Energi­effektivisering

Energieffektivisering för företag - Spara kostnader!

Är du företagare och vill lära dig mer om hur du energieffektiviserar ditt företag? Här hittar du konkreta guider, tips, checklistor och annan information om hur du kan energieffektivisera din verksamhet inom fastighet, industri, butik, restaurang, café och lantbruk.

Kapitel 1

Varför ska företag energieffektivisera?

Energieffektivisering bör vara ett ständigt pågående arbete hos alla företag. Det går hand i hand med hållbarhet och det behöver inte heller vara så svårt. Du kan minska din energiförbrukning genom enkla åtgärder som kräver små, eller inga, investeringar. Men ibland behövs stöd för att för att komma igång.

Vad är energieffektivisering?

Energieffektivisering handlar om att optimera och, som ordet antyder, effektivisera sin energiförbrukning för att få lägre kostnader och spara på klimatet.

Ekonomisk, klimatmässig och social hållbarhet

Ekonomiskt påverkar energieffektiviseringen ditt företag i form av minskade kostnader. Klimatmässigt minskar du företagets påverkan på miljön när energiförbrukningen krymper. Den sociala effekten uppstår i och med att både anställda och kunder känner en större stolthet över och lojalitet gentemot företaget, när det finns ett aktivt arbete för att minska klimatpåverkan.

Energieffektivisering bör prioriteras

Att komma igång med arbetet att energieffektivisera kan vara trögt i början. Det gäller att komma ihåg att de flesta kan genom enkla, kostnadsfria åtgärder sänka sin energiförbrukning med 10-20 procent. Dessutom bör det ligga högst upp på “att göra-listan” när man vill minska sin miljöpåverkan.

Läs även:
> Steg 1 i hållbarhetsarbetet

Brist på planerbar energi

När fossila energikällor fasas ut ökar efterfrågan på förnybar energi. Balanskraften, den planerbara energin från framför allt vatten- och kärnkraft, har redan i dag svårt att räcka till vid kallt och vindstilla väder. När andelen energi från energikällor som är beroende av väder och vind ökar accentueras den risken.

Så även om man köper in energi från förnybara källor är det viktigt att minimera förbrukningen. Det sparar inte bara kronor och ören för företaget, och det ger förutsättningar att hushålla med de gemensamma resurser som står till buds.

Läs mer:
> Den bästa kilowattimmen används aldrig

Halka inte efter

Hållbarhet blir också allt viktigare vid rekrytering. Särskilt i de yngre generationerna är det många som väljer bort arbetsgivare som inte stämmer överens med deras värderingar. För att inte tala om kunder som i större utsträckning kräver ett gediget hållbarhetsarbete från sina leverantörer. 

Ta in stöd om du behöver

Självklart finns det oberoende företag som kan ge stöd och rådgivning till hur du sänker din energikostnad, hjälper dig fatta investeringsbeslut som kan spara dig pengar i längden och mycket mer. 

Vattenfalls kunder med medelstor förbrukning kan ta hjälp av Aktea för detta.
> Läs mer om det här 

Vill du ta nästa steg ditt företags energieffektivieringsarbete kommer våra tips och checklistor lite längre ner. 

Men först är det bra att vara medveten om vad som hindrar företag från att energieffektivisera så att du kan undvika fallgroparna. 

Sikta mot hälften

Det finns stor ekonomisk potential i att se över sin energianvändning. Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning bara genom att ändra rutiner och beteende – utan att investera en krona. 

New call-to-action

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_Alvkarleby_power_plant_185_2019-3

Kapitel 2

Hinder för energieffektivisering

Fördelarna med energieffektivisering är stora, det minskar energikostnaderna och främjar en hållbar utveckling. Ändå är det många företag som inte tar tag i frågan.

Vad beror det på?

Det finns ett antal hinder som försvårar energieffektiviseringen. Några av de vanligaste är:

 • Energifrågan inte är prioriterad av ledningen
 • Bristande kunskap
 • Brist på tid
 • Det finns ingen utpekad ansvarig för frågan
 • Företaget saknar konkreta mål för energieffektivisering
 • Tron om att energieffektivisering kostar mer än det ger

Gemensamt för dessa hinder är att energieffektiviseringen är lågt prioriterad i företaget. Ledningen anser inte att frågan är viktig. Att energieffektiviseringen inte prioriteras beror ofta på att energikostnaden är liten i förhållande till företagets totala omsättning.

Jämför istället energikostnaden med vinsten
Alla pengar du inte lägger på din energikostnad, kan du istället lägga på vinsten. Blir det mer intressant då?

Ovanstående hinder råder du bot på genom att läsa vidare. 

Kapitel 3

Börja med dessa åtgärder

Vill du minska elförbrukning på ditt företag? För att inte fastna i hinder på vägen är det viktigt att ha en plan för energieffektiviseringen av företaget.

Vi ser fem faktorer som är avgörande för att lyckas:
 • Tydliga och långsiktiga mål.
 • Engagemang hos ledningen.
 • Rätt kompetens och resurser.
 • Visualisering av mål och resultat.
 • En samarbetspartner som stöttar företaget igenom processen.

Kan ditt företag bocka av listan?

Vill du energieffektivisera ditt företag?

Då är det dags att titta närmare på vad du konkret kan göra. Följ våra tips för hur du energieffektiviserar ditt företag steg för steg.

 1. Spara på belysningen
 2. Spara på dataanvändningen
 3. Spara på värme och vatten
 4. Återanvänd värme
 5. Undvik läckage av värme och vatten

Spara på belysningen

Det gör större skillnad än vad man kan tro. 

Belysningskostnaderna för företaget kan sänkas väsentligt med rätt åtgärder. Det första du behöver se över är när och hur belysningen används. En stor del av tiden som belysningen är på är helt i onödan. Se till att lamporna endast lyser när det faktiskt behövs genom att använda timer, rörelsedetektor och närvarostyrning. Ytterligare vinst kan göras genom att belysningen anpassas till befintligt ljus – med skymningsrelä kan belysningen utomhus släckas under dagtid.

Läs fler tips om hur du kan sänka belysningskostnaderna

Spara på dataanvändningen

Datorer, surfplattor och mobiler förbrukar mycket energi. Exakt hur mycket beror såklart på vilken pryl du använder och på vad du gör. Det är lätt att glömma att även de datacenter som används för att lagra företags data kräver mycket energi eftersom de både drar mycket el och för att de behöver kylas ner. Idag står datacenter för hela en procent av världens energiförbrukning, och den siffran väntas öka.

Så vad kan du göra för att påverka detta?

Den största delen av vår internetanvändning går till videoströmning. När du använder strömmad video, exempelvis i ett videomöte, går det åt mindre energi om du surfar via wifi än via mobilnätet.

Läs mer om hur framtidens dataanvändning blir mer hållbar

Spara på värme och vatten

När du vill minska energiförbrukningen för värme är isolering, ventilation och värmeåtervinning viktiga verktyg. En åtgärd som kan spara upp till 80 procent är att behovsstyra värme, ventilation och exempelvis vattenvärme. Genom att installera ett reglersystem kan du använda timer och termostat för att reglera så att energi inte förbrukas i onödan när lokalerna inte används. Det är en investering men som lönar sig i det långa loppet.

Återanvänd värme

En annan åtgärd är att återanvända värme i ventilationen. Värmeväxlare och från luftspump låter dig återvinna värme från ventilationsluften. Behövs tvärtom kyla kan nattluften nyttjas för att kyla ner husets stomme.

Undvik läckage av värme och vatten

Isolering av otäta fönster, rör och byggnader är också viktigt. Är byggnaden äldre kan tilläggsisolering vara effektivt. För att minska vattenförbrukningen bör du använda snålspolande kranar och se till att du inte har några läckage. Att sänka temperaturen i varmvattenberedaren ger också en god besparing.
vind800

Kapitel 4

Energieffektivisering för kontor

När du ska energieffektivisera kontoret är, som tidigare nämnt, belysningen viktig, men också apparaterna. Driftkostnaderna står ofta för upp mot 80 procent av en apparats kostnader under dess livslängd. Att välja TCO-märkt utrustning är ett bra sätt att minska driftskostnaden för kontorets apparater.

TCO-märkning

Finns på allt från bildskärmar till mobiltelefoner, och garanterar att produkten möter hållbarhetskrav under hela livscykeln.

Virtuella servrar

Ett annat sätt att minska energiförbrukningen, eftersom det låter er dela kapacitet med andra företag för ökad effektivitet. Har ni egna fysiska servrar bör dessa placeras i ett svalt rum utan direkt solljus, för att minska behovet av att kyla rummet.

Här får du 8 tips för hur du energieffektiviserar ditt kontor.

Checklista: Energieffektivisera ditt kontor

checklista kontor

cover-sustainable-stockholm

Kapitel 5

Energieffektivisering för fastigheter och bostadsrättsföreningar

Fler och fler vill energieffektivisera sina fastigheter och bostadsrättsföreningar. Bortsett från de kostnadsbesparingar och krav från hyresrätter så finns det fler anledningar - att kvalificeras från gröna lån eller kanske till och med en miljöcertifiering är två exempel.

Läs mer om elkonsumtion för fastigheter.

Med några enkla åtgärder kan man energieffektivisera en bostadsrättsförening eller fastighet.

Först och främst

Som fastighetsägare bör du i första hand se över uppvärmningskostnaderna. Att skaffa rörelsesensorer för allmän belysning är en annan bra åtgärd. I ett bostadshus kan även tvättstugan dra en del el. Är tvättstugans apparater äldre än tio år bör de bytas ut mot nyare, mer energieffektiva modeller. Överväg också att skaffa mindre tvättmaskiner, eftersom de ofta går halvfulla.

Håll även koll på om boenden i byggnaden installerar fläktar, skyltar eller kylutrustning som går på din elräkning.

Det har blivit vanligare att fastighetsägare tar in hjälp för energieffektiviseringen. Ska du ta in stöd bör du undvika ett antal fällor.

Checklista: Energieffektivisering för fastigheter och bostadsrättsföreningar

Checklista energieffektivisering fastighet bostadsrättsförening

Kapitel 6

Energieffektivisering för restauranger och butiker

Genom att ställa in apparaterna rätt och utnyttja kyla och värme kan du spara 10-20 procent på energikostnaden i butiker och restauranger – utan några större investeringar.

Här är några åtgärder:

 • Täta alla lister och byt ut läckande dörrar till kylar och ugnar.
 • Undvik att placera kyldiskar intill värmeelement eller i direkt solljus.
 • Täck kyl- och frysdiskar av glas nattetid.
 • Rengör regelbundet kylutrustningen från damm och smuts. Då kan anläggningen arbeta rätt.
 • Frosta av kyl och frys ofta. Överväg att skaffa ett kondensfilter som reducerar frost- och ispåbyggnad, det kan minska apparatens energiförbrukning med 30 procent. 

Ladda ner vår checklista för att få tillgång till alla 18 åtgärder som hjälper dig energieffektivisera och därmed minska dina energikostnader.

Checklista energieffektivisering - butik, restaurang, café

markus-spiske-vrbZVyX2k4I-unsplash

Kapitel 7

Energieffektivisering för lantbruk

I ett jordbruk går det att göra stora besparingar genom energieffektivisering.

Några exempel:

 • Att välja energieffektiva lösningar när du ersätter gammal utrustning kan minska energiförbrukningen med upp till 30 procent.
 • Årliga kontroller av mjölkkylutrustningen kan ge energibesparingar och höja kvaliteten på mjölken.
 • Tänk på att placera mjölktanken svalt, och inte i samma rum som kondensatorn då den avger värme.

Gå igenom vår checklista för att spara 10-20 procent av energikostnaderna för ditt jordbruk.

checklista energieffektivisering - lantbruk

custom-feature-industrial_plant_steel-1-1-2

Kapitel 8

Energieffektivisering för industrier

För att energieffektivisera inom industrin bör du byta ut ineffektiva apparater och armaturer, och se över uppvärmningen. Du bör också ta en titt på avtalen för el och fjärrvärme, och säkerställa att du betalar för rätt effektabonnemang eller säkringsstorlek. Om maskinparken byts kan det vara möjligt att sänka säkringsstorleken eftersom nya maskiner kräver lägre driftström. Då sjunker även kostnaden.

Ta hjälp av vår checklista med sju sätt att energieffektivisera din industriverksamhet.

Checklista energieffektivisering industri

Kapitel 9

Lagkrav på energieffektivisering

Energieffektiviseringsdirektivet trädde i kraft 2012 och syftar till att öka energibesparingarna i alla samhällets sektorer, för att bidra till ett hållbart energisystem. Bland annat säger direktivet att energikrav ska finnas med i viss offentlig upphandling, och att vissa statliga byggnader ska genomgå energieffektiviserande renoveringar.

Direktivet innebär också att stora företag har skyldighet att göra en energikartläggning. Små och medelstora företag har rätt till stöd för att göra en sådan kartläggning av företagets energiförbrukning.

Läs mer om lagar och skatter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Kapitel 10

Energikartläggning i stora företag

Sedan 2014 är det lagkrav på att stora företag ska göra en energikartläggning - åtminstone vart fjärde år. Syftet med lagen om energikartläggning (EKL) är att förbättra energieffektiviteten i stora företag. Ditt företag berörs av lagen om ni har minst 250 anställda, en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en årsbalansomslutning på över 43 miljoner euro.

En energikartläggning ska ge en representativ bild av företagets energianvändning och genomföras av personer med speciell kompetens för detta. I kartläggningen får du svar på hur mycket energi verksamheten förbrukar och vilka åtgärder du kan ta för att minska energianvändningen, och dina kostnader.

Vi går igenom hur en energikartläggning går till här.

Läs även:
> Akteas energiexperters tips för hur du lyckas med den. 

När du behöver komma igång snabbt

Är du lite sent ute eller vet du inte hur du ska börja med energikartläggningen? Vi har tillsammans med Aktea sätt ihop tips på hur du kommer igång snabbt.

EKL Checklista energikartläggning företag

Sirpalle paneelit (1)-1

Kapitel 11

Viktiga verktyg när du ska effektivisera

Vi har här nämnt en rad områden som är viktiga att arbeta med när du ska energieffektivisera verksamheten.

Ta fram mätvärden

Det viktigaste verktyget för energieffektivisering har du redan tillgång till – detaljerade mätvärden över företagets energiförbrukning. Titta på de mätvärden du får från elleverantören och gör en analys över företagets förbrukning. Finns det skillnader mellan säsonger? Mellan veckodagar? Hur är variationen mellan olika tider på dygnet? Var finns topparna och vad beror de på?

När förbrukar du energin?

Granska särskilt hur förbrukningen varierar inom och utom företagets verksamhetstid. Ett bra sätt att påbörja din energieffektivisering är att först koncentrera dig på den förbrukning som ligger utanför verksamhetstid. Har företaget hög energiförbrukning trots att verksamheten inte är igång? Ta då en nattvandring i lokalerna och kontrollera vad det beror på. Står lysena på? Är maskiner igång? Beta av sak efter sak, så har du kommit en bra bit på vägen.

Läs även:
> Hur förbrukningen har påverkats under coronapandemin.
> Hur energiförbrukningen snabbt kan minimeras under coronakrisen.

Kapitel 12

Så mycket kan du spara

Att minska energiförbrukningen med 10-20 procent utan att göra några större investeringar är i de flesta fall ett realistiskt mål för ett företag. Vill du nå längre gäller det att gräva djupare. En viktig nyckel är att göra en bra förstudie. Det berättar vi mer djupgående om i artikeln: Förstudien nyckeln till framgångsrik energieffektivisering

Använd vår 11-stegsguide när du ska börja energieffektivisera, den stöder ert energieffektiviseringsarbete från början till slut.

Läs även: Minimera kostnaderna med energieffektivisering

5 steg mot en klimatneutral elkonsumtion

Ta ditt hållbarhetsarbete till nästa steg. Ta reda på vad som krävs för att göra din elförbrukning klimatneutral.

New call-to-action

Behöver du hjälp? Kontakta oss idag

Ladda ner fördjupning