fossilfri, klimatmål, energiomställning

Vattenfall undersöker möjligheten för fossilfritt flygande

Publicerad: 2022-05-25 Uppdaterad: 2022-11-24 kl. 14:10

Vattenfall undersöker möjligheten för fossilfritt flygande

Ett fossilfritt flyg har stor betydelse för energiomställningen, inte bara för flygindustrin i sig utan också för att övrig industri ska kunna nå sina klimatmål. Nu utreder Vattenfall, SAS, Shell och LanzaTech möjligheten till storskalig produktion av hållbart syntetiskt flygbränsle, s.k. elektrobränsle.


De flesta industrier är beroende av flygresor och flygtransporter för att man ska kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Samtidigt står flyget för två till tre procent av världens koldioxidutsläpp. Det innebär att ett fossilfritt flyg är en viktig pusselbit för att industrin ska klara energiomställningen i alla led.

Nu inleder Vattenfall, SAS, Shell och LanzaTech ett projekt där man ska undersöka möjligheterna att starta världens första storskaliga produktion med Lanzatech-teknik av syntetiskt flygbränsle – även kallat elektrobränsle. Om man kommer fram till ett investeringsbeslut är målet att kunna producera 50 000 ton elektrobränsle för flyg per år. Det motsvarar 25 procent av SAS globala behov av hållbart flygbränsle 2030.

Läs även:
> Så produceras elektrobränsle

Ny energiteknik med återvunnen koldioxid

Tanken är att använda ny energiteknik, utvecklad av LanzaTech och det amerikanska energidepartementet. De enda ingående råmaterialen i processen består av fossilfri el, vatten och återvunnen koldioxid. Rent praktiskt går det till så att vattnet splittas upp i syrgas och vätgas med hjälp av en elektrolysör. Vätgasen man får fram blandas sedan med koldioxid i en reaktor. Olika typer av reaktorer ger olika slutprodukter som metanol, metan, bensin och etanol. Hos LanzaTech handlar det om etanol. Denna används sedan i företagets process ”Alcohol to Jet” för framställning av hållbart elektrobränsle till flyget.

– Initiativet visar potentialen hos branschöverskridande samarbeten för att minska utsläppen från de sektorer som har det svårast att ställa om. Snabbare innovation är sättet att brygga över till ett fossilfritt liv inom en generation. Detta är en verkligt bra möjlighet, och tillsammans ska vi titta närmare på hur vi kan producera elektrobränsle med låga utsläpp till flygbranschen, säger Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef.Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_aviation_refueling_119241132-1

Möjlighet till storskalig produktion

Ambitionen är att den nya anläggningen ska kunna driftsättas under 2026–2027. Planen är att den ska placeras nära Forsmark, där elen som används i processen kommer att bestå av fossilfri el från vind -, vatten- och kärnkraft. När det gäller koldioxiden kommer den att bestå av återvunnen koldioxid från Vattenfalls kraftvärmeverk i Uppsala, med möjlighet att samla in ungefär 200 000 ton koldioxid per år.

Fossilfri el och återvunnen koldioxid från Vattenfall

En första gemensam studie har visat att förutsättningarna är gynnsamma. Nu vidtar djupanalyser där respektive bolag har fått olika uppgifter. För Vattenfalls del handlar det om att undersöka områdena fossilfri elförsörjning, vätgasproduktion och infångning av koldioxid. Shell ska titta närmare på bränsleproduktion, logistik och fungera som köpare av elektrobränslet. LanzaTech står för expertisen kring gasfermentering, det vill säga att framställa etanol av inkommande gasströmmar. Parterna ska också licensiera LanzaJet-tekniken ”Alcohol to Jet” som konverterar etanolen till elektrobränsle. SAS deltar som potentiell köpare av elektrobränslet.

Läs mer om Vattenfalls arbete att möjliggöra fossilfritt flygbränsle:
> Vi tar hållbart flygbränsle till nästa nivå


Ladda ner vår guide:New call-to-action

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!