Krönika

”Svensk fjärrvärme står stabil i energikrisen”

Publicerad: 2023-02-06 kl. 07:28

”Svensk fjärrvärme står stabil i energikrisen”

Lovisa Friscot Noren krönika toppbild

Vi befinner oss i omvälvande tider. Som ansvarig för Vattenfalls fjärrvärmeverksamhet i Sverige följer jag nära hur kriget i Europa påverkar uppvärmningssektorn. Att många grannländer befinner sig i ett så sårbart läge, beror mycket på just uppvärmning. 

Det är inte bara hållbart. Det skapar energioberoende

Flera länder på kontinenten tampas med stora utmaningar, i kölvattnet av deras tidigare beroende av rysk gas. I Sverige har vi däremot inte påverkats lika mycket. I Sverige har vi ett lokalt uppvärmningssystem som grundades redan på 1940-talet. Vi har fjärrvärmen. Rör i marken som på ett hållbart och säkert sätt forslar hett vatten från en tätorts värmeverk till skolor, sjukhus, bostäder och lokaler för att sprida värme. En uppvärmningsform som visar sin styrka just i kristider. Låt mig förklara varför – och varför vi behöver ännu mer.

  1. Avlastar elsystemet. Det här är en av de viktigaste uppgifterna för fjärrvärmen i dag. Genom att värma våra byggnader med fjärrvärme sparar vi enormt mycket el, en marknad som är extra ansträngd just nu.
  2. Lokal produktion. Fjärrvärme produceras i mångt och mycket av lokala restprodukter, rester från skogs- och träindustri, industri och hushållsavfall som inte går att återvinna på annat sätt, och spillvärme från lokala företag. Det är inte bara hållbart, det skapar även ett energioberoende.
  3. Leveranssäkert och stabilt. Fjärrvärme bygger på väl beprövad teknik, där avbrott är sällsynta. Stabiliteten reflekteras även i prisbilden för kunderna, där man kan vänta sig en stabil utveckling över tid, utan tvära kast som på elmarknaden.

För oss i verksamheten är bränslepriserna en stor utmaning

Fjärrvärmen spelar på så sätt huvudrollen i att energikrisen inte är större i Sverige just nu. Självklart är vår verksamhet långt ifrån opåverkad av omvärldsläget, men vår leverans av värme, kyla och ånga till våra kunder är stabil. För oss i verksamheten är bränslepriserna en stor utmaning. Kostnaderna för bränsle har påverkats kraftigt av läget och för enskilda anläggningar kan det betyda en fördubbling i produktionskostnad. En utveckling vi såg komma, men inte så snabbt eller så kraftfullt.

Med det sagt – vår leverans till våra fantastiska kunder och partners påverkas inte, vilket vi är stolta över. Tillsammans har vi en produkt som var banbrytande redan när de första rören grävdes ner i marken och som fortsätter att forma framtidens cirkulära energilandskap.

Vi undersöker möjligheterna för en ångturbin på Carpe Futurum i Uppsala

Energikrisen har dessutom bidragit till att vi påskyndar vår energitekniska utveckling, ur det svåra föds nya idéer och möjligheter. Till exempel kan jag nämna att vi nyligen återstartat ett projekt där vi undersöker möjligheterna för en ångturbin på Carpe Futurum i Uppsala. En turbin, vars funktion är att producera el, skulle underlätta stadens kapacitetssituation och bidra med mer el på elmarknaden. Vi går även raskt framåt med samarbetsprojekt som ”Fossil Eye” för att minska andelen plast i avfall som går till energiåtervinning. Och inte minst storprojektet ”HySkies”, där vår fjärrvärmeverksamhet kan vara en viktig pusselbit i framställningen av hållbart flygbränsle. Det genom att fånga in och återanvända koldioxid från vår produktion.

Framsteg som dessa fyller mig med en visshet om att vi är på rätt väg, tillsammans mot en ljus och fossilfri framtid.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!