Fjärrvärme, Uppsala

Fjärrvärmens superkraft: leveranssäkerheten

Publicerad: 2023-12-11 kl. 10:23

Fjärrvärmens superkraft: leveranssäkerheten

Ett tillfälligt driftstopp i ett fjärrvärmeverk märks oftast inte i de bostäder och företagslokaler som behöver värmen. Här berättar Jonas Nilsson, anläggningschef i Uppsala, om fjärrvärmens superkraft.

– Värme är en trög energiform som lagras i fjärrvärmesystemet hos oss, i rören och i de uppvärmda byggnaderna, säger han.

Att helt undvika tillfälliga driftstopp är omöjligt för alla typer av uppvärmningssystem. Frågan är vilka möjligheter man har för att undvika eller minimera påverkan hos de som behöver värmen.

Jonas Nilsson Ny– Den grundläggande principen för fjärrvärmen i Uppsala är att vi kan fortsätta leveransen av värme även om vår största anläggning stoppas, säger Jonas Nilsson, på Vattenfall Värme i Uppsala.

– Vi klarar det även när det är riktigt kallt tack vare flera värmeverk som eldas med olika typer av bränslen som flis, träpellets, avfall eller drivs med el. De olika värmeverken kan helt enkelt startas när de behövs för att täcka upp för varandra.

Värmen lagras på flera olika sätt

Att den största anläggningen kan ersättas av andra ingår i en ”brist-riskpolicy”.

– Vi förutser och planerar för de risker som finns för ett stort fjärrvärmesystem. Det kan vara allt från brist på bränsle till elavbrott eller det som är vanligast i dag: att vi får ett fel på en enstaka panna, till exempel en läcka i en panna som vi då måste reparera innan den kan användas för värmeproduktion.

– Eller som den senaste orsaken till stopp: en stålbalk hade hamnat i avfallet och fastnade på vägen in till pannan. Som "ett ben i halsen", kan man säga. Men det är normalt och i det fallet stoppade vi anläggningen för att rensa. Vi kopplade runt problemanläggningen och startade en annan anläggning.

Vi har många mil fjärrvärmenät . Om vi slutar fylla på med värme under en kort tid svalnar vattnet väldigt långsamt

Det finns flera faktorer som gör att ett tillfälligt driftstopp inte märks hos hushåll och företag. Den isolerade värmeenergin i systemet lagras på flera olika sätt.

– Här i Uppsala har vi många mil fjärrvärmenät. Om vi slutar att fylla på med värme under en kort period så svalnar vattnet väldigt långsamt. Det är en tröghet i systemet som vi har i själva fjärrvärmenätet. Sedan har vi dessutom ackumulatortankar, ett slags värmelager, som normalt sett är välfyllda med varmt vatten också.

– Vi har också trögheten hos kunderna i sig. En fastighet som är uppvärmd svalnar inte snabbt. Om det är några minusgrader så svalnar en villa med ett par grader per timme – i ett flerfamiljshus går det ännu långsammare, säger Jonas Nilsson.

Vi har också större egna bränslelager. Det är en anpassning som vi inte har behövt tidigare

I systemet med varmvatten för konsumtion, i kranar och duschar, töms rören när varmvattnet används och då kan även ett kort driftstopp märkas hos kunderna.

Trots trögheten i systemet måste värmen produceras och huvuddelen av produktionen sker med eldning av bränsle. Förra året drabbades fjärrvärmeanläggningar i hela Sverige av bränslebrist som en konsekvens av Rysslands krig mot Ukraina och omställningen till hållbar energiförsörjning. På grund av bristen på gas och andra fossila bränslen på marknaden, blev det en större konkurrens om exempelvis biobränslen.

– Den bristen har vi byggt bort i år. Dels genom att upphandla, så att vi har mer försörjning utifrån, men också att vi har större egna bränslelager. Det är en anpassning som vi inte behövt tidigare, nu har vi exempelvis lager med flis och bark.

Produktion på olika platser i staden

Ett fjärrvärmeverk är också beroende av el. Om en transformator drabbas av en brand eller slås ut av någon annan anledning, så berörs bara de pannor som matas från den transformatorn. Anläggningen har flera transformatorer som förser olika delar av anläggningen med ström. Drabbas man av total strömförlust till anläggningen slås allt ut då det inte är ekonomiskt försvarbart att ha intern reservkraft för en hel anläggning. För att minska påverkan av lokalt strömavbrott har Vattenfall Värme produktion på olika platser i Uppsala.

– Vi är ett relativt stort fjärrvärmeverk med olika anläggningar. De olika pannorna kan råka ut för olika saker och det är förstås en fördel att vi inte måste förlita oss på ett visst bränsle eller en viss anläggning, avslutar Jonas Nilsson.

Vattenfall Uppsala

Fjärrvärmens mix av energikällor

  • En blandning av pannor inom ett fjärrvärmesystem gör att systemet inte måste förlita sig på en viss typ av bränsle eller elförsörjning.
  • Vattenfall Värme i Uppsala energiåtervinner och eldar med avfall och biobränsle (restprodukter från skogsindustrin och returträ som byggavfall från skogsindustrin) och har pannor som drivs med el.
  • Vid särskilda behov finns även pannor som kan eldas med bioolja.
 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!