Förnybar energi, Fjärrvärme, Uppsala

“Kylan hjälpte oss prova driften fullt ut”

Publicerad: 2022-02-10 Uppdaterad: 2022-03-01 kl. 10:53

Carpe Futurum

Nu har den nya biobränsleanläggningen Carpe Futurums gränser testats för största och minsta värmeproduktion och med olika slags bränslen. Den så kallade provdriften genomfördes i ovanligt kall januarikyla med lyckat resultat.
– Vi är tacksamma att det var rejält kallt i början av året så att vi kunde köra fullt ut, säger driftsättningsledaren Magnus Engren.

Biobränsleanläggningen Carpe Futurum i Uppsala genomgick under december och januari de sista testerna inför skarp drift. Provdriften är ett slags examensprov där den så kallade tillgängligheten – att driften är stabil och att värmeproduktionen kan styras på önskat sätt – testas under fyra veckor. Provdriften startades dagen innan julafton och anläggningen visade sig klara kraven som Vattenfall ställer för skarp drift. Carpe Futurum är nu alltså en del av Uppsalas fjärrvärmenätverk.

Kylan hjälpte oss att prova driften fullt ut eftersom fjärrvärmenätet då kunde ta emot vår maximala värmeproduktion

Under provdriften har personalen testat värmeproduktionen vid gränserna från det minsta uttaget av värme till vad anläggningen maximalt kan leverera från eldningen av biobränsle.

– Man kan jämföra med att provköra en bil, säger Magnus Engren och fortsätter:

– Det går inte att ställa in farthållaren från Uppsala till Åre och hoppas att det ska gå att hålla den farten hela vägen. Farten måste anpassas till vägen och trafiken – och olika hinder kan dyka upp. Under den här provdriften testade vi motsvarande behov av olika så kallade lastlägen, hur mycket värme som produceras i anläggningen. Och att elda med torrt och blött bränsle. Kylan hjälpte oss att prova driften fullt ut eftersom fjärrvärmenätet då kunde ta emot vår maximala värmeproduktion.

Optimering av funktionerna

Vissa mindre problem och bekymmer dök upp under den månadslånga provdriften.

– Det är normalt, men allt har kunnat åtgärdats och inget har varit oväntat. Det handlar om både mjukvarustyrda funktioner och fysiska ändringar i anläggningen, säger Magnus Engren.

– I en viss situation kanske vissa värden stiger snabbare än önskat, och det korrigeras med programmering. Så fungerar alla verk – små justeringar måste göras under lång tid framåt och det handlar om optimering av funktionerna och att vi får ut så mycket energi som möjligt från den energi som vi tillför i form av biobränslet.

Provdriften ska garantera att anläggningen fungerar stabilt och har en pålitlig drift

Som vid all värmeproduktion eftersträvar man så hög verkningsgrad som möjligt i Carpe Futurum. Anläggningen är konstruerad för högsta möjliga verkningsgrad men mer exakt hur effektiv utvinningen av energi faktiskt är testas senare.

– Provdriften ska garantera att anläggningen fungerar stabilt och har en pålitlig drift så att den kan ingå i värmeproduktionen för Uppsala, säger Magnus Engren och förklarar att mätningarna på vad anläggningen klarar i form av maximalt uttag, och vilka gränserna för fuktighet i bränsle är exempelvis, testas senare under de så kallade prestandaproven (som vi återkommer till i senare artiklar här på Energy Plaza).

Bra miljöprestanda

Eftersom anläggningen måste fungera för olika sorters bränsle kommer det att krävas justeringar och anpassningar under en tid framåt. Magnus Engren bjuder gärna på en till liknelse med bilar:

CF_ME_1200– Vissa kompromisser krävs alltid. Man kan inte ha den perfekta sportbilen och jeepen i samma fordon. Men vi trimmar in anläggningen till att fungera optimalt under olika förutsättningar och vissa saker tar längre tid att ta reda på för att kunna justera.

En viktig del av provdriften är mätningar av utsläppen till luft och vatten, de så kallade miljövärdena. Ett externt mätföretag, Metlab, har bland annat mätt halterna av kväveoxid, syre, kolmonoxid, tungmetaller.

– Mätningarna har skett både för att kontrollera att värdena är godkända, men också för att se att anläggningens miljöanalysinstrument visar korrekt. Allt har fungerat väl och miljöprestandan ser riktigt bra ut. Det är vi också glada för, säger Magnus Engren som är energiingenjör i grunden och har lång erfarenhet av att driftsätta värmeverk både i Sverige och i andra länder.

Det finns ett helhetstänkande hos medarbetarna inom projektet och driftsorganisationen som imponerar!

– Jag tycker att det är fantastiskt roligt att få vara delaktig när en sån här viktig anläggning tas i bruk. Visst är Carpe Futurum speciellt med den senaste tekniken, men jag är mest imponerad över engagemanget hos alla inblandade. Det finns ett helhetstänkande hos medarbetarna inom projektet och driftsorganisationen som imponerar!

New call-to-action
 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!