EPD

Video: EPD-märkt el

Publicerad: 2019-06-03 Uppdaterad: 2022-05-02 kl. 13:46

Screenshot 2019-02-25 at 13.46.53

EPD (Environmental Product Declaration) kallas på svenska för miljövarudeklaration och är en redovisning av miljöprestanda. EPD visar en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel - alltså från produktion till nedmontering. EPD-märkt el innebär el vars miljöpåverkan kan bevisas och jämföras, och är till fördel både för kunder och investerare.

Det finns många fördelar med EPD, bland annat kan informationen föras över till den numera obligatoriska hållbarhetsredovisningen. Dessutom är det ett bra sätt att visa att företaget är engagerat i klimatfrågor, eftersom informationen kan användas i företagets kommunikation och marknadsföring. Ta reda på flera fördelar och hur EPD kan användas, genom att titta på videon vi gjort tillsammans med några av våra kunder, som använder sig av EPD-märkt el. 

I videon kan du höra Bo Sjöberg på Samhall AB, Patrik Liversten på Bonnier Fastigheter AB och Gunnar Wiberg på AB Stockholmshem Bygg och Teknik berätta om sina erfarenheter med EPD-märkt el.

 

Läs hur du kan ta ditt företags hållbarhetsarbete till nästa nivå:
> Hållbarhet för företag

Vill du veta hur EPD används i miljöredovisningen?  

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!