fossilfri, klimatsmart, Uppsala

Så blir Uppsala en klimatutsläppspionjär

Publicerad: 2020-01-31 Uppdaterad: 2020-06-24 kl. 07:27

uppsala-klimatpionjär

Listan på åtgärder är lång när Uppsala tar sig an att bli en fossilfri kommun redan 2030 och klimatpositiv tjugo år därefter. Vattenfall, som inte minst står för stadens värme, drar sitt strå till stacken.

Med Vattenfalls centrala roll i Uppsalas energiförsörjning är det självklart att företagets och kommunens miljöarbete går hand i hand. 2016 skrev Vattenfall och Uppsala kommun exempelvis ett avtal om att samarbeta tätt kring ny energiteknik, klimatneutralitet och hållbara energisystem i staden.magnus-hall-marlene-burwickVattenfalls koncernchef Magnus Hall och Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens tidigare ordförande, undertecknar samarbetet.

Den minskning av fossila koldioxidutsläpp som skett genom avslutandet av torvförbränningen hos Vattenfall Värme i Uppsala under 2019, och som får fullt genomslag i årssiffrorna från 2020, kommer exempelvis att spela stor roll för helheten. Och under de två kommande åren reser sig den nya biobränsleanläggningen Carpe Futurum som ett inslag i stadssiluetten.

Med sina mål om fossilfrihet 2030 och klimatpositiv påverkan på atmosfären från 2050 positionerar sig Uppsala bland Sveriges, kanske till och med världens, mest framsynta städer.

Effektivare hela vägen

Pusslet som måste läggas omfattar många fler bitar än de som nämnts, både i produktionen och förbrukningen av energi.

Som ansvarig för driften och underhållet av kommunens cirka 29.000 gatlyktor har Vattenfall medverkat till en gradvis förbättring. För några år sedan bytte vi ut 1.500 kvicksilverlampor på 125 watt mot mer effektiva 50-wattslyktor – en besparing med 60 procent för staden. Nya elfordonslösningar kommer successivt på plats, liksom elproduktion från nya, spridda, solcellsanläggningar. Och möjligheterna i nya fastighetssystem illustreras av en ovanligt energisnål värme- och kyllösning i samarbete mellan fastighetsägaren Akademiska Hus och Vattenfall på Ultuna Campus.

Ett viktigt samarbete kring Uppsalas hållbarhet är Uppsala klimatprotokoll, som bland mycket annat har genomfört ett projekt för klimateffektiv plastupphandling. Vi har tidigare bland annat beskrivit det spännande samarbetet bakom en fossilfri riskavfallsbehållare för sjukvården.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!