Energieffektivisering, Hållbarhet, Energi

Den bästa kilowattimmen används aldrig

Publicerad: 2021-12-13 Uppdaterad: 2021-12-20 kl. 16:02

Den bästa kilowattimmen används aldrig

Den bästa kilowattimmen är den som inte används. Den kostar inget – och den påverkar varken klimat eller miljö. Framåtblickande företag har allt att vinna på att energieffektivisera.

Energiintensitet är ett mått på hur effektivt man hushåller med energi som resurs. På nationell nivå beskriver det förhållandet mellan energiförbrukning och värdet på landets samlade produktion, BNP. Sverige har som mål att energiintensiteten ska minska med 50 procent mellan 2005 och 2030. Smartare energianvändning är en förutsättning för att nå dit.

Ungefär en tredjedel av energin i Sverige används i dag för produktion inom industrin

Samtidigt som energiintensiteten ska minska och fossila energikällor fasas ut pågår en omfattande elektrifiering, som närmar sig även de energiintensiva delarna av industrin. Ungefär en tredjedel av energin i Sverige används i dag för produktion inom industrin, där branscher som massa- och papperstillverkning, järn- och stålindustri och kemisk industri står för en betydande andel av förbrukningen.

Krav på kartläggning

Stora företag har därför krav på sig att göra en energikartläggning minst vart fjärde år. Kartläggningen ska visa hur mycket energi som används och föreslå åtgärder som minskar energianvändningen. För industrin kan det handla om exempelvis energieffektiv teknik i tillverkningsprocesser och effektiva hjälpsystem, skriver Energimyndigheten. Andra åtgärder kan handla om att förbättra isolering och att investera i energieffektiva installationer och apparater.

Företag kan få hjälp av kommunala energi- och klimatrådgivare

Företag kan få hjälp av kommunala energi- och klimatrådgivare. Energimyndigheten har också tagit fram handboken Energikoll i små och medelstora företag, med checklistor och diskussionsunderlag.
Naturvårdsverket ser energieffektivisering som ett sätt att nå flera miljökvalitetsmål eftersom det kan ge lägre utsläpp av bland annat koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar.

Energieeffektivisering i er bransch!

Brist på planerbar energi

Även när det handlar om energi från förnybara källor är det viktigt att minimera förbrukningen. Det sparar kronor och ören för företaget, och det ger förutsättningar att hushålla med de gemensamma resurser som står till buds.

År 2045 ska Sverige ha netto noll-utsläpp av växthusgaser. När fossila energikällor fasas ut ökar efterfrågan på förnybar energi. Balanskraften, den planerbara energin från framför allt vatten- och kärnkraft, har redan i dag svårt att räcka till vid kallt och vindstilla väder. När andelen energi från energikällor som är beroende av väder och vind ökar accentueras den risken.

En betydande del av energianvändningen kan kapas genom förändrade driftrutiner, beteenden och attityder

Men allt handlar inte om kostsamma investeringar i ny teknik. En betydande del av energianvändningen kan kapas genom förändrade driftrutiner, beteenden och attityder, enligt Energimyndigheten. Innan vi går hemifrån släcker nästan alla lampan. På arbetet beter vi oss av någon anledning annorlunda, konstaterar författaren i Energimyndighetens handbok ”Energikoll i små och medelstora företag”. Många industriportar står exempelvis öppna mitt i vintern. Det behöver de inte göra.

Stöd för energieffektivisering

Kommunerna erbjuder energirådgivning till företag, bostadsrättsföreningar och organisationer inom respektive kommun. Läs mer på ert företags kommuns hemsida.

Energimyndigheten administrerar flera olika stöd till företag, bland annat för inköp av miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner.

Boverket administrerar Klimatklivets stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Ges till merkostnader vid investeringar som effektiviserar en byggnads energiprestanda med minst 20 procent. Ansökan stänger 31 december 2021.

Läs även: Energieffektivisering för företag - Den samlade bilden för att spara på kostnader och på klimatet!

Ladda ner vår guide

Alla kan energieffektivisera. Vare sig det handlar om att spara kostnader eller intensifiera hållbarhetsarbetet så har vi tagit fram en guide som hjälper dig på traven. I guiden går vi igenom energieffektiviseringens fyra övergripande delar och ger praktiska tips i form av en 11-stegsguide som hjälper dig från början till slut.

New call-to-action

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!