Biologisk mångfald, Hållbarhet

Fokus på biologisk mångfald hos Vattenfall

Publicerad: 2022-05-23 Uppdaterad: 2022-12-01 kl. 09:51

Fokus på biologisk mångfald hos Vattenfall

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är två tätt sammankopplade utmaningar, därför är det viktigt för energibolaget Vattenfall att ta ett holistisk perspektiv i arbetet med biodiversitet.
–Vi behöver ha med oss en insikt i att vi har två kriser som behöver hanteras tillsammans, säger Josefin Blanck, strategisk miljörådgivare på Vattenfall.

Mångfalden bland arter och naturmiljöer minskar i en dramatisk takt i världen. Att stoppa förlusten av biologisk mångfald är därför en av vår tids stora ödesfrågor. Samtidigt är det tydligt att ett viktigt steg i att stoppa förlust av biologisk mångfald är också att lösa utmaningarna med klimatförändringar. Förra året tog EU fram en ny biodiversitetsstrategi där pratar man bland annat om vikten att kombinera energiproduktion och smarta lösningar för biodiversitet. Att arbeta med fokus på både klimatfrågan och biodiversitet är något som är viktigt för Vattenfall.

Vattenfall_Josefin_Blanck_01_2021
– Vi har under det föregående året tagit fram en ny miljöhandlingsplan för 2030 där vi formulerat en övergripande ambition om att sträva mot en nettopositiv påverkan på biodiversitet och vi har satt ett antal konkreta mål kopplade till detta. Biodiversitet är en integrerad del i vår verksamhet och vi strävar alltid efter att hitta nya lösningar för att minska påverkan på arter och ekosystem och som möjliggör att vi kan leverera mer fossilfri energi, säger Josefin, som är biolog i grunden.

Smarta win-win lösningar

Vattenfall har lång erfarenhet inom miljöområdet. Som exempel har man bland annat inventerat alla ledningsgator, vilka är en sträcka lika lång som Stockholm till Rom, för att identifiera biologiska värden. Man satsar också mycket på forskning och utveckling, bland annat kopplat till vattenkraften där det är stort fokus på att hitta effektiva åtgärder för att förbättra fiskvandring och livsmiljöer för vattenlevande arter.

– Arbetet kring biodiversitet sker på olika fronter, allt från frivilliga insatser på kontoret till stora investeringar inom forskning och utveckling kopplat till vind- och vattenkraft.

Att hitta smarta win-win lösningar för att kombinera biodiversitet och klimat är en spännande del av energibranschens utmaningar. Josefin exemplifierar med ett initiativ kopplat till en av Vattenfalls planerade vindkraftsparker till havs där man undersökt betydelsen av de miljöerna som skapas under vattenytan kring de uppbyggda fundamenten.

– Det har visat sig att dessa miljöer skapar s.k. artificiella rev som kan ha betydelse för olika havslevande arter. För att lära oss mer om betydelsen av dessa miljöer tog vi hjälp från tekniska universitetet i Danmark (DTU Aqua) för att först sammanställa kunskapsbasen kring artificiella rev. Vi använde sedan detta som grund för ”Nature Inclusive Design” för ett av våra kommande havsbaserade vindkraftsprojekt, Hollandse Kust Zuid, för att ytterligare stärka de ekologiska värden som skapas i de strukturer som skyddar vindkraftsfundamenten från erosion.

En central del i hållbarhetsarbetet

Vattenfall anser att biologisk mångfald bör vara en central del i alla företags hållbarhetsarbete. Det är ett område där det händer mycket just nu och vi ser att nya aktörer kliver in på arenan. Vattenfall tog även, för andra året i rad, första plats i Ecogains biodiversitetsindex. Läs mer om det här

Läs mer:
> Biologisk mångfald - en självklar del i hållbarhetsarbetet

New call-to-action

 
Webbinarium om biologisk mångfald

Josefin Blanck deltog den 25 maj 2022 på Dagens industris och Aktuell hållbarhets webbinarium som tar upp två viktiga ämnen - klimatanpassning och biologisk mångfald. 

Se inspelningen

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!