omställning

Nya pengar att söka från Klimatklivet

Publicerad: 2020-11-20 Uppdaterad: 2021-04-19 kl. 19:51

Flicka bakom järnstolpe spanar mot framtiden

Klimatklivet har sedan 2015 delat ut stöd till lokala och regionala insatser för att minska utsläpp av växthusgaser. I höstens budget förstärktes stödet ytterligare vilket betyder att det kommer att finnas närmare 2 miljarder kronor att ansöka om under 2021.

Klimatklivet kan ge bidrag till alla utom privatpersoner – företag, kommuner, regioner, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Stödet är ett investeringsstöd och ges bara till fysiska investeringar. Det kan alltså inte användas till exempelvis informations- eller utbildningsinsatser. Eftersom det är tänkt för åtgärder som annars inte skulle ha genomförts kan man inte söka det för projekt som redan har inletts, inte heller för projekt som kan förväntas bli lönsamma inom fem år (det vill säga generera besparingar eller intäkter som täcker investeringskostnaden).

Det går heller inte att få stöd för drift och underhåll. Maxtaket för stödet är 70 procent av kostnaderna, men det kan också vara lägre beroende på vad för typ av åtgärd det rör sig om och vilken aktör det är som söker. För de stöd som hittills betalats ut har Klimatklivet i snitt täckt 45 procent av kostnaderna.

Laddstationer vanliga mottagare

Den allra vanligaste insatsen att finansieras av Klimatklivet är installation av publika laddstationer. Av de cirka 3 400 åtgärder som fått stöd mellan 2015 och första halvåret 2020 var 60 procent laddstationer. Näst vanligast är olika former av energikonvertering. Det kan exempelvis handla om industrier som börjar elda med pellets i stället för olja. Andra exempel på insatser är kommuner som fått bidrag för cykelvägar, energiföretag som fått stöd för biogasanläggningar och utbildningsanordnare där eleverna får träna i simulatorer i stället för att köra riktiga maskiner. Sammanlagt förväntas insatserna minska växthusgasutsläppen med 1,7 miljoner ton om året.

Läs mer om hur du kan arbeta med hållbarhet och socialt engagemang kring energi i din verksamhet.

Ansökan hanteras av länsstyrelserna

Är din organisation intresserad av att söka stöd från Klimatklivet äger nästa sökomgång rum den 18–29 januari och ytterligare tre perioder är planerade under 2021. I ansökan ska ni bland annat ange hur stor utsläppsbesparingen kommer att bli totalt, alltså under hela installationens livslängd. Det är länsstyrelsen i ert län som svarar på frågor om vad som behöver finnas med i ansökan. Ansökan lämnas in i länsstyrelsens e-tjänst och när länsstyrelsen lämnat ett yttrande är det Naturvårdsverket som tar över och sedan fattar beslut. Oftast kommer beslutet två till tre månader efter att ansökningsperioden avslutats, men det kan också ta längre tid.

Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!