Förnybar energi, Fjärrvärme, Uppsala

"Vi har fått ett nytt landmärke att vara stolta över"

"Vi har fått ett nytt landmärke att vara stolta över"

Nya biobränsleanläggningen Carpe Futurum är snart redo för invigning – men först en milstolpe i form av överlämnandet från entreprenören Andritz. Vattenfall Värme har i dagarna tagit över fulla ansvaret för bland annat drift, underhåll och arbetsmiljö.Linda Seeman Mattias Lindqvist2

Just den här dagen är det en helt molnfri himmel över Boländerna i Uppsala. Nya biobränsleanläggningen Carpe Futurum reser sig i orange och stålgrått, i skarp kontrast mot det knallblå valvet ovanför. Ur den 100 meter höga skorstenen kommer en strimma ljus rök. Projektet som startade för drygt tre år sedan har nu gått i hamn. Anläggningen fick dessutom nyligen väl godkänt i provdiften, ett slags ”examensprov” där man testar kapaciteten till max – största och minsta värmeproduktion och med olika slags bränslen.

Framför Carpe Futurum står två av nyckelpersonerna för verksamheten framåt, Linda Seeman, anläggningschef och hennes kollega Mattias Lindqvist, projektledare på Vattenfall Värme. De berättar att inför övertagandet från Andritz har det varit ett intensivt arbete från alla parter; från linjen, projektet och entreprenören för att få allt klart i tid. Medarbetarna och arbetsmiljöombuden har varit aktiva och bidragit med ögon och öron inför övertagandet.

Nu avslutar vi en resa med övergång från torv till fossilfria bränslen

– Det är ett stort ansvar att ta över Carpe – och vi har en del utmaningar kvar. Samtidigt har vi nu förutsättningar att skapa rutiner och trygghet för all vår personal under den här driftsäsongen med entreprenören vid sidan om. Nästa vinter står vi helt på egna ben, säger Linda Seeman.

Hur känns det att nyss ha signerat det så kallade "hand over-agreement"?

– Härligt och lite läskigt! Just nu får vi fira var och en för sig. Men vi hoppas kunna samlas under våren och fira tillsammans! Och självklart under den stora digitala invigningen i mars.

Vi ber Linda Seeman att berätta om ett särskilt minne från projektet, det har varit en lång och omfattande resa. Många av milstolparna har du kunnat läsa om här på bloggen Fossilfritt Uppsala där vi följer framväxandet av Uppsalas nya biobränsleanläggning. En anläggning som kommer att kunna halvera klimatavtrycket för de Uppsalabor som får sin uppvärmning från fjärrvärme och minska koldioxidutsläppen i staden med 200 000 ton per år. Linda tänker och säger:

– Det är faktiskt svårt att välja ut en enskild händelse. Vi har och har haft ett mycket gott samarbete mellan projekt- och linjeorganisation vilket gjort att vi kontinuerligt fångat upp avvikelser och löst dem tillsammans.

Vad betyder det här för Uppsala tror du, förutom klimatvinsterna?

– Ja, förutom att vi nu avslutar en resa med övergång från torv till fossilfria bränslen, har vi fått ett fint landmärke att vara stolta över!

Vad ser du mest fram emot i det fortsatta arbetet med Carpe Futurum?

– Att all vår personal nu kan ha upplevelsen av att det är vår egen anläggning. De närmsta månaderna betar vi av restpunkter, för att sedan genomföra de sista större åtgärderna i sommar när Carpe pausas i drift, säger Linda Seeman.

 
Carpe Futurum 
invigs 17:e mars!

Nu inviger vi Carpe Futurum, Uppsalas nya biobränsleanläggning. Följ med på digital invigningsfest. Välkommen!

Anmäl dig här

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!