Flexibla elkunder bidrar till smartare elnät

Publicerad: 2020-12-07 Uppdaterad: 2024-02-02 kl. 13:28

Elledningar

Kapacitetsbristen i elnätet riskerar att bromsa utveckling och tillväxt i Sverige. Nu testas flexibilitetsmarknader som en av flera möjliga lösningar på problemet. Projektet drivs av Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution, Svenska Kraftnät, Uppsala kommun och Expektra inom EU-projektet CoordiNet.

De närmaste åren satsar Svenska Kraftnät stort på att bygga ut och rusta upp transmissionsnätet. Men det arbetet tar lång tid, samtidigt som kapacitetsbristen måste hanteras nu. Ett av flera innovativa sätt att göra det på är lokala flexibilitetsmarknader där de aktörer som deltar får betalt för att vid behov minska sin belastning och därmed frigöra utrymme i nätet. Läs mer om hur det fungerar. 

– I första hand är kapacitetsbristen en utmaning här och nu, men jag tror vi får nytta av det vi lär oss om flexibilitet även på längre sikt. I framtiden kommer vi till exempel behöva mer flexibilitet för att hantera reaktiv effekt i nätet eller för att kunna ansluta kunder snabbare än vad vi hinner bygga ut nät, säger Yvonne Ruwaida, projektledare för CoordiNet på Vattenfall Eldistribution.

Viktig lösning i starka företagsregioner

I expansiva områden som Uppsala och Malmö är kapacitetsproblemet redan i dag ett hot mot tillväxt och samhällsutveckling. Där är det särskilt viktigt att motverka kapacitetsbristen, annars kan den bidra till att företagsetableringar eller elektrifieringen av industri- och transportsektorn bromsas upp.

– I det perspektivet kan flexibilitetsmarknader vara en del av lösningen och det är det vi undersöker inom CoordiNet. Vi behöver en affärsmodell som passar många olika nätbehov och som även är attraktiv för våra potentiella flexibilitetsleverantörer.

Utmaningarna skiljer sig mellan länder

Syftet med CoordiNet är att utforska olika möjligheter att använda elnät mer effektivt i projektets deltagarländer Grekland, Spanien och Sverige. Eftersom förutsättningarna varierar stort mellan länderna ser delprojekten följaktligen olika ut.

– I Grekland handlar det till exempel om öar som måste klara sin elförsörjning om det blir fel på ledningarna. I Spanien ställer produktionen av el från sol och vind krav på ett flexibelt elsystem. Inget av de två länderna har balansmarknader som vi i Norden, så de är också med i projektet för att lära sig mer om det.

I Sverige går CoordiNet ut på att bygga och testa demonstrationsanläggningar med lokala flexibilitetsmarknader i Uppsala, Skåne, Västernorrland och på Gotland. Två år efter projektstart, och med ett och ett halvt år kvar till projektavslut, konstaterar Yvonne Ruwaida att arbetet så långt gått över förväntan.

Stort och brett intresse

– Vi har fått större respons och kommit mycket längre än jag kunnat drömma om. Till exempel har många fler olika typer av aktörer än vi räknat med visat intresse. I Uppsala har vi många fastigheter och villor som är aggregerade men också två läkemedelsindustrier, vattenkraften i Älvkarleby, den lokala värmeaktören, reservkraft från regionen och Vattenfalls batterilager. Tillsammans bidrar de med 182,5 megawatt.

Även i Skåne har flexibilitet om 115 megawatt skapats genom den lokala flexibilitetsmarknaden. På Gotland och i Västernorrland kommer peer to peer-marknader att testas, det vill säga marknader där kunder handlar med varandra.

– Det vi lärt oss i CoordiNet har också resulterat i ett initiativ om en marknad för effektflexibilitet i hela Stockholmsregionen, sthlmflex. Det är ett forskningsprojekt som drivs gemensamt av Vattenfall Eldistribution, Ellevio och Svenska kraftnät, säger Yvonne Ruwaida.

I vinter och kommande vinter fortsätter demonstrationerna i CoordiNet. Dessutom bjuder projektet löpande in samhällsaktörer till möten om flexmarknader och hur de kan utvecklas.

Företag med flexibel elförbrukning kan bidra till utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion som sol- och vindkraft. Genom att ansluta sig till frekvensregleringstjänsten FCR står företag redo att dra ner på sin elförbrukning när kraftsystemet kräver det, samtidigt som de blir ekonomiskt kompenserade för det.  Är du nyfiken på om FCR kan vara något för ditt företag? I vårt whitepaper kan du läsa om allt du behöver veta kring FCR.

FCR - Få betalt för att bidra till förnyelsebar elproduktion

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!