elnät är sammankopplat med. I normalfallet ska kapacitetsavgifterna använda till investeringar, underhåll, reparationer och energiförluster, men till följd av den senaste tidens exceptionellt höga elpriser har EU medgett ett undantag. Dock får bara avgifter för överföring inom Sverige användas för de aktuella stöden.

Regeringen har föreslagit att Skatteverket ska hantera utbetalning av stödet

När det gäller stöd till näringsidkare och juridiska personer har regeringen utsett Skatteverket att hantera detta uppdrag och stödet ska betalas ut via företagets skattekonto. Ansökningsperioden kommer att vara mellan 30 maj och till och med 25 september 2023.

Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Elintensiva företag får särskilt stöd för att klara höga elpriser

Företag som använder mycket el, såsom gjuterier och vissa kemiska företag, kan söka ett särskilt stöd för elpriser i hela Sverige. Detta stöd gäller alltså även företag som förbrukar el i elområde 1 och 2. Stödet godkändes av EU-kommissionen den 15 februari och kommer att administreras av Energimyndigheten.  Stödet utgår från den faktiska prisökning elintensiva företag fått under oktober–december 2022 och kan ansökas från den 6 mars 2023.

Stödet kommer att ges för kostnader för el som är mer än en och en halv gånger företagets genomsnittspris under 2021, förutsatt att stödet uppgår till minst 50 000 kronor. Företagen kommer att få ersättning för hälften av de stödberättigade kostnaderna, upp till en maximal summa på 2 miljoner euro.

Mer information om elstöd för elintensiva kunder hittar du på regeringens hemsida 

För information om beräkning av stöd, se mer information på Energimyndigheten. 

Sedan denna artikel publicerades har nya beslut fattats kring elstöd för företag. Läs om det här: Elstöd till företag - Så fungerar det

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!