Vattenfall och Borealis tecknar ett PPA-avtal

Publicerad: 2024-03-25 Uppdaterad: 2024-03-25 kl. 11:37

vattenkraft

Vattenfall och Borealis slöt vid slutet av 2023 ett betydelsefullt elavtal som sträcker sig över en tioårsperiod. Ett så kallat PPA-avtal. För Borealis markerar avtalet en betydande framsteg mot sina ambitiösa klimatmål.

PPA står för Power Purchase Agreement och innebär att en elanvändare tecknar ett långsiktigt avtal direkt med en elproducent för att köpa en förutbestämd mängd energi till ett överenskommet pris. Från och med januari 2024 levererar Vattenfall 175 GWh fossilfri el årligen till Borealis anläggning i Stenungsund. Elen produceras i Vattenfalls vattenkraftverk i Luleälven.

- Vi vill hjälpa våra kunder att nå fossilfrihet. Vi är glada över samarbetet med Borealis och att kunna erbjuda energilösningar som uppfyller Borealis ambitiösa hållbarhetsmål. Samarbetet understryker också vår ambition att bli en ledande leverantör av energiköpsavtal för företag, säger Branislav Slavic, chef för Customers & Solutions Nordics på Vattenfall.

Sänker Borealis Scope 2-utsläpp

Borealis är en världsledande leverantör av avancerade och hållbara polyolefinlösningar och är pionärer inom återvinning av polyolefiner i Europa. Dessutom är företaget ledande på marknaden för bas-kemikalier och gödselmedel i Europa.

Genom avtalet med Vattenfall säkerställer Borealis sin tillgång till förnybar el och tar ett betydande steg mot sina ambitiösa klimatmål. Över 40 procent av företagets elanvändning inom polyolefin- och bas-kemikalieoperationer kommer nu från förnybara källor. Målet är att Borealis verksamheter ska övergå till 100 procent förnybar energi senast år 2030.

Den förnybara elen som produceras tack vare PPA-avtalet förväntas leda till en minskning av Borealis Scope 2-utsläpp (de utsläpp som uppstår från produktionen av den energi som ett företag köper) med cirka 6 800 ton per år vid företagets anläggning i Stenungsund. Under den tioåriga avtalsperioden innebär detta en total minskning av deras Scope 2-utsläpp med 68 250 ton. 

Vad är PPA?

Genom ett PPA-avtal kan en elanvändare säkerställa byggandet av ny förnybar elproduktion som vind- eller solkraft utan behov av att investera i dyra utrustningar eller ansvara för deras underhåll. Elproducenten äger och bygger kraftverket samt sköter drift och underhåll. Detta ger elköparen skydd mot prisfluktuationer på elmarknaden och möjliggör en effektivare hantering av företagets elkostnader, ofta till konkurrenskraftiga priser. Denna typ av avtal är dock inte lämplig för alla, då det innebär att man behöver ha betydande produktionsvolymer under en längre period, vanligtvis mellan 10 och 15 år.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!