Elektrifiering, Transport, Elbåtar

Fler laddmöjligheter krävs för elbåtar

Publicerad: 2023-02-22 Uppdaterad: 2023-03-16 kl. 15:41

Fler laddmöjligheter krävs för elbåtar

Tyst, utsläppsfritt och billigare i drift. Elmotorer verkar perfekta för båtlivet, men har inte slagit igenom på bred front ännu. Men nya satsningar på laddmöjligheter kan ändra på det.

Utombordare som drivs av bensin orsakar stora utsläpp i svenska sjöar och i havet. Flera undersökningar visar att livet i havsvikar och sjöar påverkas negativt av utsläppen från utombordare – främst av äldre tvåtaktsmotorer som inte förbränner en lika stor del av bränslet som fyrtaktare, som även de genererar lokala utsläpp. Dessutom orsakar förbränningsmotorer en störning av närmiljön med sitt buller. Utsläppen av koldioxid, en växthusgas, uppskattas till över 400 000 ton per år från fritidsbåtar i Sverige.

Fritidsfiskare har sedan länge använt mindre elmotorer för att förflytta sig under fisket

Men det finns numera allt flera serietillverkade elmotorer för båtar, både inom- och utombordare, för mindre och större båtar. För den som vill ha tystnad till sjöss är de idealiska och i vissa sjöar, bland annat många vattentäkter, är de sedan länge det enda alternativet som motor på grund av totalförbud mot utsläpp. Fritidsfiskare har sedan länge använt mindre elmotorer för att förflytta sig under själva fisket. Den användningen kräver betydligt mindre lagring av energi i batterier jämfört om båten använder el för att driva båten längre sträckor och i högre hastigheter.

Billigare i drift

Även om batterier och elmotor inte innebär en lägre inköpskostnad så är en välskött elmotor generellt billigare i drift. Ingen motorolja, vinterkonservering och annat kostsamt löpande underhåll. Per sjömil är också el billigare för framdrift än bensin och diesel.
 
Så varför har elmotorer inte slagit igenom inom fritidsbåtsvärlden? Förutom att båtägare ofta söker sig till beprövad teknik saknas en utbyggd laddinfrastruktur. På vissa marinor och i vissa båtklubbar finns vanliga eluttag längs bryggorna. Men det saknas på många båtplatser, och i många gästhamnar, och det saknas oftast ett system för att betala för förbrukningen. Ett par av de första snabbladdarna för båtar finns i Fiskebäckskil och i Malmö, men de hör till undantagen.

Ett stråk med laddpunkter från Göteborg i söder och upp till Oslo i norr

Ett stort projekt har nu inletts med målet att skapa ett stråk med laddpunkter från Göteborg i söder och upp till Oslo i norr. Även norska kusten väster om Oslo ska ingå i stråket med projektnamnet go:Leif med flera deltagare inklusive flera kommuner. Laddnätverket sträcker sig till norska Kristiansand.

Norge har kommit längre med omställningen av fritidsbåtar jämfört med Sverige. Bland annat finns sedan några år en intresseorganisation för elbåtar och i Arendals kommun, nära Oslo,  har det sedan tidigare funnits laddkartor för elbåtägare.

Båtladdningsprojektet har beviljats EU-stöd och, utöver att upprätta en verkligt fungerande laddinfrastruktur för att kunna färdas med båt längs de svenska och norska kusterna, ska projektet också utforska och testa ny teknik och nya affärsmodeller som kan användas i större skala. Omställningsprojektet go:Leif är planerat att starta i mars 2023 och pågå till slutet av 2025.

BATLADD_1200

Längs de flesta fritidsbåtsbryggor finns väderskyddade eluttag, men de saknar oftast effekt för att snabbladda.

Utvecklingen av fritidsbåtar pågår över hela världen. I Sverige marknadsför båttillverkaren XShore sina eldrivna fritidsbåtar som snabba, diskreta och lätta att hantera medan Candela profilerar sig med bärplansbåtar som är viktoptimerade och har lång räckvidd.

Inom yrkesjöfarten har elmotorer använts under en lång tid, exempelvis är linfärjor tacksamma att elektrifiera. Det pågår också en elektrifiering av annan färjetrafik främst i Stockholms- och Göteborgsområdet. Läs mer om den utvecklingen här!

BILD: X Shore

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!