Förnybar energi, Flexibilitetstjänster, FCR

Så blev FCR en hållbar win-win för Bikupa Datacenter

Så blev FCR en hållbar win-win för datacentret Boden Technologies

Förnybar energi ställer nya krav på elsystemets balans mellan produktion och förbrukning. Men genom frekvensreglering kan elkonsumenter bidra till ett stabilt kraftnät. Bikupa Datacenter är den hittills största svenska aktören inom FCR i samarbete med Vattenfall och Sympower. Resultatet visar att hållbarhet är lönsamt för alla parter.

Nästan alla företag talar i dag om vikten av hållbarhet. Hive Blockchain, ett kanadensiskt bolag inom den växande blockkedjesektorn, vill visa det genom handling snarare än ord. Därför valde de att placera sitt nya datacenter i Sverige istället för i fossiltunga länder. Och därför nappade de kvickt på förfrågan att sälja sin flexibla elförbrukning för att bidra till en stadig frekvens i kraftnätet och möjliggöra mer förnybar energi.

– Jag är extremt stolt över det här projektet. När Vattenfall berättade om FCR kände jag direkt att det var perfekt för oss. Jag hör ibland att förnybar energi ger för långa ledtider, men detta visar hur fel de som säger så har. FCR spelar en viktig roll i resan mot en hållbar värld, säger Tobias Ebel, styrelsemedlem i Hive Blockchain, på telefon från Tyskland.

Vill ditt företag bidra till FCR? Läs mer om hur det går till

Frigör upp till 10 MW till kraftnätet

FCR står för Frequency Containment Reserve. Det betyder i korthet att man skapar en reserv av energi för att kunna balansera för snabba förändringar som påverkar frekvensen i elnätet. Kraftsystemet är nämligen beroende av en balans mellan produktion och förbrukning – och mår som bäst vid 50,00 Hz. I takt med att mer väderberoende förnybar energi växer så krävs det större reserver, vilket kan ge nya intäkter för företag med flexibel elkonsumtion.

Bikupa Datacenter startade i höstas tjänsten FCR-D från Vattenfall. Projektet är ett samarbete med Sympower, experter på efterfrågeflexibilitet, som bidrar med den tekniska lösningen som gör det möjligt för datacenters att delta inom FCR. I praktiken innebär tjänsten att Bikupa Datacenter slår av sina processer om elnätets frekvens går under 49,90 Hz, till dess att frekvensen har återhämtat sig. Produkten som elkonsumenten säljer är alltså en frekvensreserv. Avbrotten är korta och sällsynta så påverkan blir minimal.

– Vi kan slå av 115 000 datorer på en sekund hos Bikupa Datacenter. När frekvensen har laddat upp igen max 15 minuter senare är allt tillbaka igen. Det handlar om långt under 1 procent av vår totala tid och ändå kan vi frigöra upp till 10 MW FCR till kraftnätet. För oss är det ett kvitto på att vi lever upp till vår vision om effektivitet och hållbarhet, säger Tobias Ebel.IMG_20200515_080251-1-1

En win-win för alla parter

Han förklarar att FCR passar särskilt bra för Bikupa Datacenter då datacentret bara försörjer driften hos deras eget bolag. Därför är det inga problem att stänga ner stora delar av kapaciteten under korta perioder. Samtidigt betonar Tobias Ebel att detta är en lösning som de flesta decentraliserade datacenter borde dra nytta av – även de med externa kunder.

– I dag ligger det ett datacenter var hundrade kilometer runt om i hela Europa och energin de förbrukar är enorm. Jag vågar påstå att majoriteten av dessa kan ingå i FCR. Om man bara vill göra världen bättre så går det, allt handlar om att förändra sitt tankesätt.

Här finns förstås också ekonomiska incitament. När man blir del av FCR är det möjligt att aktivera produkten som köps och kunden får ersättning per timme. Företagen får alltså betalt för att vara redo och kan med FCR dra nytta av det allt mer fluktuerande elnätet. Men för Hive Blockchain har pengarna aldrig varit det primära motivet.

– Vi vill leva som vi lär och bevisa att vi är hållbara på riktigt. Men visst är det en win-win gånger fyra: det bra för oss, för Vattenfall, för kraftnätet och för klimatet. FCR är ett lysande exempel på att hållbarhet kan vara lönsamt för alla, säger Tobias Ebel.

Läs mer om hur du kan tjäna pengar med FCR.

Stöd skiftet till fossilfritt

Marknaden för FCR är inte ny. Produktionsanläggningar som till exempel vattenkraften har levererat sedan starten av elnätet. Men det nya är att förbrukningsanläggningar sedan 2019 kan börja leverera i Sverige – en möjlighet som har funnits en längre tid i Finland. Bikupa Datacenter och Hive Blockchain är Vattenfalls hittills största partner i projektet. Nu hoppas Tobias Ebel att fler datacenter ska upptäcka de många vinster som FCR ger.

Du hjälper kraftnätet och stödjer skiftet till fossilfritt, samtidigt som du kan tjäna pengar. Det är klart att vi vill sprida detta! Här i Tyskland har vi tyvärr inte kommit lika långt som ni i Sverige inom hållbara lösningar, men jag tror att attityden börjar förändras. Alla vill ju rädda världen – men hur gör vi det? FCR är ett svar på den frågan.

Läs mer om Sympowers flexibla energilösningar här.

Allt du behöver veta för att komma igång med FCR

Sveriges elförbrukning ökar i takt med elektrifieringen av samhället. Om vi vill att denna el ska komma från förnybara källor måste vi finna lösningar för att möjliggöra detta.

Med FCR kan företag dra nytta av sin flexibla elförbrukning för att bidra till omställningen till förnyelsebar elproduktion – samtidigt som de får betalt för det. Vill du veta mer om hur det går till och om FCR kan vara något för ditt företag? I vårt whitepaper har vi samlat allt du behöver veta.

FCR - Få betalt för att bidra till förnyelsebar elproduktion

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!