Förnybar energi, Hållbarhet och socialt engagemang

Förarsäte eller backspegel för energiomställningen efter krisen

Publicerad: 2020-06-01 kl. 06:52

energiomställning-efter-krisen-gröna-investeringar

I krishanteringen riskerar klimatarbetet att få stryka på foten, eller glömmas bort helt. Coronapandemin kan komma att påverka de gröna energi-investeringarna under lång tid. Ingen vet om det blir positivt eller negativt.

Den Internationella energiorganisationen IEA fruktar att virusets framfart, och den ekonomiska svacka som följt, kommer att ha en negativ effekt på den globala omställningen till förnybar energi. Både solenergi och vindkraft har vuxit snabbt de senaste åren, men utan insatser och stöd från statligt håll riskerar den utvecklingen att bromsas in betydligt.

Enligt IEA kommer coronapandemins påverkan på den gröna energiomställningen att bero på två variabler. Dels hur länge isoleringen och nedstängningen av samhället pågår. Men också tajmingen och storleken på de stödpaket som introduceras för att stävja det ekonomiska tappet.

På grund av pandemin riskerar branschen att stöta på motstånd från flera håll. Bland annat kan brist på komponenter till följd av produktionsstopp riskera att försena projekt, vilket kan resultera i att de går miste om eventuella stöd som skulle utbetalats i år. Risken finns även att många stöd dras in helt och hållet, när samhället vill prioritera upphämtningen efter coronakrisen över klimatarbetet, skriver IEA.

Upphämtning och klimatarbete hand i hand

Men det behöver inte vara antingen en omstart av samhället eller gröna investeringar. De två kan gå hand i hand, hävdar en ny rapport från IEA:s samarbetsorganisation IRENA, International Renewable Energy Agency.

Organisationens ordförande Francesco La Camera säger i en kommentar att “utbrottet av det nya coronaviruset har blottat de stora bristerna i det nuvarande systemet”, och manar till fortsatta investeringar i förnybar energi för att kickstarta upphämtningen.

Enligt IRENA:s rapport kan en utökning av de gröna investeringarna runt om i världen från tidigare nivåer resultera i 98 biljoner dollar i tillväxt för globala BNP. Det skulle fyrdubbla antalet jobbtillfällen i sektorn – och dessutom minska koldioxidutsläppen med upp till 70 procent.

– Genom att inkludera energiomställningen i den bredare upphämtningsinsatsen kan länder uppnå flera klimatmål och ekonomiska milstolpar, samtidigt som man arbetar mot en framtid där ingen lämnas i sticket, säger La Camera.

– En grön upphämtning är livsviktig när vi arbetar oss ur coronakrisen. Det kommer gynna världen både ekonomiskt och miljömässigt, men också socialt.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!