Fjärrvärme, Innovation, Gotland

Ny industri kan värma Gotland

Publicerad: 2023-08-09 kl. 12:29

Ny industri kan värma Gotland

Gotland står inför en kraftigt ökad elproduktion från havsbaserade vindparker som lockar fler industrier att etablera sig på ön. Projektet Got Heat tittar nu på hur spillvärme från industrierna kan användas i fjärrvärmenätet.

Gotland står inför stora förändringar på energiområdet. Flera havsbaserade vindparker planeras i regionen vilken väntas leda till ett ökat intresse bland industriföretag att etablera sig på ön. I projektet Got Heat, som drivs av miljöforskningsinstitutet IVL i samarbete med bland andra Region Gotland och Gotlands Energi (GEAB), är målet att hitta smarta sätt att återvinna spillvärme från industrier, befintliga och nya, i det lokala fjärrvärmenätet. Carolin Bölin och Tenny Larsson från Gotlands Energi berättar mer om satsningen.

Större industrier producerar mer och där är potentialen stor

T_1200– I dag på Gotland har vi spillvärme från Cementa att plocka ifrån, många företag är duktiga på att själva ta tillvara överskottsvärmen från sin produktion, men större industrier producerar mer och där är potentialen stor, säger Tenny Larsson
 
Exempel på industrietableringar som kan bli aktuella är bland annat elektrolysörer för att producera vätgas, produktion av konstgödsel och vätgasbaserade kemitillämpningar.

På Gotlands Energi tittar man just nu på hur värmebehovet ser ut på ön och var ny industri kan placeras för att skapa goda förutsättningar för att restvärmen ska kunna nyttjas i fjärrvärmenätet.

C_1200– Det här bygger på samarbete med företagen och vi kan se att många är intresserade. Alternativet till att använda spillvärmen är att den släpps ut i atmosfären. Genom att vi har den här dialogen tidigt i företagens etableringsplaner, så att de vet att vi är intresserade av att använda deras spillvärme. Då kan de ha med sig det i planeringen och vi kan skapa bättre förutsättningar för att få det att fungera, säger Carolin Bölin.

Utmaning med flexibelt värmenät

Både Carolin Bölin och Tenny Larsson tror att potentialen med överskottsvärme är stor men ser en del utmaningar, till exempel att säkerställa en kontinuitet.

– Vi har kunder som vi behöver förse med fjärrvärme. Om man nyttjar värmen från industrier, vad behöver vi då ha för back-up? Det är något vi tittar på. Alla industrier behöver ibland stoppa produktionen, exempelvis vid underhåll. Och vi kan inte ha en värmeförsörjning som är beroende av att det blåser och vindkraftverken snurrar. Så vi behöver ha något att täcka upp med, säger Carolin Bölin.

Industrier tvingas tänka om och tänka nytt och vi kan se en stark vilja till att ta tillvara den energi som finns

Gotlands Energi tittar exempelvis på att placera solfångare runtom på Gotland som kan kopplas till värmelager, till exempel genom att några av alla gamla stenbrott som finns på ön kan göras i ordning för att lagra varmt vatten. Men Carolin Bölin påpekar att det är svårare att ha ett flexibelt fjärrvärmenät än ett flexibelt elnät, eftersom fjärrvärmenätet är ett slutet system. Men tekniken på det här området utvecklas hela tiden och framtiden kan bjuda på helt nya möjligheter till flexibel värmeförsörjning.

– Energiomställningen skyndar fram nya lösningar och ny teknik. Industrier tvingas tänka om och tänka nytt och vi kan se en stark vilja till att ta tillvara den energi som finns, säger Carolin Bölin.

 

Fossilfri värme på ön

  • Gotlands Energi har fyra fjärrvärmeverk som ger värme och varmvatten till tusentals hushåll och företag på Gotland.
  • Värmen kommer från fossilfritt bränsle, återvunnit material och energi från industrier som exempelvis Cementa. 
  • Fjärrvärmeverken ligger i Visby, Slite, Klintehamn och Hemse.
  • Här kan du läsa mer om fjärrvärme på Gotland!

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!