Hållbarhet, power-as-a-service, Innovation, Elektrifiering

Framsteg för fossilfri asfaltsläggning

Publicerad: 2021-11-23 Uppdaterad: 2024-05-16 kl. 15:38

Framsteg för fossilfri asfaltsläggning

I dagsläget värms asfalt genom förbränning av fossila bränslen, men med ny mikrovågsteknik hoppas man kunna ändra på det.
– Det som krävs är elektrifierade värmningskällor och bättre incitament för att industrin ska reducera utsläppen, säger Christoffer Eek på Combitech.

I projektet SMMART, Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology, undersöker man nu hur mikrovågsbaserad teknik fungerar i praktiken för att värma asfalt. Målet är att elektrifiera en värmningsteknik för koldioxidfri upphettning av asfalt.

Lyckas vi elektrifiera hela värmningsprocessen reduceras koldioxidutsläppet från asfaltläggning betydligt


– För uppvärmning av asfalt används i dag bland annat gasol och eldningsolja som avger koldioxid. Lyckas vi elektrifiera hela värmningsprocessen reduceras koldioxidutsläppet från asfaltläggning betydligt – med ungefär 380 000 ton koldioxid, säger Christoffer Eek, Affärsutvecklare på Combitech som tillsammans med en rad företag, myndigheter och andra samarbetspartners deltar i projektet.

Vill du veta hur andra företag använder Power-as-a-Service? Här kan du läsa mer:

Ladda ner vårt white paper om elektifiering av transporter

New call-to-action

 Bättre arbetsmiljö

Utöver att kunna bidra till att förbättra miljön syftar projektet också till att förbättra arbetsmiljön och driva jämställdhetsfrågan.

– Tar man bort förbränningen av gasol och eldningsolja får man mindre rökgaser och därigenom slipper de som arbetar med utläggning av asfalt komma i nära kontakt med cancerogena ämnen. Man får också en bättre temperaturkontroll med mikrovågor eftersom värmekällan försvinner direkt när man stänger av. Därmed blir processen säkrare och risken för brännskador minskar. Förhoppningen är också att fler kvinnor ska vilja söka sig till branschen när de tunga och riskfyllda arbetsmomenten minskar.

Det går väldigt snabbt att värma mat i en mikrovågsugn och så är också fallet i många industriella tillämpningar

SmmartI projektet används samma teknik, enkelt förklarat, som i en mikrovågsugn. Men i betydligt större skala. I stället för 1 kilowatt som i en vanlig mikrovågsugn i hemmet ligger deras ugn på 12 kilowatt.

– Det är allmänt känt att det går väldigt snabbt att värma mat i en mikrovågsugn och så är också fallet i många industriella tillämpningar.

– Jämför man med en annan värmeteknik är man ofta beroende av materialets värmeledningsförmåga, men här tränger mikrovågor direkt in i materialet och värmer. Vi har koncentrerat oss på gjutasfalt där vi behöver komma upp i 200 grader, men för att göra processen ännu mer effektiv adderar vi magnetit i asfaltsmassan.

 

Vill du läsa mer om hur batterilager kan elektrifiera byggarbetsplatser? Vattenfall tog sitt Northvolt-batterilager till NCCs byggarbetsplats. Läs mer här.

Mobil batterilösning

asfalt3_1200Traditionellt används fossila bränslen för uppvärmning av asfalt, men projektet SMMARTs mikrovågsvärmning använder sig av el. Eftersom väganläggningsarbete ofta sker längs långa sträckor testar man att använda mobila batterilager, utvecklade av Northvolt på uppdrag av Vattenfall. Det innebär att man kan åka ut till arbetsstället, oavsett var det ligger, med kallt material och värma på plats.

– Använder man vår värmare och Vattenfalls minsta mobila batterilager skulle man kunna använda mikrovågstekniken i två dagar innan man behöver ladda batteriet. Vår förhoppning är att vi inom snar framtid kan komma ut på marknaden med en lösning för den här typen av applikationer där vi har ett mobilt batterilager med som dellösning. Det skapar en enorm flexibilitet att kunna värma direkt på plats.

Det är inte helt självklart hur man ska lyckas gå tillväga för att kontinuerligt tillverka hundratals ton per timme

En fördel med mikrovågsbaserade teknik är att man får en elektrifierad värmekälla som ger möjligheten att automatisera och digitalisera hela tillverkningskedjan. Hittills har man i projektet kunnat visa att det är fullt möjligt att skala upp från några kilo till 500 kilo.
Men för att lyckas skala upp tekniken spelar många parametrar in.

– Det är inte helt självklart hur man ska lyckas gå tillväga för att kontinuerligt tillverka hundratals ton per timme. I det här projektet är det därför viktigt att vi är flera parter med olika expertis, och att vi kan samarbeta för att gemensamt komma fram till en bra lösning, säger Christoffer Eek.

Projektet SMMART:
För att genomföra projektet medverkar Combitech, LKAB, Skanska, Glasir, Nynas, Ecoloop, Luleå tekniska universitet, VTI, Trafikverket och GeoArc. Nu är man i slutfasen av projektet som är delfinansierat av Vinnova och deras utlysning Utmaningsdriven innovation samt SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!