Fjärrvärme, Uppsala

Klimatneutral värme gör guldcertifiering möjlig

Publicerad: 2020-03-13 Uppdaterad: 2020-06-24 kl. 07:33

klimatneutral-värme

Byggherrar och fastighetsägare i Uppsala som vill ha sina fastigheter miljöcertifierade på hög nivå får nu nya energiprodukter till stöd för det. I samband med Vattenfall Värmes utfasning av fossila bränslen vid sin största anläggning, lanseras Klimatneutral Värme och Klimatneutral Kyla.

Högsta valören guld enligt standarden Miljöbyggnad hör till de certifieringar som kan komma inom räckhåll för fastighetsägare i Uppsala som väljer de nya ursprungsmärkta produkterna från portföljen med värme och kyla. Priset för klimatneutraliteten betalar kunden i form av ett påslag för den levererade fjärrvärmen eller fjärrkylan, 8 kronor per megawattimme i bägge fallen.

Hyresgäster driver på

Ola Larsson, hållbarhets- och energikonsult på WSP i Sverige, är väl bekant med efterfrågan på miljöklassad energi från fastighetssektorn. Han har också själv varit delaktig i arbetet bakom specifikationen av Vattenfalls nya produkter.

– I dag kommer det krav även från hyresgästernas sida: ”Vi vill sitta i en miljöcertifierad byggnad”. Det gjorde det sällan för tio femton år sedan, säger Ola Larsson.

– Om du bygger en kommersiell fastighet i något av storstadsområdena i dag är det nästan en hygienfaktor att den har någon miljöcertifiering.

Ola Larsson ser många drivkrafter i samspel: också driftsfördelar, tillgång till gröna lån med ränterabatt, interna miljökrav eller kommunala exploateringskrav kan höra till bilden, liksom större miljöredovisningskrav.

vattenfall-huvudkontorNya egenskaper – och lägre påslag

Även hittills har Vattenfall Värme i Uppsala erbjudit fjärrvärme och fjärrkyla med bättre miljöegenskaper än grundprodukterna, under benämningen ”Koldioxidneutral”. Det har fungerat så att den mängd torv som motsvarat kundens förbrukning har växlats till biobränsle.

På så vis har kunderna som haft dessa produkter, påskyndat omställningen mot en högre andel biobränslen, men vid årsskiftet slutar den levereras eftersom den inte längre är aktuell. Dessa produkter har haft högre kostnad, ett påslag på 20 respektive 25 kronor/MWh för värmen och kylan. Med stöd av utfasningen av fossila bränslen i Uppsala kan man alltså se det som att den allra bästa värmen och kylan nu blir billigare – och baserade på ett lite annorlunda sätt att räkna.

”Vanliga” värmen räcker nu till silver

Det är många faktorer som avgör vilken nivå av miljöcertifiering som är eftersträvansvärd eller nåbar för en enskild fastighet, så i princip får man bedöma från fall till fall vilken skillnad den nya produkten gör. Men de allra flesta fastigheter i Uppsala har mycket goda förutsättningar att kvalificera sig för nivån silver i senaste versionen av Miljöbyggnad 3.0, genom att ha Vattenfalls standardleverans av fjärrvärme som uppvärmningsform. Detta efter att eldningen av torv nu har avslutats i produktionen. Under övergången fram till hösten 2021 eldas träpellets i större omfattning, sedan tänds den nya biobränslepannan Carpe Futurum som är tänkt att få returträ som främsta bränsle.

Den fastighetsägare som vill nå guldnivån kan ha god draghjälp av Klimatneutral Värme eller Klimatneutral Kyla. Minst 80 procent av den använda energin måste nämligen vara klassad som förnybar. Ursprungsgaranterad el och tredjepartsgranskad allokerad fjärrvärme accepteras. Allokeringen innebär att just den köpta mängden kan härledas till en motsvarande mängd produktion från förnybara bränslen. Ytterligare ett krav för guld enligt Miljöbyggnad 3.0 är att 5 procent av fastighetens energi kommer från egen lokal produktion, något som troligen ofta kommer att komma från solcellsanläggningar.

Miljöbyggnad är fastighetsbranschens enskilt största miljöcertifiering i Sverige, men branschorganisationen Sweden Green Building Council tillhandahåller även certifieringarna BREEAM-SE, Citylab, NollCO2, och GreenBuilding.

Kontrolleras årligen

Värmen som berörs blir klimatneutral genom att Vattenfall Värme allokerar biobränsle för den värme som kunden köper. Dessutom görs klimatkompensation enligt standarden Gold Standard för de växthusgasutsläpp som orsakats när bränslet har förädlats och transporterats. Den klimatneutrala fjärrkylan produceras i kompressorkylmaskiner som drivs med ursprungsmärkt el från vattenkraft. Även vattenkraftens livcykelutsläpp och eventuella köldmedelsutsläpp, kompenseras med hjälp av Gold Standards utsläppsreduktioner. På så vis blir leveransen av kyla helt klimatneutral. En gång per år kontrollerar en oberoende part att rätt mängd biobränsle har allokerats i produktionen, och att Vattenfall har köpt och annullerat rätt mängd utsläppsrätter.

Mer om Uppsalas nya produkter går att läsa här:

Produktblad och prislista – Klimatneutral Värme
Produktblad och prislista – Klimatneutral Kyla

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!