Hållbarhet och socialt engagemang, omställning

Gå eller cykla – för klimatets och handelns skull

Publicerad: 2020-09-02 kl. 07:52

gå-cykla-klimat-handel

I dagar av butiksdöd och klimatutmaningar hävdar vissa att det krävs ett omtag kring stadsplaneringen. Tidigare har många tagit bilen till shoppingen, men hör bilen verkligen hemma i den moderna innerstaden?

Det är många som nystar i hur framtidens innerstad ska se ut. En rapport från 2018 som Sweco producerat hävdar man att gång- och cykeltrafik kan vara en lösning för att få igång den minskande fysiska handeln och samtidigt skapa en bättre stadsmiljö. Förutom bättre luftkvalitet och mindre buller i stadskärnan främjar minskad biltrafik även ökad trafiksäkerhet och trygghet – och kan ge ett ekonomiskt tillskott, skriver Sweco i rapporten.

– De ekonomiska vinsterna med ökad andel cyklister och gångtrafikanter ska inte underskattas. Det hänger ihop med att de rör sig mer naturligt i stadsmiljöer än bilister och i högre utsträckning bidrar ekonomiskt till kaféer, restauranger och butiker. Gång- och cykeltrafikanter bidrar till en mer levande och tryggare stadsmiljö, säger Jeroen Quee, mobilitetsexpert på Sweco i Nederländerna och författare av rapporten, i ett pressmeddelande.

E-cykeln snabbare än bilen

Förutom ekonomiska vinster är alternativen till bilen ofta snabbare i stadsmiljö. I rapporten nämns bland annat ett test i Stockholm där tre svenska journalister reste från förorten in till city med bil, e-cykel och i kollektivtrafiken. E-cykeln vann testet, med kollektivtrafiken som tvåa och bilen sist i mål.

– Att göra städerna mer gång- och cykelvänliga är något som stadsplanerare över hela Europa nu funderar på. Jag tror att vi kommer att se mycket hända inom området de närmaste åren, fortsätter Jeroen Quee.

Nycklarna för att öka det “aktiva resandet”, det vill säga till fots eller med cykel, är enligt rapporten att skapa en god infrastruktur som är säker för resenärerna, öka tillgängligheten till cyklar samt mana till ändrat beteende hos medborgarna.

En stad som lyckats väl är vårt grannland Finlands huvudstad Helsingfors. Där har man satsat stort på att bygga ut cykelvägarna, och implementerat ett cykeldelningssystem över hela staden. 2017 fanns över 1400 cyklar i systemet, utspridda på 140 “delningsstationer”, och varje cykel gjorde i snitt sex resor om dagen. Tack vare satsningen har antalet resor med cykel fördubblats i staden sedan 1997.

Här på Energy Plaza har vi tidigare berättat om Merwede i nederländska Utrecht – den nya stadsdelen som ska bli helt bilfri. Kanske är framtidens stad helt fri från bilar, där elcyklar transporterar människor kortare sträckor och förarlösa elbilar står redo vid stadens utkant för nästa "roadtrip" ut på landet?

Läs mer om stadsplanering: Elektrifierade transporter smyger fram i stadskärnan

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!