Lagar och skatter, Elektrifiering, elbil

Så ska det snabbt bli lättare att ladda elbilen

Publicerad: 2022-01-27 Uppdaterad: 2022-01-27 kl. 10:42

Så ska det snabbt bli lättare att ladda elbilen

Ökat stöd till samfälligheters laddanläggningar, en samlad kartläggning av publika laddmöjligheter i Sverige och en förenklad förmånsbeskattning av el. Det är några åtgärder som Energimyndigheten nu föreslår att regeringen genomför för att underlätta elektrifieringen av transporter.

Under klimatmötet i Glasgow diskuterades bland annat utfasningen av fossilfria bränslen och hur Parisavtalets mål ska kunna uppfyllas i praktiken. För transporter innebär det att de flesta fordon måste elektrifieras. Men för att det ska gå att genomföra krävs en fungerande laddinfrastruktur – att det enkelt går att ladda där det behövs.

Cirka hälften av Sveriges hushåll saknar inflytande över möjligheten att ladda hemma, enligt SCB

Att kunna ladda hemma och vid arbetsplatsen är för många en förutsättning för att en elbil ska vara ett alternativ, men för den som inte har en egen parkeringsplats är det långt ifrån en självklarhet. Cirka hälften av Sveriges hushåll saknar inflytande över möjligheten att ladda hemma, enligt SCB.

Förslag till regeringen

Tillsammans med Lantmäteriet, Boverket och Sveriges Kommuner och Regioner, har Energimyndigheten nu presenterat en rapport till regeringen som redovisar vilka hinder som finns för att ladda bilen för boende i flerbostadshus och boende i övrigt som har bilparkering ordnad gemensamt med andra i exempelvis samfälligheter. Rapporten innehåller även förslag på åtgärder som underlättar för att kunna ladda i närheten av bostaden eller vid arbetsplatsen.

det går att komma tillrätta med de problem som förknippas med lagstiftningen, handläggningstiden och förrättningskostnaden utan ändringar i relevanta regelverk

incharge2-1– Ett viktigt resultat är utredningen kring de hinder som rör parkeringsplatser ägda av samfällighetsföreningar. Lantmäteriet har i en utredning sett att det går att komma tillrätta med de problem som förknippas med lagstiftningen, handläggningstiden och förrättningskostnaden utan några ändringar i relevanta regelverk, säger David Mowitz, ansvarig handläggare för uppdraget på Energimyndigheten.

Ett annat resultat är att regelverket kring allmän platsmark och kvartersmark samt kommunens roll kopplat till laddinfrastruktur har tydliggjorts men kan också förbättras genom ett antal förslag.

Uppdrag till en myndighet

Vidare har frågan om ”Right-to-charge” (kallas ibland även right-to-plug) behandlats i rapporten. Det handlar också om vilka rättigheter de boende kan ställa på fastighetsägaren gällande installation av laddningspunkter. Där har man tittat på regelverk som redan införts i exempelvis Norge, Frankrike och Spanien. Rapporten belyser även vissa hinder som finns för laddning i olika boendeformer samt även för arbetsplatsladdning.

Energimyndigheten föreslår ett antal åtgärder som exempelvis:

  • Ge en myndighet uppdraget att samordna myndighetsgemensam information kring laddinfrastruktur
  • Utveckla kunskap och ta fram bättre underlag till samfälligheter
  • Förenkla förmånsbeskattning av el
  • Vidareutveckla utformningen av stöd till laddinfrastruktur
  • Säkerställ tillgänglighet vid laddningspunkter i tillräcklig omfattning
  • Införa en gemensam definition av ordet ”laddstation”

Den fullständiga rapporten finns att ladda ner här på Energimyndigheten.se.

InCharge finns överallt
Vattenfall nätverk av laddinfrastruktur, InCharge, växer hela tiden och har över 28 000 laddpunkter i norra Europa varav 3500 är publika laddpunkter i Sverige. 200 av dessa är snabbladdare. Läs mer om InCharge här och hur ditt företag eller bostadsrättsförening kan bli en del och dra nytta av nätverket.
New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!