Elbilar, power-as-a-service, Elektrifiering, Transport

Därför elektrifieras tunga transporter snabbare

Publicerad: 2021-11-17 Uppdaterad: 2022-11-01 kl. 13:30

Tunga transporter

En osentimental logistikbransch, utvecklad batteri- och laddteknik och ekonomiska fördelar. Det är några faktorer som kan leda till att omställningen till eldrift går snabbare för tunga transporter än vad det har gått för personbilar.
– Elen är redan konkurrenskraftig som drivmedel och kommer bli så ännu mer ju billigare batterierna blir, säger Eric Berglund på Vattenfall Services.

Industrin står i dag för ungefär en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser, 32 procent för att vara mer exakt. Transporter står i sin tur för ungefär lika mycket.

Batteritekniken har utvecklats snabbt och ellösningar börjar ekonomiskt närma sig dieseln som drivmedel

Ska man hitta ett område där de båda sektorerna skulle kunna göra stora miljövinster hamnar man närmast oundvikligt i frågan om eldrivna tunga transporter. Att elektrifiera lastbilar och annan tung trafik är självklart främst en vinst för transportsektorn, men det är i hög utsträckning också industrin som nyttjar dem.

eltransport1200Som med så mycket annat i det hållbarhetsarbete som följer i klimatförändringarnas (koldioxid-) fotspår så hänger saker samman. En miljövinst på ett område kan påverka andra i rätt riktning. För att vi ska nå dit – helst väldigt snabbt – behöver dels de eldrivna tunga transporterna bli fler, dels behöver laddinfrastrukturen byggas ut och bli ännu mer tillgänglig.

När det gäller fordonen börjar saker hända. Batteritekniken har utvecklats snabbt och ellösningar börjar ekonomiskt också närma sig den tidigare relativt billiga dieseln som drivmedel, menar Eric Berglund, ingenjör och projektledare elbilsinfrastruktur på Vattenfall Services Nordic AB.

Utvecklad laddinfrastruktur

Han ser också förbättrade batterier och en snabbt utvecklad laddinfrastruktur som en bättre lösning än de försök med elektrifierade vägar som genomförts på ett par håll i Sverige, antingen med en elskena i vägen eller med en ledning ovanför dem, lite som en spårvagn.

– Elvägar är ett väldigt komplicerat sätt att lösa ett problem man inte kommer ha särskilt länge till eftersom batterier för tunga transporter utvecklas så snabbt och börjar bli väldigt bra, säger Berglund. Väldigt mycket kan lösas redan idag med planering, om man laddar fordonet i tid och i rätt läge, när det står stilla eller föraren ändå behöver vila.

I logistikbranschen handlar det bara om kronor och ören. Elen är redan konkurrenskraftig som drivmedel och kommer bli så ännu mer

Industrin för eldrift för tunga fordon börjar varva upp och även om det är svårt att sia om när ett större genombrott kommer bli verklighet är Berglund övertygad om att omställningen från fossilt till eldrift kommer gå snabbare än den gjort för personbilar, eftersom incitamenten är större och viktigare.

– För privatpersoner är mycket kring bilen knutet till känslor och tradition, man kanske känner särskilt mycket för ett särskilt märke eller identifierar sig med en särskild typ av bil, men i logistikbranschen handlar det bara om kronor och ören. Elen är redan konkurrenskraftig som drivmedel och kommer bli så ännu mer ju billigare batterierna blir. Det kommer driva på omställningen i än högre grad.

Svårare med el för långa transporter

Redan i dag är stora delar av det som i logistikbranschen kallas ”last mile delivery”, det vill säga de sista transporterna ut från säljare till konsument, enkelt att elektrifiera. Utmaningen ligger snarare på de långa, riktigt tunga transporterna. Höga effektuttag kommer krävas vid de punkter där det passar att stanna och ladda.

– Det kommer behövas förstärkningar i elnätet åtminstone lokalt på vissa ställen. Det är inget problem, det är mest att det kommer ta lite tid. För att underlätta för elektrifiering generellt skulle man försöka påverka nätbolag att behandla sådana här ärenden snabbare. Dessutom skulle man behöva underlätta tillstånds- och bygglovsprocesser för infrastruktur, för det är ofta det som är mest tidskrävande i dagsläget.

Man kan säga är att det framför allt är ekonomi och byråkrati som sätter i käppar i hjulen idag, tekniken finns

Är det byråkratin och det praktiska som är problemet snarare än kostnaderna idag?

– Det hänger ihop. Ju mer byråkratiskt något blir desto dyrare blir det också. Men det man kan säga är att det framför allt är ekonomi och byråkrati som sätter i käppar i hjulen idag, tekniken finns i stor utsträckning.

Även tillgängligheten hindrar i dag utvecklingen. Oavsett om de tunga transporterna kommer kunna använda samma laddstolpar som personbilarna eller om det behövs en ny standard för ännu högre effekt så kommer laddinfrastrukturen behöva byggas ut snabbt och mycket.

– Så är det. För tunga transporter finns det knappt någon att tala om, utan den behöver byggas från grunden. I alla fall om man pratar de längre transporterna.

Kommer marknaden kunna stå för den utbyggnaden? Eller behövs det statlig hjälp?

– Jag tror att det finns resurser i marknaden för att genomföra den här omställningen. Dessutom tror jag att slutkunden blir mer och mer beredd att betala extra för en mer miljövänlig transportprodukt. Det är också viktigt att tänka mer på systemnivå och på vad man vill uppnå med transporterna. Det är inte givet att exakt samma storlek på bilar och samma rutter krävs för att uppnå samma tjänst till slutkund. Jag tror det är basen, sen kan man från politiskt håll så klart underlätta vissa processer.

Fördelar med autonoma fordon

En utveckling som självklart också kommer att påverka utvecklingen är hur framtidens bilar kommer köras – är förarna i lastbilarna om tio år över huvud taget ens mänskliga? Så gott som alla biltillverkare i dag har projekt med självkörande bilar och just när det gäller de tunga, långa transporterna finns stora miljö- och effektivitetsvinster att göra.

Har man inte mänskliga chaufförer kan man köra på andra sätt och bättre optimera laddningen

– Som det är nu stannar lastbilarna där förarens vilotider bestämmer att de ska göra det, och där kan också laddningen ske, men har man inte mänskliga chaufförer kan man köra på andra sätt och bättre optimera laddningen. Det är spännande, även om vi i dag inte riktigt vet var det kommer landa. Där behöver ju både teknikutveckling och regler gå hand i hand.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!