Antalet hus som kan miljöklassas ökar explosionsartat

Publicerad: 2020-01-28 Uppdaterad: 2021-04-19 kl. 07:17

Antalet hus som kan miljöklassas ökar explosionsartat

Under sitt första årtionde med miljöcertifieringar för nybyggen har branschorganisationen Sweden Green Building Council upplevt hur hållbarhetshänsyn har blivit en självklarhet. Och med nya certifieringssystemet ”Miljöbyggnad iDrift” riktas nu blicken mot den riktigt stora mängden fastigheter: de befintliga.

– Jag brukar säga att 90 procent av de hus som är certifierade genom oss år 2045 står byggda redan i dag. Det säger Maria Ohlen, certifieringsspecialist på Sweden Green Building Council, SGBC – den svenska samhällsbyggnadssektorns organisation för att tillhandahålla miljöcertifieringar av fastigheter.

CUsersazv24DesktopMaria Ohlen

SGBC medverkade i ett seminarium för byggherrar anordnat av Vattenfall Värme. Sedan starten 2009 har SGBC vuxit från 13 företag och organisationer som medlemmar till 400 medlemmar. 3000 certifieringar har utfärdats, varav 1700 enligt den svenska favoritstandarden Miljöbyggnad. Och certifieringen gör skillnad. Där energianvändningen i certifierade fastigheter har följts upp används bara 54 procent av energin som tillåts enligt Boverkets byggregler, BBR.

Synen har förändrats helt

– Från våra fastighetsägare får vi så gott som dagligen feedback som gör oss trygga: att de kan ta ut högre hyra och att fastighetsvärdena blir större. Alla våra siffror pekar ju uppåt så vi vågar vara lite kaxiga nu, tio år senare. Men vi har också haft lite växtvärk som organisation – det råder stora förväntningar på vad vi ska göra, säger Maria Ohlen.

En omvälvande förändring har skett i synen på miljöcertifieringarna genom årtiondet, från trevande nyfikenhet till ett självklart inslag i bygg- och fastighetsbranschernas vardag.

– Vi behöver inte längre förklara för någon att vi måste vara hållbara i alla led. Det behövde vi i början men det har alla förstått. I dag kan vi gå rakt på att förklara vad vi menar med hållbart byggande och hur vi tillhandahåller verktygen.

Läs mer om elkonsumtion inom fastigheter här.

Ny certifiering öppnar för fler aktörer

Majoriteten av de fastigheter som certifieras i dag är nybyggen, cirka 70 procent. Resterande 30 procent är befintliga hus. I framkanten ligger byggherrar som vill agera spjutspetsar i utvecklingen. I gotländska Visby, exempelvis, bygger butikskedjan Lidl en butik enligt en ny standard kallad NollCO2, med grundidén att fossila utsläpp från byggfasen ska kompenseras genom många år av drift på sätt som rentav bidrar till minskning av koldioxidmängden i atmosfären.

Men nu riktas miljöblicken alltså allt mer mot den dominerande delen av fastighetsbeståndet, de hus som står byggda redan sedan tidigare. Under 2020 lanseras Miljöbyggnad i särskild utgåva med sikte på dem: ”Miljöbyggnad iDrift”.

– Många förvaltande fastighetsägare har drivit frågan: ”Kan ni inte ta fram Miljöbyggnad även för vårt område?”. De har velat ha en svensk, tydligt igenkännbar, certifiering för förvaltningsfasen, och vi väntar oss fler som medlemmar när vi har erbjudandet som riktar sig särskilt till dem. Det gäller även mindre aktörer för det kostar mindre att certifiera befintliga byggnader än nybyggen, säger Maria Ohlen.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!