Läs mer om: biodiversitet

Hållbarhet och socialt engagemangBiologisk mångfaldbiodiversitet

Fler fjärilar utmed kraftledningsgatorna

Fjärilar och humlor är livsviktiga för många växter och trivs under kraftledningarnas skog och mark. Att röja landets kraftledningsgator på rätt sätt har visat sig stärka den biologiska mångfalden.   ...
VF_clock_rgb Lästid: 4 min
Läs artikeln
Senaste artiklarna
Visa alla inlägg