Portfölj MW

Med Portfölj MW (Megawatt) kan du prissäkra dina leveranser i grundkraft. Det är rätt lösning för dig om:

  • Du vill ha enkel prissäkring med minskad risk
  • Du vill ha personlig rådgivning
  • Du vill ha ett helhetsgrepp och kontroll över din elkostnad

Fyll i din e-postadress så skickar vi produktbladet till dig