Fjärrvärme, Uppsala, Energieffektivisering

”Är det något vi kan spara på så är det el och värme”

Publicerad: 2022-11-16 Uppdaterad: 2022-11-23 kl. 14:11

”Är det något vi kan spara på så är det el och värme”

Dörrar, tak och fönster är bytta hos Brf Alriksgårdarna de senaste åren, men nu tar man hjälp av en energiexpert för rådgivning. Redan under första besöket hittade man möjliga åtgärder för att minska förbrukningen för både uppvärmning och belysning.

Brf Alriksgårdarna i Uppsala bildades 1954. De tre typiska femtiotalshusen med upp till fyra våningar omges av lummiga gårdar och rymmer sammanlagt 129 lägenheter. Föreningen har alltid tagit väl hand som sina fastigheter som också omfattar över trettio garage. Renoveringar och underhåll är en självklar del av vårdandet av fastigheterna.
 
– När jag flyttade in år 2000 lät föreningen göra en el- och stamrenovering. På senare år har vi också bytt dörrar, tak och fönster, berättar Jerry Mattsson, ledamot i föreningens styrelse.

Är det något vi kan spara på så är det el och värme. Andra kostnader, som till exempel räntan, kan vi ju inte göra så mycket åt

Ingen av de nämnda åtgärderna gjordes dock i första hand för att spara energi, och därför tycker Jerry Mattsson att det känns bra att se över föreningens förbrukning med hjälp av en energiexpert. Via Vattenfall Värmes Energirådgivning har en energiexpert nyligen gått igenom fastigheten och inom kort ska föreningen få ett skräddarsytt förslag på åtgärder för att effektivisera energianvändningen.

ALRIKS_Z_1200Jerry Mattsson, ledamot i Brf Alriksgårdarnas styrelse, i samtal med energiexperten vid föreningens garage i centrala Uppsala.

– Är det något vi kan spara på så är det el och värme. Andra kostnader, som till exempel räntan, kan vi ju inte göra så mycket åt.

Utöver kostnader för fjärrvärme tillkommer elkostnader. Dock är de senare inte så höga för föreningen eftersom varje lägenhetsinnehavare bekostar sin egen förbrukning.

– Tidigare var elen inbakad i månadsavgiften, men i samband med el- och stamrenoveringen installerade vi separata elmätare till alla lägenheter. De läses av varje kvartal och så betalar varje användare sin egen el.

Ökat elpris höjer intresset

Även om den privata förbrukningen därmed inte har någon inverkan på föreningens ekonomi, så tror Jerry Mattsson att systemet kan ha lett till en större energimedvetenhet bland medlemmarna.

– Jag har inga siffror på om det faktiskt bidrog till en minskad användning eftersom det var så längesen. Men vad jag vet såg alla det som positivt att man fick mer kontroll över sina egna elkostnader.

Åtgången av fjärrvärme och el i allmänna utrymmen har föreningen tidigare inte gjort så mycket för att påverka. Dock har de kraftigt ökade energipriserna gjort det högintressant att bli mer energismart. Vattenfalls erbjudande om rådgivning och förslag på åtgärder för att effektivisera energianvändningen kom därför i rätt tid menar Jerry Mattsson.

Vi kan också sänka värmen i våra garage, där upptäckte vi att det var onödigt varmt

– Det började med att jag fick fylla i ett formulär med frågor om föreningen, till exempel antal boende och lägenheter, energiförbrukning och ventilation. Efter det kom energiexperten hit och så gick vi gemensamt runt och tittade på fastigheten.

Bland annat gick Jerry Mattsson och energiexperten igenom fasaderna eftersom energiläckage kan uppstå om de är i dåligt skick. De såg även över källarutrymmen, garage och panncentralen där fjärrvärmeanläggningen finns. En möjlig besparing som hittades redan under besöket var att vissa utrymmen hade högre temperatur än som behövs.

– Jag har ju inte fått rapporten än, men jag kan tänka mig att vi skulle kunna tjäna ganska mycket på att sänka inomhustemperaturen en grad eller två. Något vi redan har på gång är att sätta termostater på elementen, för det har vi generellt inte i dag. Vi kan också sänka värmen i våra garage, där upptäckte vi att det var onödigt varmt.

ALRIKS_Y_1200.jpg

Jerry Mattsson hoppas att energiexpertens rapport ska innehålla förslag på enkla och billiga åtgärder som föreningen inte själva tänkt på. Att dra ner på värmen i vissa utrymmen och byta till mer energisnål belysning är ett par exempel, men kanske finns det fler.

– Det ska bli spännande att få ta del av förslagen. När vi har rapporten i handen kan vi göra en bedömning av vad som är rimligt för oss att genomföra, säger Jerry Mattsson.

Läs mer om energirådgivning:
"Finns alltid pengar att spara på minskad förbrukning"

 
Experthjälp med att spara energi?

Genom att effektivisera ditt företags energiförbrukning kan du göra stora kostnadsbesparingar. Låt oss hjälpa dig!

Till Energirådgivning

Kan Alriksgårdarna minska sin förbrukning?
Vad ledde energianalysen till? Vilka var energitjuvarna på Alriksgårdarna och kan de stoppas? Här på Energy Plaza kommer vi att följa upp hur det går för Jerry Mattsson och hans grannar när de samarbetar med energirådgivaren för att minska förbrukningen av el och värme.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!