Lagar och skatter

Elstöd till företag - så här fungerar det

Publicerad: 2023-05-11 kl. 12:47

Elstöd till företag - så här fungerar det

Regeringen har beslutat om ett stödpaket för företag som drabbats av höga elpriser. Elstödet är avsett för företag med elanläggningar som förbrukar el i elområde 3 eller 4 och som har drabbats av höga kostnader på grund av höga elpriser. Här är de viktigaste punkterna du behöver känna till om elstödet.

Ansök mellan 30 maj och 25 september

För att kunna söka elstödet måste företag ha elanläggningar som förbrukar el i elområde 3 eller 4. Ansökan om elstöd kan skickas till Skatteverket mellan den 30 maj och den 25 september 2023.

Elstödets belopp varierar beroende på elområde

Företag och organisationer i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme medan företag och organisationer i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme.

Rapportering av elförbrukning görs av elnätsföretagen

Elnätsföretaget ska rapportera mängden el som tagits ut för förbrukning i uttagspunkten under referensperioden oktober 2021-september 2022 till Skatteverket. Företag behöver alltså inte själva rapportera sin elförbrukning.

Företag med fastprisavtal före 24 februari 2023 är inte stödberättigade

Om ditt företag hade ett eller flera fastprisavtal som började gälla före den 24 februari 2022, där samma fasta pris gällde den 24 februari 2023 och avsåg företagets hela elförbrukning, är ni inte stödberättigade.

Maximalt stödbelopp per företag och intressegemenskap

Elstöd får lämnas med högst 20 miljoner kronor per stödberättigat företag (totalt per intressegemenskap, exempelvis koncern). Däremot gäller andra belopp för primärproduktion av jordbruksprodukter och fiskeri- och vattenbrukssektorerna (2,5 miljoner respektive 3 miljoner kronor).

Ansökningar för intressegemenskap ska lämnas samtidigt

Om flera företag anses vara i intressegemenskap vid tidpunkten för ansökan ska de lämna in sina ansökningar samtidigt och lämna uppgifter om strukturen för intressegemenskapen.

Giltigt elnätsavtal senast 17 november 2022

Det måste finnas ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 eller 4 den 17 november 2022 för att kunna ansöka om elstöd. Företag som tecknat avtal efter detta datum får inget bidrag.

Sökande samtycker till offentliggörande av vissa uppgifter

När företag söker om elstöd ska de vara medvetna om att de samtycker till att vissa uppgifter om deras förbrukning och stödmottagande kan komma att offentliggöras.

För fullständig information:
Regeringskansliets rättsdatabaser (gov.se)
Skatteverket: Elstöd till företag

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!