Energiteknik, power-as-a-service, Innovation, Elektrifiering

Oväntade energitjuvar avslöjades av mätstudien

Publicerad: 2022-09-28 Uppdaterad: 2024-03-07 kl. 16:56

Oväntade energitjuvar avslöjades av mätstudien

En mätstudie hos valstillverkaren Åkers Sweden visade på oväntade möjligheter att spara energi för flera år sedan. Mätningarna blev startskottet för ett omfattande omställningsarbete och 2030 ska verksamheten vara helt klimatneutral.

Att tillverka valsar av metall kräver stora mängder energi. För Åkers i Sörmland går det åt över 40 GWh per år för allt från att smälta metall till att komprimera tryckluft som driver maskiner och verktyg i verksamheten. Som jämförelse räcker 1 GWh till hela behovet av el för 40 eluppvärmda villor per år.

Alla världens stålföretag måste kunna erbjuda fossilfritt stål i framtiden

Järn- och stålindustrin står tillsammans för omkring sju procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Åkers Sweden vill vara en föregångare inom sin bransch och har satt målet att bli helt klimatneutrala till år 2030 ­– när företaget också fyller 450 år! Ett steg på vägen mot hållbar valstillverkning är energieffektivisering och Åkers har valt Vattenfall som partner i det arbetet.

AKERS1200_1– Alla världens stålföretag måste kunna erbjuda fossilfritt stål i framtiden, annars kommer man inte ha samma möjligheter att erbjuda affärer, konstaterar Stefan Wahlund, Supply Chain & IT Chef på Åkers Sweden. Stefan leder också företagets satsning att vara först med framställning av valsar helt utan fossil energi.

Detaljerad kartläggning

Åkers inledde resan mot klimatneutral tillverkning redan 2014. Ett energisparprojekt startades då för att både spara pengar och skapa en mer hållbar verksamhet. Man började med en kartläggning av hur mycket energi som gick åt för verksamhetens olika delar.
 
Hur mycket el som gick åt totalt visste företaget, men inte vad som krävde mest energi och om det fanns svinn eller andra förluster i produktionen. Exempelvis hade den stora kompressorcentralen endast en energimätare, så för studien installerades en mätare på varje kompressor som följde energianvändningen, lufttrycket och flödet. I trycksatta system läcker det lätt luft som det går åt energi för att ersätta.

Efter den här studien får vi vara ödmjuka och konstatera att med utökad kunskap och mer detaljerad mätning har vi varit ganska dåliga tidigare

En läckagesökning genomfördes på hela systemet och tillsammans med övriga mätdata gick det att se hur tryckluften producerades och användes. Det visade sig att en av kompressorna var överflödig eftersom den nästan aldrig användes. Systemet läckte också en hel del luft som kompressorerna oavbrutet måste kompensera.
 
– Vi har tidigare varit stolta över att vi har en bra energiåtervinning från våra processer och att vi använder tillförd energi på ett relativt optimalt sätt. Efter den här studien får vi vara ödmjuka och konstatera att med utökad kunskap och mer detaljerad mätning har vi varit ganska dåliga tidigare. Det positiva är att man från ett sämre utgångsläge kan skapa en stor potential till förbättringar – vilket är viktigt för alla företag, kommenterade ingenjören Mattias Abrahamsson på Åkers till Energimyndigheten efter studien.

New call-to-action

Oväntade energitjuvar

Efter kartläggningen optimerades kompressordriften samtidigt som möjligheterna till energiåtervinning undersöktes. I praktiken visade det sig att endast en av företagets maskiner behövde den sammanlagda kapaciteten av alla kompressorer. En lärdom var också att det är viktigt att se över hela anläggningen och inte bara fokusera på de delar som man antar är energitjuvar.

Allt råmaterial som används i tillverkningen av valsar är återanvänt

Åkers Sweden har sedan studien utvärderades arbetat aktivt med att minska sitt koldioxidavtryck. Ett exempel är att allt råmaterial som används i tillverkningen av valsar är återanvänt. Stålskrot, som exempelvis komponenter från fordonsindustrin eller spånskrot från den egna tillverkningen, används i produktionen i stället för att använda sig av metall direkt från gruvdrift. Åkers Sweden är numera helt elektrifierade i sin tillverkningsprocess.

När företagets elkraftanläggning skulle uppdateras för några år sedan valde man att låta Vattenfall ta över ansvaret för både den befintliga och den kommande elanläggningen. Det innebär att Vattenfall står för investeringarna och ansvaret för elanläggningen inom tjänsten Power-as-a-service.

Köparna av Åkers Swedens valsar finns över hela världen och företaget ser den fossilfria tillverkningen som en naturlig konkurrensfördel för sina premiumprodukter.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!