power-as-a-service, Transport

Flera laddstationer för tunga transporter på gång

Publicerad: 2023-09-08 Uppdaterad: 2024-04-30 kl. 13:40

Flera laddstationer för tunga transporter på gång

I Uppsala planerar Vattenfall en publik laddstation för tunga transportfordon. Planer finns på liknande satsningar på fler håll, i ett samlat kliv mot fler fossilfria godstransporter.

Vattenfall planerar tre laddstolpar i Uppsala där totalt sex tunga elfordon ska kunna laddas samtidigt. Anläggningarna är ett av de projekt som har fått stöd av Energimyndighetens satsning Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter, som ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige. Myndigheten har totalt 1,4 miljarder kronor att fördela till nya publika laddstationer. Vattenfall har beviljats stöd för fyra anläggningar, utöver Uppsala även i Arboga, Enköping och Mariestad. Ytterligare ansökningar är planerade under hösten. Samtliga tänkta platser ligger intill större vägstråk. 

– Platserna valdes just utifrån att det skulle passera stora flöden av trafik och speciellt tung trafik. Planen är att bygga tre laddstationer på varje plats. Varje laddstation har två uttag, så totalt kan sex fordon ladda samtidigt. Laddstationerna ska vara anpassade för tung trafik men måste även vara öppna för lättare fordon och personbilar att ladda på, säger Kajsa Roxbergh, affärsutvecklare och projektledare vid Vattenfall Network Solutions.  

Ett vanligt lastbilsbatteri ligger på cirka 500 kWh vilket innebär en räckvidd på cirka 25–35 mil. Lastbilsbatteriet är ungefär tio gånger så stort som ett batteri för en vanlig personbil. Maxeffekten på de laddare Vattenfall nu installerar är 360 kW, vilket innebär att det tar cirka 80 minuter att ladda batteriet fullt.  

– Ett kortare stopp än så är dock troligt, man laddar sällan helt fullt vid publika laddare, säger Kajsa Roxbergh. 

Kräver samarbete

De regionala godstransporterna utgör en stor del av godstrafiken i Sverige. Syftet med stödet är att möjliggöra elektrifiering och att driva på för ökad elektrifiering av sektorn. Ett villkor för stödet är att projekten ska dela lärdomar. Ett annat villkor är att varje projekt måste delas mellan minst två aktörer. I Arboga, Enköping och Mariestad samarbetar Vattenfall med ABB. 

– Vi bygger just ABB-laddare så det är en bra samarbetspartner, säger Kajsa Roxbergh, affärsutvecklare och projektledare vid Vattenfall Network Solutions.

Satsningen på publika laddare för tung trafik är ny för Vattenfall. Däremot bygger man sedan tidigare publika laddare för personbilar genom InCharge och laddare för bland annat logistikföretag.

Växande trend

– När det gäller icke-publika laddare för tung trafik har vi sett en ökad efterfrågan det senaste året, och där tror vi på en fortsatt ökning. Elektrifierade bussar ligger i framkant men nu börjar även lastbilar komma ut på vägarna, även om jag tror att det är först om några år vi kommer att se elektrifierade lastbilar mer storskaligt, säger Kajsa Roxbergh. 

– Godstransporter står för stora delar av våra utsläpp och många transporter är lokala eller regionala. Därmed är de också möjliga att elektrifiera med dagens teknik. Uppskalningen börjar nu.

Regionala elektrifieringspiloter

Energimyndighetens webbplats kan du läsa mer om projektet och se en karta över planerade laddstationer som beviljats stöd.

 

Klicka här nedan om du vill anmäla dig till vårt webinar om elektrifiering.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!