Digitalisering, power-as-a-service, Innovation, batteri

Jättebatteriet blev mer lönsamt än väntat

Publicerad: 2022-10-10 Uppdaterad: 2024-02-16 kl. 09:24

Jättebatteriet blev mer lönsamt än väntat

Syftet var att utveckla och demonstrera tekniska lösningar för ett jättebatteri. Men Bolidens och Vattenfalls pilotprojekt fungerade så väl och ledde till en så stor intjäning att batteriet nu ingår i den ordinarie verksamheten.


– Ja, det är verkligen kul. Projektet har inte bara gått som vi önskat utan överträffat våra förväntningar. Inte minst den ekonomiska biten blev en överraskning, säger Fredrik Persson, biträdande projektledare för forskningsprojektet och R&D Engineer vid Vattenfall.

Höga intäkter var osannolika, men så blev det faktiskt

– När vi drog igång piloten var det främst för att utveckla och demonstrera den tekniska lösningen. Höga intäkter var osannolika, men så blev det faktiskt.

BOL_1200-1

Projektet har varit ett samarbete mellan projektledaren Vattenfall, Boliden och Landskrona Energi och pågick mellan mars 2020 och juli 2022.

Går snabbt att räkna hem

Även om huvudsyftet med pilotprojektet alltså inte var själva intjäningen här och nu, utan att utveckla styrsystem och tjänster som skulle göra det möjligt att framöver tjäna pengar på energilager, så visade sig batteriet kunna leverera goda intäkter.

Att köpa och lagra el när priset är som lägst och använda den när priset är som högst

FP_1200Under demonstrationsperiodens fem sista månader låg intäkterna i genomsnitt strax över 100 000 kr per månad. Under vintermånaden december på hela 230 000 kronor.

– Anledningen till den höga inkomsten är att vi lyckats få fram en unik teknisk lösning som möjliggör kombinering av ett flertal tjänster. Den dominerande inkomstkällan var frekvensreglering. De två andra inkomsterna är från kostnadsoptimering, att köpa och lagra el när priset är som lägst och använda den när priset är som högst, och sälja effekt till regionala och lokala kapacitetsmarknader, säger Fredrik Persson.

Snabb batteriutveckling

För att det skulle vara så enkelt som möjligt för Boliden hyrde Vattenfall Network Solutions ut energilagret till dem som en tjänst, ”Power-as-a-Service”. En allt vanligare finansierings- och driftform.

Batterianläggningen som Vattenfall byggt i Uppsala sedan dess har tjugo gånger så hög kapacitet

– Till en fast avgift sköter vi allt om kunden så vill, eller så applicerar vi vår styrlösning på ett batteri som företaget själva äger. Min uppfattning är att de flesta företag behöver ha hjälp med just hur man ska styra ett batteri för att generera inkomst, säger Fredrik Persson.

BATT_INS_1200Energilagret i Landskrona består av 24 stycken elbilsbatterier från BMW (samma som används i BMW:s modell i3) som monterats tillsammans med styrsystemet i en container och placerats bakom mätaren på Bolidens blybatteriåtervinningsanläggning.

– När vi började projektet var energilagret ett av landets största med sin lagringskapacitet på 1 MWh och effekt på 480 kW, men utvecklingen inom batterilager går fort. Batterianläggningen som Vattenfall byggt i Uppsala sedan dess har tjugo gånger så hög kapacitet, säger Fredrik Persson

Unikt styrsystem

Själva hjärtat i batterilösningen är Vattenfalls egenutvecklade styrsystem.

– Styrsystemets algoritm anpassar sig med hjälp av maskininlärning efter kundens elförbrukning och gör en prognos över hur man ska köra givet elpriser, elnätsavgifter, väder och aktuella anläggningsdata. Att vi kunde lösa de tekniska svårigheterna med att kombinera flera olika inkomstbringande tjänster är det som jag är allra mest nöjd över, säger Fredrik Persson.

Intäkter från 3 olika tjänster:
Tjänsterna som ingick i Vattenfalls energilagerlösning hos Boliden för att skapa intäkter var:

  • Kostnadsoptimering. Genom laststyrning och lagring flytta förbrukning i tid mellan timmar med högre och lägre spotpris och undvika effekttoppar och högre effektavgift.
  • Region- och lokalnätsstöd. Delta på kapacitetsmarknaden Switch för lokal- och regionnät.
    New call-to-action

Enkelt att använda

Bolidens smältverk där projektet genomfördes är en energikrävande verksamhet, men energilagringslösningar passar de flesta företag, menar Fredrik Persson.

– Visst, det finns en undre gräns för när det blir för mycket overheadkostnader men för medelstora energiförbrukare och uppåt inom industri och exempelvis fastigheter är det en lönsam investering.

Systemet sköter sig självt och nästa steg är att optimera det än mer och lägga på ytterligare inkomstbringande tjänster

Och även om den tekniska biten kan låta krånglig med avancerade styrsystem och frekvenshandel så är det ingenting som kunden behöver tänka på.

– Jag vet att Boliden först var lite oroliga för att energilagret skulle störa produktionen, men upptäckte snabbt att de inte märkte av det alls, i positiv mening. Nej, systemet sköter sig självt och nästa steg är att optimera det än mer och lägga på ytterligare inkomstbringande tjänster för kunden, säger Fredrik Persson.

Batterisystem med många funktioner
Projektet Realtidsstyrning av Batterilager för Framtidens Flexibilitetsbehov, Battery@Bergsöe, inleddes i mars 2020 med syftet att utveckla ett batterilager som kan sänka kundens elkostnad och samtidigt erbjuda flexibla elnätstjänster som nätstabilitet samt att ge extra effekt om det lokala elnätet inte räcker till. Projektet föll väl ut och pressmeddelandet kan läsas här.
 
Läs mer:
> Vad menas med "effektbalans" och hur man du som företag bidra till utbyggnaden av förnybar el?
FCR - Få betalt för att bidra till förnyelsebar elproduktion

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!