fossilfri, Uppsala

Nya dammen skyddar Fyrisån när det ”tusenårsregnar”

Publicerad: 2020-05-20 Uppdaterad: 2020-06-24 kl. 07:35

uppsala-fyrisån-carpe-futurum

Inte ens vid ett ”tusenårsregn” vid nya biobränsleanläggningen Carpe Futurum ska det släppas ut överdrivna mängder vatten eller föroreningar från området. Det är effekten av det nya dagvattenmagasin som nu är färdigt hos Vattenfall Värme i Uppsala.

Växtbäddar längs kanterna kommer att tillhöra ”utrustningen” som kan fånga upp exempelvis förhöjda kvävemängder ifall det skulle uppstå något läckage i Carpe Futurums process eller någon annanstans på området. Inspirationen hämtas från reningsverk där liknande ”teknik” används.

Den nya dagvattendammen ligger vid sydöstra hörnet av Vattenfall Värmes område på Boländerna i Uppsala, intill Stålgatan, och nära byggplatsen för biobränsleanläggningen Carpe Futurum vars stålskelett nu är väl synligt utifrån. Dammen får en vattenspegel på cirka 1.500 kvadratmeter. Med två meters djup innebär det cirka 3.000 kubikmeters kapacitet.

Saktar ner flödet

Vitsen med dammen är dels att den ska stanna upp utrinningen till det kommunala avloppsnätet när det regnar kraftigt, så att det inte uppstår översvämningar som riskerar att förorena Fyrisån som går genom staden. Men den ska också göra det möjligt att behålla farliga ämnen på området, genom att utloppet från dammen stängs av om det skulle ske någon sorts miljöolycka på området. Vid en anläggningsbrand skulle släckvatten kunna föra med sig farliga ämnen, och även läckor i processerna är en tänkbar risk.

När dagvattnet sakta rör sig längs den långa dammen skiljs ämnen som är lättare än vatten av upp till ytan, och de som är tyngre än vatten sjunker till botten. Ut rinner relativt rent vatten på en nivå däremellan. Till vardags är inget av vattnet i dammen särskilt smutsigt. I Carpe Futurum kommer kondenserat vatten från avgaserna att renas till att bli lika rent som destillerat vatten, alltså långt renare än kranvattnet vi dricker, innan det i huvudsak förs tillbaka in i processen.

Klarar när det öser

Den nya dagvattendammen har grävts så stor att den skulle räcka till även vid störtskurar som är så kraftiga att de bara inträffar i genomsnitt en gång per årtusende.

Förändringarna på området ingår i ett investeringsprogram på omkring 3,5 miljarder kronor, där den nya biobränsleeldade värmepannan Carpe Futurum står för huvuddelen. Hösten 2021 ska det hela stå klart, med årliga nettoutsläpp av koldioxid som är cirka 150 000 ton mindre än med den torveldning som ersätts.

dagvattenmagasin-uppsalaRunt vattenspegeln i dammen kommer en växtbädd att anläggas för att fånga upp föroreningar som kan komma med dagvattnet till bassängen. Foto: Kjell Karlsson

(Foto i topp: Outi Mahonen/Unsplash)

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!