Elmarknaden

God vattentillgång och milt väder ledde till rekordlåga elpriser 2020

Publicerad: 2021-02-01 Uppdaterad: 2021-04-19 kl. 06:00

God vattentillgång och milt väder ledde till rekordlåga elpriser 2020

Fjolåret präglades av riktigt låga elpriser. Det genomsnittliga systempriset på elbörsen Nord Pool har inte varit så lågt sedan år 2000, visar statistik från branschorganisationen Energiföretagen.

De rekordlåga priserna under fjolåret har flera anledningar. Energiföretagens marknadsanalytiker Magnus Thorstensson förklarar i ett pressmeddelande:
– Det är en följd av flera faktorer som förstärker varandra, men där den goda vattentillgången är av störst betydelse. Andra faktorer som påverkat är ökad vindkraftsproduktion och låg efterfrågan på el. Det senare dels beroende på avsaknad av vintertemperaturer, dels på Coronapandemin.

Lägre priser i samtliga elområden

Det genomsnittliga systempriset på Nord Pool Spot för helåret 2020 blev 11 öre/kWh, vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av 2019 års snittpris som låg på 41 öre. Under tre timmar var det nordiska systempriset negativt, vilket inte hänt tidigare. Alla nordiska elområden hade negativa priser någon gång under året, med undantag för Norges nordligaste område. I Danmarks västra elområde var priset negativt i hela 190 timmar.

Fjolårets siffror visar också skillnaderna mellan landets norra och södra elområden. I snitt var elpriset i Malmö (elområde 4) 4,7 öre högre per kWh än i Stockholm (elområde 3) och 11,8 öre högre per kWh än i Sundsvall (2) och Luleå (1). Skillnaderna växer under år med god vattentillgång och därmed hög produktion i de norra delarna av landet. Under sammanlagt nio timmar i februari, juli och november var elpriset negativt i alla fyra områden samtidigt.

Lästips: Så fungerar elavtal och så ser elhandeln ut i Sverige

Mindre volym från kärnkraften

Vattenkraften stod med 71,9 TWh för 44 procent av den svenska elproduktionen 2020. Även vindkraften slog rekord med 27,9 TWh, vilket utgjorde 17 procent av landets elproduktion. Den billiga vind- och vattenkraften ledde till avsevärt minskade volymer från kärnkraften. Faktum är att de 47,7 TWh som kärnkraften producerade är den lägsta siffran sedan 1983.

Den totala elproduktionen uppgick till 161,1 TWh, vilket är en liten minskning från 2019, då siffran var 165,2 TWh. Precis som tidigare år exporterades mer el från Sverige än vad som importerades, men nettot minskade något och uppgick till 24,9 TWh.

Elmarknaden i Sverige består, sedan avregleringen 1996, av flera delar där varje del har en avgörande roll för att elen ska nå ut till användarna. Läs mer om hur elmarknaden fungerar och vilka aktörerna på elmarknaden är.

Du kan också ladda ner vårt white paper som ger en full förståelse för hur elmarknaden fungerar och hur handel med el på Nord Pool går till.

elmarknaden - din kompletta guide - vattenfall

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!