Hållbarhet och socialt engagemang, Biologisk mångfald, biodiversitet

Mätbara mål viktiga för biologisk mångfald

Publicerad: 2022-06-14 Uppdaterad: 2022-06-15 kl. 06:16

Mätbara mål viktiga för biologisk mångfald

Vattenfall tar återigen hem förstaplatsen i Ecogain Biodiversity Index, EBI, och är nu bäst i Europa på biologisk mångfald bland stora företag.

Svenska miljökonsultföretaget Ecogain rangordnar varje år hur de största företagen rapporterar på biologisk mångfald. Efter att ha granskat nordiska och baltiska företag ingår i år även Europas största företag med bjässar som exempelvis Nestlé, världens största livsmedelsföretag (Klicka här för att läsa Ecogains rapport.)

Företag med direkt påverkan på naturen har oftast mer utarbetade mål för biologisk mångfald

– Att just Vattenfall kommer så högt i rankingen är intressant. De är föregångare i en bransch, energisektorn, som generellt sett är den sektor med mest omfattande rapportering kring biologisk mångfald. Företag med direkt påverkan på naturen har oftast mer utarbetade mål för biologisk mångfald, säger Tove Hägglund, chef för affärsområdet Naturkapital på Ecogain.

Mål för biodiversitet saknas

ECO_T_HÅrets rapport visar att även om över hälften av Europas storföretag har någon form av mål för biologisk mångfald, tar en tredjedel av företagen inte upp biologisk mångfald alls i sina hållbarhetsredovisningar. I 2020 års rapport hade inga av de svenska företagen som ingick satt konkreta mål i linje med vetenskapen för biologisk mångfald. I år ligger den siffran på 10 procent. Snittet bland Europas storföretag är 14 procent.

Ligger svenska företag efter övriga Europa när det gäller biologisk mångfald?

– Det är svårt att dra sådana generella slutsatser utifrån rankingen eftersom urvalet av svenska bolag är mer omfattande. En slutsats är att stora företag är bättre på att rapportera om biologisk mångfald, vilket kan förklara Sveriges lägre siffra. Min bild är också att det i flera branscher är företag från andra delar av Europa som driver utvecklingen. Att vi relativt sett har mer natur per invånare i Sverige än i många andra länder är en förklaring. I till exempel Storbritannien och Tyskland har det drivit fram en strängare lagstiftning kopplat till ekologisk kompensation, säger Tove Hägglund.

Minskningen av insekter är dramatisk, och när det gäller exempelvis livsviktiga pollinatörer som bin kan det slå tillbaka mot oss människor

Så hur står det egentligen till med den biologiska mångfalden i Sverige?

– Situationen är väldigt allvarlig och det hela accelereras av klimatförändringarna. Ett konkret exempel som de flesta lite äldre bilförare kan relatera till är att man inte längre behöver stanna vid macken och tvätta bort insekter från bilrutan. Minskningen av insekter är dramatisk, och när det gäller exempelvis livsviktiga pollinatörer som bin kan det slå tillbaka mot oss människor i form av minskad avkastning inom livsmedelsproduktionen av sådana grödor som behöver pollineras, säger Tove Hägglund.

Nettopositiv inverkan 2030

Vattenfall har satt som mål att ha en nettopositiv inverkan på biologisk mångfald till 2030. För att nå dit inkluderas frågor om arter och naturmiljöer tidigt i projekt- och anläggningsplanering och satsningar görs på forskning och projekt som stärker och underlättar mätning av biologisk mångfald. Vattenfall är också delaktiga i en rad internationella projekt för att kvantifiera och redovisa företagets påverkan på naturen.

Här är några exempel på Vattenfalls åtgärder och mål för att främja biologisk mångfald:

    • Skötselplaner för ledningsgator: År 2025 ska Vattenfall ha vidtagit åtgärder och infört skötselplaner för minst 70 procent av alla identifierade ”hotspots” för biologisk mångfald i ledningsgatorna.
    • Skydda sällsynta och utrotningshotade arter: Vattenfall har idag fyra så kallade värnområden längs Luleälven och Dalälven. Syftet är också att stärka rekreation och informera allmänheten om de olika platsernas naturvärden.
    • Förbättrad fiskvandring: I Älvkarleby bedriver laboratoriet Laxeleratorn forskning om fiskvandring nedströms.

Krävs tydliga spelregler

– Arbetet med att hejda förlusten av biologisk mångfald måste gå mycket snabbare och för det krävs att vi enas om tydliga och mätbara mål och gemensamma mätmetoder, säger Tove Hägglund och fortsätter:

– Ett sätt att accelerera omställningen är ett marknadsbaserat system för ekologisk kompensation. Vattenfall är inne på samma linje och var i juni i år delaktig i ett öppet brev till regeringen om behovet av att skapa tydliga spelregler för ekologisk kompensation, naturbaserade lösningar och andra effektiva åtgärder, som exempelvis kompensationspooler och habitatbanker.

Läs mer om biologisk mångfald

Ecogain Biodiversity Index, EBI
Bolagen i rapporten betygsätts efter hur väl de rapporterar om biologisk mångfald utifrån 23 frågor. Dessa är vetenskapligt baserade och representerar viktiga steg att ta för företag som vill integrera biologisk mångfald i sin affärsmodell. I korthet går de ut på hur företaget analyserat sin påverkan och beroende av biologisk mångfald, hur de prioriterar detta, om de har vetenskapligt grundade mål, gör konkreta insatser och mäter och rapporterar om detta arbete. 2022 års ranking omfattade 398 företag.
Totalt kan ett företag få 29 poäng. Vattenfall fick 23 och toppar därmed listan. I övrigt var det bara två svenska företag som fick över 18 poäng som är gränsen för guldrating: AAK och Ikea.

Byta namn på biologisk mångfald?
I engelskspråkiga länder har ordet biodiversity, biodiversitet, börjar ersättas av ”nature”, natur, för att göra det enklare att förstå och jobba med. För trots att insatser för biologisk mångfald oftast är konkreta, enkla att berätta om och ger snabba och synliga effekter upplevs termen av många som svår och abstrakt.
Biodiversity enhancing measures on premises

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!