Fjärrvärme, Uppsala

Så klarar försvarsfastigheter höga krav på säkerhet och hållbarhet

Publicerad: 2024-02-02 Uppdaterad: 2024-02-02 kl. 12:34

Saab Gripen på F16 Uppsala.

I takt med att Försvarsmakten växer ökar också behovet av militära byggnader och anläggningar. Fortifikationsverket som äger Försvarsmaktens fastigheter ska säkra energileveransen samtidigt som kraven på hållbarhet ökar.
– Vi gör stora framsteg med energieffektivisering nu tack vare samarbete och framförhållning, säger David Eastes som är energiansvarig för Fortifikationsverket, Region Mitt.

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare med bland annat garnisoner, hamnar, bergrum och andra militära anläggningar som ska underhållas, utvecklas och försörjas med värme, el och ventilation. En av de största hyresgästerna är Försvarsmakten som under senare år har ökat sin verksamhet i bland annat Uppsala.

DE_1200– Det hör till våra särskilda utmaningar, säger David Eastes som arbetar med Fortifikationsverkets energilösningar i fastigheter från Östergötland i söder till Dalarna i norr.

– Vi måste säkra att vi får leveranssäker energi när verksamheten växer och förändras, samtidigt som både vi och hyresgästen har krav på energibesparingar. 

– Det viktigaste för en byggnad är att de som vistas där trivs och kan utföra sin verksamhet. Då krävs förstås fungerande värme, ventilation, belysning och elförsörjning. Det är viktigt att förstå att det inte är en motsättning mellan energieffektivisering och byggnadens funktion, säger David Eastes som arbetat med energifrågor och hållbarhet för fastigheter i många år.

Vi ställer särskilda krav på leveranssäkerhet och då kan det vara en utmaning att hitta tillräckligt hållbara lösningar – med fjärrvärme får vi det

– En av nycklarna till kombinerad hållbarhet och säker energiförsörjning är samarbetet mellan oss som fastighetsägare, leverantörerna av energi och våra kunder. 

Sedan flera år värms stora delar av Fortifikationsverkets fastighetsbestånd i Uppsala med fjärrvärme från Vattenfall.

– Fjärrvärme är rent allmänt en pålitlig och bekväm uppvärmningsform. Vi ställer särskilda krav på leveranssäkerhet och då kan det vara en utmaning att hitta tillräckligt hållbara lösningar – med fjärrvärme får vi det. Kostnadsökningarna finns där förstås, men det gäller alla energislag.

Viktigt med löpande optimering

Samtidigt som fjärrvärme är hållbart i sig jämfört med andra värmealternativ påverkas effektiviteten av systemen i byggnaderna som ska värmas upp. 

– Vårt bestånd är inte alltid det mest energieffektiva och i Uppsala har avkylningen i fastigheterna varit relativt låg med följden att returtemperaturen varit högre än vad vi och Vattenfall vill. När vi bestämde oss för att komma tillrätta med det hittade våra tekniker, i samarbete med Vattenfall, allt från bristfälliga ventiler till injusteringsproblem som nu är åtgärdade. Effektiviteten har ökat kraftigt och nu arbetar vi ännu mer aktivt med löpande optimering – det är en färskvara.

David Eastes betonar samtidigt att hans egen roll i sammanhanget först och främst är att informera om vilka möjligheter som finns för en mer hållbar och effektiv energianvändning. Sedan måste kunden och fastighetens driftansvariga fatta besluten.

– Jag berättar om alternativen som finns och vilka konsekvenserna blir om man gör si eller så, säger David Eastes och berättar om ett litet genombrott i arbetet med energieffektivisering för ett par år sedan när han valde att tydligare lyfta fram de ekonomiska fördelarna.

Om vi lyckas skapa ett engagemang kring energibesparingar hos oss, energileverantören och kunden så kommer lösningarna på plats mycket snabbare

– Tidigare använde jag energi- och volymenheter när jag berättade om vad som krävs för att förse en byggnad med värme och el och hur olika åtgärder påverkar förbrukningen. Men på ett möte bytte jag från kWh och kubikmeter till kronor! Då märkte jag att intresset ökade och fick direkt frågan ”hur mycket, sa du?”, berättar David Eastes och ler.

– Kostnaderna för olika åtgärder och vad de leder till kan alla relatera till det eftersom man har en kostnad hemma. Det där är på alla nivåer har jag märkt och om vi lyckas skapa ett engagemang kring energibesparingar hos oss, energileverantören och kunden så kommer lösningarna på plats mycket snabbare.

Fortifikationsverket har ett övergripande mål att minska energianvändningen med 10 procent till 2030 jämfört med 2020 och att nybyggnation ska vara mer energieffektiv än Boverkets regler. Det finns också ett mål att balansera den köpta fossilfria energin med egenproducerad och redan i dag har Fortifikationsverket ett par solcellsparker och planerar ytterligare solenergianläggningar runtom i Sverige.

– Ibland ligger åtgärderna utanför vad vi som fastighetsägare kan eller ska påverka. Man kanske inte måste ha full ventilation om det inte är verksamhet i fastigheten? Är användningen av ventilation och värme anpassade efter de aktuella behoven? Och så vidare. Med sådana frågor kan vi tillsammans med kunderna också hitta möjligheter att snabbt sänka kostnaderna!

Modern myndighet med anor från 1600-talet

Fortifikationsverkets historia sträcker sig tillbaka till 1600-talet då bland annat det 30-åriga kriget ökade behovet av befästningar i det växande Sverige. Fortifikationsverket är i dag en statlig myndighet med uppdraget att äga, utveckla och förvalta försvarsfastigheter och leverera infrastruktur till totalförsvaret i fred, kris och krig. 
Fastigheterna, som omfattar sammanlagt över 6 000 byggnader, består av bland annat kontorshus, kaserner, utbildningslokaler, verkstäder, hamnar, flygfält och stora övningsområden. Myndigheten har drygt 1 000 anställda.

 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!