Så minskar du dina värmekostnader! Experten tipsar

Publicerad: 2021-02-25 Uppdaterad: 2021-02-25 kl. 13:08

Så minskar du dina värmekostnader! Experten tipsar

Med några enkla och effektiva åtgärder kan du spara upp till cirka 20 procent årligen på din fastighets fjärrvärmekostnad. Här tipsar Vattenfall Värmes prisexpert Daniel Pogosjan om knepen som kan göra skillnad på fakturan.

Uppvärmningen av en fastighet står ofta för en stor del av de rörliga kostnaderna. Beroende på hur stor fastighet du har kan det röra sig om runt 50 procent. Att fjärrvärmepriset därför är en viktig fråga för värmekunder är alltså inte konstigt. Det berättar Daniel Pogosjan som under fyra år var prisansvarig på Vattenfall Värme och som i dag arbetar som försäljningschef för samma avdelning. _27A7424_Daniel_Pogosjan

– För oss är det väldigt viktigt att ha en transparent och trovärdig prismodell. Så att våra kunder kan få en bra bild av vår prissättning och veta hur de faktiskt kan påverka vad fakturan landar på. 

Så låt oss zooma in på just fakturan. Vad är det egentligen du betalar för? Fjärrvärmekostnaden delas in i tre delar; energi, effekt och flöde. Och som värmekund har du möjlighet att påverka dem alla tre. Den första (och oftast största) komponenten i kostnaden är energi, den totala mängden värme du förbrukar under året. Här är storleken på fastigheten och utomhustemperaturen viktiga faktorer; ju större fastighet och ju kallare det är ute – desto mer energi går åt. I genomsnitt står energidelen för cirka 60 procent av den totala kostnaden.

Bra isolering lönar sig

– Här kan man vinna mycket på att ha en välisolerad byggnad. Bra väggisolering och tätare fönster kan ge mellan 20 och 30 procent i energibesparing, en markant minskning av förbrukningen, berättar Daniel Pogosjan.

Andra sätt att spara energi är att inte låta portdörrar eller fönster stå öppna, att sänka temperaturen till cirka 15 grader i fastigheten om den står tom en period och att hålla elementen fria från blockerande möblemang. Detta så att de inte stoppar värmecirkulationen.

Den andra komponenten i prismodellen är effekt, som står för cirka 40 procent av kostnaden. Effekt visar på vilket sätt du använder din värme. Som företagskund kan du påverka den från år till år via ditt effektabonnemang, där du själv kan bestämma vilken effekt du vill abonnera på (eller om du vill följa Vattenfalls årliga rekommendation).

Sträva efter ett jämnt effektuttag under året

– När det gäller effekt är mitt tips att sträva efter ett jämnt uttag under året. Vrid inte upp värmen till max när det är kallt ute under en kort period. För har du ett jämnt uttag kommer du att kunna ha ett lägre effektabonnemang, vilket betyder att du automatiskt kommer ner i kostnad. Det blir billigare, helt enkelt.

Så till den sista komponenten, flöde. Vilket kan översättas till hur mycket varmvattenflöde din värmeväxlare behöver för att värma fastigheten, jämfört med genomsnittet på ditt fjärrvärmenät. Har du ett lägre flöde än genomsnittet belönas det med en premie, ett avdrag på fakturan. Har du ett högre flöde får du istället betala för den överskjutande delen. Alltså är det smart att ha koll på flödet.

– Och det gör du genom att ha en väl intrimmad fjärrvärmecentral. Det kommer att sänka ditt flöde och då även din kostnad. För den som vill veta hur man praktiskt hanterar värmecentralen finns många bra guider.

Diskutera priset i Prisdialogen

Hur gör man då om man vill diskutera och kanske utmana Vattenfall Värmes prismodell? Ett mycket effektivt sätt är att medverka i Prisdialogen. Precis som namnet antyder är det ett möte där energibolag och kunder får tillfälle att diskutera pris, prissättning och frågor kopplade till det. Vattenfall Värme har varit medlemmar sedan 2013. Vanligtvis är det fysiska möten som arrangeras på fjärrvärmeorterna, men förra året hölls de digitalt på grund av pandemin.

– Det gick över förväntan, så det är vi glada för! Prisdialogen är oerhört viktig för Vattenfall, här kan vi få direkt feedback från kunderna. Det går hand i hand med vår målsättning om att vår prismodell ska vara transparent, säger Daniel Pogosjan.

Missa inte!
Med Priskalkylatorn kan du räkna ut din värmekostnad utifrån energi, abonnerad effekt och flöde. I Prisfilmen från Vattenfall Värme får du veta mer om vår prissättning.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!