Elavtal, Rådgivning och Elhandel, Så fungerar elaffären

Hur vill ni hantera riskerna i er elhandel?

Publicerad: 2020-12-01 Uppdaterad: 2022-10-14 kl. 08:00

Hur vill ni hantera riskerna i er elhandel?

Det finns flera saker att ta ställning till när det är dags att upphandla el. Elrisker är en viktig faktor som kan få stor påverkan på din elhandel. Vilka risker är ditt företag berett att ta när ni väljer elavtal?

Risker i elhandeln handlar om allt från prisvariationer till hur stor volym el du väljer att köpa in. Som kund kan du välja att ta alla risker själv eller köpa dig fri genom att låta elleverantören stå för en del av risken, eller all risk. Vilka risker ett företag är villig att ta handlar främst om fyra saker – riskbenägenhet, affärsfokus, kompetens och resurser.

Riskbenägenhet

Det finns flera risker att ta ställning till när el ska upphandlas – och flera sätt att minimera de riskerna. Vissa lösningar för riskminimering kan liknas vid ett försäkringsupplägg. Vilken nivå på försäkring man väljer är upp till köparen och det kan vara svårt att veta i förväg exakt hur utfallet kommer att bli. I grunden handlar det mycket om vilka risker man är villig att ta – och vilka man vill säkra sig emot. Ett exempel på detta är möjligheten att försäkra sig mot svängningar i elpriset. Priset på el varierar varje timme över dygnet och bestäms genom en auktionshandel mellan säljare och köpare på den nordiska elbörsen Nord Pool. Detta pris kallas spotpris. De flesta företag föredrar ett mer förutsägbart elpris och väljer att försäkra sig mot svängningar i elpriset genom att köpa en prissäkring.

Prissäkringar, eller terminer som de också kallas, köps för en förutbestämd period – en månad, ett kvartal, eller ett till flera år. Priset på terminerna avgörs av vad marknaden bedömer kommer att vara det genomsnittliga spotpriset under den period som terminen avser. Du kan välja att prissäkra 100 procent av din el, eller dela upp det och prissäkra mindre delar vid olika tillfällen. Eller kanske vill du inte prissäkra alls utan ta risken att handla till spotpriset? Vad som blir billigast i slutänden är svårt att veta på förhand men klart är att om du ska sköta handeln till spotpris tar du en större risk – och behöver tid och kompetens för att hantera den risken.

 

Affärsfokus

Vilket affärsfokus din verksamhet har och hur elen används kan också ha stor påverkan på din elupphandling. Företag med en elanvändning som varierar mycket över dygnet, exempelvis produktion som bara är i gång under dagtid men stängd på natten, kan till exempel ha större nytta av att välja ett fastpriskontrakt från sin elleverantör. Det minskar risken för att företaget köper in för mycket – eller för lite – el. När du prissäkrar el väljer du alltid hur stor volym du ska köpa in i förväg. Om du sedan måste köpa in mer el än den volym du prissäkrat, får du betala gällande timpris på el – alltså spotpriset. Köper du istället in för mycket el är det upp till dig att sälja av överskottselen, till spotpris. Eftersom spotpriset varierar stort finns det en risk för att inköpet blir dyrare än du tänkt eller att du måste sälja till ett lägre pris än vad du har köpt in elen för.

Läs mer om hur elhandeln fungerar i Sverige här.

Kompetens

Vilka risker ett företag är villigt att ta handlar också mycket om vilken kompetens som finns inom företaget. Det är till exempel viktigt att kunna göra så korrekta prognoser som möjligt för företagets framtida elanvändning för att kunna avgöra hur stor elvolym du behöver köpa in. För att kunna göra en korrekt prognos är det viktigt att ha ordning på företagets elförbrukning. Vilka anläggningar har du? Hur ser förbrukningen ut historiskt? Vad tror du om framtiden? Ju bättre prognosen är, desto mindre är risken att ni köper in, eller prissäkrar, för mycket eller för lite el. Det här kräver kompetens – men också resurser.

Vattenfall-Så fungerar elaffären3

Resurser

Vilka resurser finns på företaget för att bevaka elriskerna? Vissa större företag har egna handelsgolv och de resurser som behövs för att göra uppdaterade prognoser och köpa och sälja el vid rätt tidpunkt, direkt på elbörsen Nord Pool. Andra företag har inte dessa resurser och har därför ett större behov av att köpa in riskhanteringen från sin elleverantör. Att hantera elrisker framgångsrikt är ett omfattande jobb. Hur ser resurserna ut hos er?

Sammanfattning

Risker i elhandeln handlar om allt från prisvariationer till hur stor volym el du väljer att köpa in. Som kund kan du välja att ta alla risker själv eller köpa dig fri genom att låta elleverantören stå för en del av risken, eller all risk. Vilka risker ett företag är villig att ta handlar främst om fyra saker – riskbenägenhet, affärsfokus, kompetens och resurser.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!