Fjärrvärme, Hållbarhet, Motala

Svensk fjärrvärme i världens största plaståtervinning

Publicerad: 2021-12-13 kl. 10:38

Svensk fjärrvärme i världens största plaståtervinning

Just nu byggs världens största anläggning för plaståtervinning i Motala. År 2023 kommer man att kunna hantera 200 000 ton plast per år – och siktet är inställt på att varje plastförpackning från svenska hushåll ska återvinnas här. Med fjärrvärme och förnybar energi är målet att anläggningen ska vara så hållbar som möjligt.

– Vårt mål är att minska klimatpåverkan och hjälpa svenska producenter att bli mer hållbara på flera sätt. Därför är det helt nödvändigt att både den el och värme som driver vår verksamhet ska vara klimatneutral och miljövänlig så långt det går, säger Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning.

Mot ett cirkulärt plastflöde

Svensk Plaståtervinning i Motala satsar stort på att bygga världens modernaste anläggning för plaståtervinning, den så kallade Site Zero. Målet är att skapa ett cirkulärt plastflöde, helt utan negativ klimatpåverkan. Idag kan anläggningen sortera upp till 20 ton plast i timmen, och kapaciteten växer kontinuerligt. Omfattningen ställer krav på god försörjning av både el och värme – och Vattenfall levererar båda delarna till den stora verksamheten.Roul Nilsson3

Roul Nilsson, säljare och kundansvarig på Vattenfall Värme i Motala, berättar hur Svensk Plaståtervinning återigen har väckt liv i de gamla industrilokalerna, som inhyst fjärrvärmekunder förr:

– Vi har levererat fjärrvärme till dessa fastigheter sedan en lång tid tillbaka – bland annat när Electrolux hade verksamhet här. Det innebär att alla ledningar redan fanns på plats när Svensk Plaståtervinning etablerade sig, så i princip kunde vi bara trycka på knappen för att börja säkra leveransen av fjärrvärme igen.

Klimatneutral process hela vägen

Hela Site Zero drivs av miljövarudeklarerad el från Vattenfall, i detta fall förnybar energi från vattenkraft. Idag återvinns 15 procent av de svenska hushållens plastförpackningar – och Svensk plaståtervinning har som mål att det år 2025 ska vara 55 procent. Tack vare banbrytande teknologi kommer i princip alla typer av plast att kunna sorteras och återvinnas på Site Zero i framtiden.

– Historiskt sett har vi i Sverige inte haft kapacitet att sortera och återvinna de plastförpackningar som hushållen använder. Ungefär 30 procent har sorterats här och resten har skickats till sorteringsanläggningar runt om i Europa. I nästa skede förbereder vi även för att kunna tvätta och granulera plasten, vilket beräknas vara klart 2025. Det här kommer göra att Sverige tar ledningen för återvinning av plast och att plasten blir en del av den cirkulära ekonomin, säger Mattias Philipsson.

En större andel återvunnen plast skapar även fördelar för Vattenfall Värme och fjärrvärmekunder i övriga Sverige, inte minst i Uppsala. Fjärrvärmens största utsläpp kommer nämligen från den fossila delen av avfallet – plasten. Med Svensk Plaståtervinnings ambitioner kommer framöver en mindre andel plast att behöva gå till energiåtervinning, och istället kunna återvinnas kemiskt eller bli till nya kompositprodukter.Plaståtervinning4

Fjärrvärmens betydelse

Med fjärrvärme från Vattenfall får anläggningen ytterligare en hävstång i sitt miljöarbete. Fjärrvärmeproduktionen i Motala håller nämligen en väldigt hög nivå ur ett hållbarhetsperspektiv, berättar Berit Sanded, anläggningschef på Vattenfall Värme i Motala:

– Vi har en riktigt bra produkt för fjärrvärme rent miljömässigt. Energin består nästan uteslutande av biobränsle, det rör sig om ungefär 97-98 % av den totala leveransen på årsbasis. Vi planerar nu för att det ska vara 100 % biobränsle år 2025. Att vi har en sån effektiv energiomvandling från biobränsle till värme är möjligt för att vi har installerat rökgaskondensorer som omvandlar fukt till vatten och därmed frigör energi. Vår leverans till Svensk Plaståtervinning kommer att fungera mycket bra, och vi ser väldigt mycket fram emot att få fortsätta jobba med den här stora kunden framåt.

Så byggs anläggningen ut framåt

Den första etappen av plaståtervinningen i Motala inleddes i december 2018. Vanligen kräver en anläggning av denna storlek en omfattande utbyggnad från Vattenfalls håll, men med den historiska leveransen av fjärrvärme kunde arbetet komma igång direkt. Detta gjorde även att Svensk Plaståtervinning snabbt kunde börja planera sin vidare utveckling av verksamheten.

– Idag har vi tre leveranspunkter för fjärrvärme in till lokalerna, och det är inga problem att koppla på fler för att kunna växa i takt med verksamheten. Eftersom de satsar på att bli världens största plaståtervinning så är ambitionerna höga, och redan nu håller de på att planera för att bygga ut etapp två och tre, berättar Roul Nilsson.plaståtervinning2

En stor framtida leverans

År 2023 kommer industrin att uppta 60 000 kvadratmeter och kunna bearbeta upp till 200 000 ton plastförpackningar om året. För att kunna matcha behovet av värme och elförsörjningen framåt pågår nu ett arbete mellan Svensk Plaståtervinning och Vattenfall för att räkna ut hur den framtida leveransen behöver se ut.

– För första etappen motsvarar den årliga energileveransen av fjärrvärme ungefär 50 stycken villor. För att säkra att etapp två kommer gå lika smidigt håller vi nu på att reda ut deras behov framåt, utifrån vår erfarenhet och expertis. Det är jätteroligt att kunna vara med och bidra till att de kan utveckla sin verksamhet här i Motala, och vi har haft ett riktigt bra samarbete hittills, avslutar Roul NilssonSite Zero

FOTO: Peter Holgersson /Svensk Plaståtervinning. Sista bilden visar hur Site Zero i Motala kommer att se ut.
 
 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!