Elbilar, fossilfri, Hållbarhet

Så ska tung trafik elektrifieras

Publicerad: 2021-02-19 Uppdaterad: 2021-02-19 kl. 13:22

Volvos elbussar

Elvägar, laddstationer eller bränslecellselektriska fordon? Elektrifiering av tung trafik är ett huvudspår för att minska utsläppen från våra transporter men många frågor kvarstår kring hur omställningen ska gå till.

Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp och tung trafik utgör cirka 20 procent av dessa. Att minska de här utsläppen är avgörande för att uppnå EU:s och Sveriges miljömål, som bland annat innebär en helt fossilfri fordonsflotta till 2045. Och lösningen? Den stavas elektrifiering.

Vi står inför en spännande omställning av hela transportsektorn

– Vi står inför en spännande omställning av hela transportsektorn som har möjliggjorts av ett samspel mellan politiska ambitioner och häpnadsväckande snabb teknik- och kostnadsutveckling av battericeller, säger Gustav Gårdbro som jobbar med elektrifiering och e-mobilitet på Vattenfall.

Inom kort billigare att köra och köpa eldrivet

Han beskriver det som att vi närmar oss en “tipping point”, där det inom kort kommer att vara billigare att köra – och så småningom även köpa – fordon med eldrift, jämfört med fordon som drivs av fossila bränslen. Den snabba utvecklingen kan förklaras med de sjunkande produktionskostnaderna för battericeller samtidigt som fordonstillverkarna byggt om sina plattformar från grunden för att bättre passa för eldrift.

Men många utmaningar kvarstår innan en helt eldriven fordonsflotta blivit verklighet. En aktör som ligger i framkant på området är AB Volvo. I och omkring Göteborg rullar redan i dag 160 eldrivna bussar från företaget, som laddas vid snabbladdningsstationer vid ändhållplatserna samt med kabel i depå under nätterna. Företaget erbjuder helelektriska lastbilar på upp till 26 ton och nästa år kommer även de större lastbilarna, med 44 tons totalvikt, finnas som helelektriska alternativ. Anders Berger arbetar med samhälls- och myndighetskontakter på AB Volvo.

För att genomföra detta teknikskifte krävs nu att vi får till en snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen

– Vi måste få bukt med klimatförändringarna och att minska utsläppen från transporter är en viktig fråga för både planeten och för kommande generationer. Vi ser inte någon annan väg än en storskalig elektrifiering av transporter. Utvecklingen går snabbt men för att genomföra detta teknikskifte krävs nu att vi får till en snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen och ekonomiskt stöd till åkerierna för att ställa om, säger han. goteborg_buss_800

Infrastruktur i takt med fler fordon

Han beskriver det som en hönan-och-ägget-situation.

– Vi kan inte sälja elfordon om det saknas infrastruktur. Samtidigt måste vi kunna visa att det finns ellastbilar för att det ska finnas affärsmässigt och politiskt incitament att bygga ut en laddinfrastruktur.

Först ut är de lokala och regionala lastbilstransporterna, som kan lösas genom utbyggnad av mer lokal laddinfrastruktur. Fjärrtransporter är en större utmaning eftersom de kör längre sträckor, på ett större geografiskt område.

– Fjärrlastbilar går långt men de måste enligt lag stanna efter 4,5 timmar för vila, så det vi behöver klara av är laddning för 4,5 timmars körning i taget, säger Anders Berger.

Dynamisk och stationär laddning

Vilket som är det bästa alternativet för laddning vid längre transporter har länge varit en aktuell fråga. Två huvudspår är dynamisk laddning, där fordonet laddas under färd genom exempelvis elvägar, och laddning vid stationära laddstationer i samband med lastning eller lossning samt vid raster. Trafikverket, som finansierat flera pilotprojekt för elvägar, konstaterade nyligen i en rapport att utvecklingen av batterier och eldrivna lastbilar går ”oerhört snabbt” och att elvägarna därför prioriteras ner till förmån för snabbladdning längs vägen. Även Anders Berger tror att det är bästa vägen framåt.

– Elvägar är en mycket dyr infrastruktur att bygga ut och det finns inte tillräckligt med tung trafik längs de tänkta stråken i Sverige för att det ska vara klimatmässigt motiverat. Lastbilens fördel jämfört med andra transportslag är att den är så flexibel och den flexibiliteten begränsas kraftigt av elvägar, säger han.

AB Volvos analys är istället att delar av fjärrtrafiken, och andra räckvidds- och nyttolastkänsliga transporter som exempelvis timmertransporter, kommer att behöva lösas med hjälp av bränslecellselektriska fordon, där batteriet byts mot bränsleceller och tankar vätgas.

Kapacitetstillgängligheten en utmaning att lösa

En snabb och storskalig övergång till eldrift ställer även ökande krav på elnätet. Kapacitetstillgängligheten är en utmaning att lösa framför allt i mer befolkade delar av landet, menar Gustav Gårdbro på Vattenfall.

– Att elektrifiera transportsektorn är möjligt men kräver viss anpassning av energisystemet. Utmaningen kommer att bli att se till att rätt mängd energi finns tillgänglig på rätt plats vid rätt tillfälle. Det går att lösa med förstärkta elnät i vissa delar av landet i kombination med smart styrning av laddningen och kanske även lokala energilager för att hantera de högsta effekttopparna. Vattenfall har många spännande projekt igång inom området, säger han.

Vi i Sverige kan spela en viktig roll i att visa världen att det går att ställa om.

Trots utmaningar är både Gustav Gårdbro och Anders Berger positiva till att Sverige kommer lyckas nå miljömålet om en helt fossilfri fordonsflotta till 2045.

– Vi ser även att det börjar lossna i andra delar av världen, som i många länder inom EU och vissa delstater i USA samt i Kina. Den här utvecklingen kommer att gå olika snabbt i olika delar av världen men vi i Sverige kan spela en viktig roll i att visa världen att det går att ställa om, säger Anders Berger.

Vattenfall InCharge och andra samarbeten

Vattenfall utvecklar och säljer laddningslösningar för eldrivna bilar, bussar och lastbilar. Tillsammans med våra partners har vi byggt upp ett av Europas största laddningsnät, InCharge. InCharge finns i Sverige, Tyskland och Nederländerna, och fler marknader är på väg. Vattenfall erbjuder också laddningslösningar för företag som en tjänst, där vi tar helhetsansvar, förvaltar, äger och utvecklar lösningen.

Vattenfall deltar också i initiativ som pilotprojektet eRoadArlanda för att utveckla elvägar för elektriska lastbilar och andra elfordon. Fordonen laddas samtidigt som de kör på elvägarna. AB Volvo deltar i flera projekt med elektrifiering av tunga transporter inom innovationsområdet Elektromobilitet.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!