Elbilar, Hållbarhet och socialt engagemang, klimatsmart, Stadsplanering

Så ska Stockholm ta täten inom elbilism

Publicerad: 2021-05-19 kl. 13:14

Elbilstaden Stockholm

Redan nästa år ska Stockholms stad dubbla antalet laddplatser för elfordon till fyratusen stycken. Ett viktigt steg mot målet om en utsläppsfri trafik i staden år 2030. 

Elektrifieringen av fordonsflottan är central för att få ner utsläppen. Det konstaterar Daniel Helldén, trafikborgarråd för Miljöpartiet i Stockholms stad.

– I dag står Stockholms fossil- och dieseldrivna bilar för omkring hälften av Stockholms totala klimatutsläpp. En elektrifiering kapar de utsläppen och bidrar samtidigt till bättre luftkvalitet och mindre buller. 

Ingen som vill växla över till elbil ska hindras av en bristfällig laddinfrastruktur

Stockholms stad har fattat beslut om att samtliga gatuparkeringar i stan ska ha laddmöjlighet senast år 2030 och i stadens garage ska åtminstone hälften av platserna vara laddplatser.
Redan under 2022 kommer det befintliga antalet laddplatser att fördubblas, till över fyratusen stycken.

– Visionen är att ingen som vill växla över till elbil ska hindras av en bristfällig laddinfrastruktur. Då behövs det betydligt fler laddplatser än i dag. Därför har vi ingått en elektrifieringspakt med näringslivet och höjt ambitionsnivån i stadens förvaltningar, bostadsbolag och parkeringsbolag. 

Olika effekt i laddstolparna

Laddning av bilar kan gå snabbt, eller långsamt. Björn C Öster, som inom Vattenfall är ansvarig för helheten kring det publika laddnätverket i Norden, tycker att man ska vara tydlig med att antal laddpunkter och den totala kapaciteten är två skilda ting. Långsamladdning, som är standard bland annat i Stockholms stads parkeringshus, ger upp till 3,7 kW i timmen. På Vattenfalls laddgator i gatumiljö i staden ligger effekten i stället på upp till 22 kW. Ellevio förbereder gatorna med ledningsdragning och fundament och Vattenfall står för laddstolpar och driftsättning av dem.

– I dag har vi en hel del kapacitet över på våra laddgator och snabbladdare. Det beror delvis på pandemin, vi har mycket taxi som kunder, och de kör nästan inte alls. 
Målen för antalet laddpunkter bör uppdateras i fas med utvecklingen för elbilsmarknaden och den snabba teknikutvecklingen på området, menar Björn C Öster.

Man kan installera laddplatser i fas med att marknaden växer

Modellen för etablering av publik laddning i Stockholm stöttar detta och Björn C Öster tycker att Stockholms stad är inne på rätt väg genom att inte låsa sig mot en teknik som snabbt riskerar bli för gammal.

– Stockholms stad har en skalbar modell tillsammans med leverantörer och aktörer, som gör att man kan installera laddplatser i fas med att marknaden växer. I flera andra större svenska städer saknas det, där får man inte sätta upp laddstationer på samma sätt. 

Viktigt med enkel betalning

En omdiskuterad del av laddupplevelsen är svårigheterna att betala. För att öka kundvärdet pågår arbete inom branschen och redan idag finns en parkeringsapp, som gör att användarna kan betala för parkering och elförbrukning i ett. 
Inom branschen diskuteras även effektutmaningen.

– Där har vi en god dialog med nätägarna, säger Björn C Öster.

Miljöpartiets Daniel Helldén ser framför sig hur elbilar på sikt kommer kunna bidra till nätet. Vehicle to Grid kallas konceptet, som ännu är under utveckling, och som innebär att parkerade bilar kan användas som ett energilager som vid behov matar tillbaka energi till nätet.

I dagsläget sätter lagstiftningen käppar i hjulet för en effektiv elektrifiering, säger Daniel Helldén.

– Den nuvarande lagstiftningen hindrar oss att påskynda elektrifieringen i tillräckligt hög utsträckning. Vi skulle till exempel vilja differentiera både trängselskatten och parkeringsavgifterna, så att utsläppsfria bilar betalade mindre än de fossila alternativen. Där behöver lagen fortfarande komma i kapp.  

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!