Förnybar energi, Fjärrvärme, Hållbarhet

Nyköping satsar på hållbar fjärrvärme till nytt skolområde

Publicerad: 2022-04-20 Uppdaterad: 2023-12-31 kl. 12:46

Nyköping satsar på hållbar fjärrvärme till nytt skolområde

När en stadsdel ska byggas om från grunden finns fördelar i att bevara det som bevaras kan. I Nyköping tar man vara på resurserna i den befintliga fjärrvärmen – för att säkra den framtida energiförsörjningen till en ny skola och idrottsanläggning.

I området Oppeby i Nyköping finns idag bland annat en skola, förskola och idrottshall, byggda under 50-70-talet. Nu går det stora området en modernare framtid till mötes. Stadsdelen har sedan över 15 år tillbaka varit föremål för diskussion, då byggnaderna är dyra både i underhåll och drift, och inte längre ändamålsenliga för att bedriva skolverksamhet i. Efter en förstudie insåg Nyköpings kommun att det skulle bli allt för kostsamt att bygga om de befintliga lokalerna. Därför bedriver man sedan ett antal år tillbaka ett ambitiöst omvandlingsprojekt där Oppeby ska bli en ny och levande stadsdel. Projektledare Peter Gärdin, förklarar syftet för området:

Syftet är att göra platsen mer tillgänglig för alla medborgare, dygnet runt och året om

– Oppeby skolområde kommer genomgå en förvandling i grunden. Syftet är att göra platsen mer tillgänglig för alla medborgare, dygnet runt och året om. Nyköping växer och vi behöver se till att bygga både nya bostäder och alla funktioner omkring för att tillgodose de ökade behoven av exempelvis barnomsorg och fritidssysselsättning. Här kommer vi skapa en trygg och attraktiv miljö för alla.

År 2027-2028, när hela området beräknas stå klart, kommer Oppeby att omfatta F-6-skola, förskola, idrottshall och en stor konstgräsplan, samt omkring 200 bostäder i form av radhus, flerfamiljshus och preliminärt ett äldreboende. De befintliga skolbyggnaderna ska rivas och ge plats för nya byggnader som uppnår kraven på hållbarhet och effektiva energilösningar. Bland annat planeras det för solceller på taken till den nya skolan, förskolan och idrottshallen. Även fjärrvärme är en central del i energiförsörjningen för Oppeby.

Nya ledningar som minimerar värmeförlust

Fredrik Pettersson, projektledare på Vattenfall Värme i Nyköping, berättar att Släbroskolan, som ligger på området idag, har haft fjärrvärme sedan den byggdes. När området nu ska göras om helt kommer även fjärrvärmeleveransen att se lite annorlunda ut.

– Skillnaden gentemot tidigare är att vi nu kommer att primäransluta de nya byggnaderna, vilket innebär att varje byggnad får en egen fjärrvärmeanslutning. Tidigare slutade leveransgränsen på ett centralt ställe på skolområdet, och så drogs värmen in i fastigheterna därifrån separat. Fördelen med att primäransluta byggnaderna är att kunden nu får färre egna ledningar som de behöver drifta och underhålla på egen hand. Det blir smidigare och enklare för dem att hantera.

– Samtidigt har vi i det här projektet gått över till att använda något som kallas för twin-ledning, en ledningstyp som är lite mer energieffektiv. Den isolerar värme något bättre än de tidigare ledningarna, vilket minimerar värmeförluster på sikt, berättar Fredrik Pettersson.

En hållbar och robust lösning

I jämförelse med exempelvis bergvärme är fjärrvärme en låg investeringskostnad som kräver mindre yta för installation och kan erbjuda en långsiktigt hållbar lösning för Oppebys framtida energiförsörjning. Att det redan finns fjärrvärmeledningar framdragna till området är också en viktig faktor som underlättar byggnationen.

– Att fortsätta med fjärrvärme till Oppeby skolområde är ett smart val – de får en smidig och effektiv värmelösning och en enkel anläggning att hantera. Generellt sett tar en fjärrvärmecentral förhållandevis lite plats i förhållande till andra värmelösningar, så det är både yteffektivt och servicevänligt. Samtidigt är fjärrvärme fördelaktigt utifrån ett långsiktigt underhålls- och driftsperspektiv, framför allt när den kommer rakt in i fastigheten på det här sättet, menar Fredrik Pettersson.

Fjärrvärme ett smart sätt att använda energi på. Det är verkligen en styrka för Nyköping att vi har möjlighet att utnyttja dessa hållbara lösningar

– Fjärrvärme är en stabil lösning som kräver mindre underhåll generellt och själva installationen har en lång livslängd, vilket man alltid strävar efter när man ska bygga om ett helt område på det här sättet och dessutom förvalta själv. Samtidigt är fjärrvärme ett fantastiskt smart sätt att använda energi på. Det är verkligen en styrka för Nyköping att vi har möjlighet att utnyttja dessa hållbara lösningar. Många andra länder är avundsjuka på att vi i svenska städer har sådana här effektiva fjärrvärmeanläggningar, så det är verkligen en resurs som vi bör ta vara på, säger Peter Gärdin.

I sin roll som byggprojektledare för Oppeby har Peter Gärdin en löpande dialog med skolan och berörda av projektet – och han är särskilt glad över att hela tiden få så bra respons.

Det blir ett fantastiskt område och ett verkligt lyft för stadsdelen Oppeby i Nyköping

– De kommer leva och jobba i en byggarbetsplats under en tid. Men både invånarna och skolpersonalen förstår hur Oppeby kommer att bli ett mer attraktivt område så småningom, och vi har ett stort utbyte av varandra under hela processen. Skolan är tacksam över att få vara delaktiga i att ta fram förfrågningsunderlag för lokaler och utformning framåt, och jag är glad över att vi kan ha en så nära och bra dialog med alla berörda. Det blir ett fantastiskt område och ett verkligt lyft för stadsdelen Oppeby i Nyköping, avslutar Peter Gärdin.

Foto: Nyköpings kommun
 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!