Fjärrvärme, Uppsala

De sluter upp för ett hållbart Uppsala

Publicerad: 2023-12-18 kl. 09:57

Uppsala slott med Magdalena Andersson, Vattenfall, infälld

Över 50 aktörer i Uppsala län har nu skrivit på löften om minskad klimatpåverkan. Med gemensamma krafter ska man stötta länet i att nå högt satta mål. 
– Vi vill vara en aktiv deltagare, som agerar på alla frågor vi själva har rådighet över, säger Magdalena Andersson på Vattenfall Värme.

I snart 500 år har det mäktiga slottet tronat på åsen ovanför Uppsala. Nyligen ramade det in den årliga ceremonin för Uppsala hållbarhetslöfte som med konkreta mål siktar på hållbarhet för lång tid framåt. Projektet bygger på samarbete mellan näringslivet, kommunen, organisationer och privatpersoner i länet.

– Takten i miljöarbetet behöver öka med tanke på att endast 2 av 16 nationella miljökvalitetsmål bedöms nås eller vara nära att nås i länet, sa Uppsala läns landshövding Stefan Attefall i ett pressmeddelande inför ceremonin och la till:
– Jag är övertygad om att samverkan gör att vi som län kommer längre.

Frivillighet och samverkan har varit nyckelord för projektet sedan det startade 2019. Länsstyrelsen fick redan från början med sig flera av de största aktörerna i och kring Uppsala. Vattenfall Värme var en av dessa och vill ha en drivande roll även under projektets andra avtalsperiod som sträcker sig från 2023 till 2027.

– Vi vill vara en aktiv deltagare som agerar på alla frågor vi själva har rådighet över, säger Magdalena Andersson, intressentansvarig på Vattenfall Värme.

"Digitalt öga" ska minska plast i avfall

Ett exempel där samarbetet mellan olika aktörer fått effekt även utanför Uppsala läns gränser är FossilEye. Det är en ny metod för att effektivt kunna identifiera avfallets innehåll med hjälp av kameror och sensorer och fastställa hur stor del som är plast, och även vilken typ av plast, för att i förlängningen motivera till en bättre avfallssortering och därmed en ännu mer hållbar fjärrvärmeproduktion.

Projektet för att utveckla mätsystemet drivs av Vattenfall Värme tillsammans med Tekniska Verken i Linköping och Umeå Energi. Just nu genomförs en pilotturné i tre svenska städer, med det högteknologiska mätverktyget. Leverantör till tekniken är företaget Robowaste, men allt bygger på samarbetet.

– När det gäller hållbarhetsarbete måste vi få med både kunder och leverantörer på tåget, säger Magdalena Andersson. Hon menar att det krävs bra diskussioner och en stor förståelse för de utmaningar som finns.

En enskild part har inte lösningen på de stora hållbarhetsfrågorna, det krävs att vi går samman

– Alla har vi utmaningar, vissa mindre andra större. Därför är det värdefullt med bra samtalspartners, för att hitta vägar framåt och för inspiration. En enskild part har inte lösningen på de stora hållbarhetsfrågorna, det krävs att vi går samman. Då blir det lättare att se hur vi kan jobba framåt för att påverka i rätt riktning.

– Vi på Vattenfall vill väldigt mycket när det gäller hållbarhet och vårt agerande får ofta stor inverkan, såväl lokalt, regionalt, nationellt och globalt. I just det här kan vi bidra i det regionala arbetet för att bli fossilfria.

Ska minska utsläppen drastiskt

Ett av de största och viktigaste målen inom hållbarhetslöftet, som har sin grund i FN:s Agenda 2030, har varit att regionen som helhet ska minska sina utsläpp. Exemplen på konkreta förbättringar är många och utöver de mest färska exemplen, som Fossil Eye, finns bygget av biobränsleanläggningen Carpe Futurum, som fasat ut stora delar av torvanvändningen. I närliggande kommunen Knivsta har också en ny pelletspanna tagits i drift, som kommer att innebära en mer effektiv process.

Uppsala är ett län där man har en bred kompetens lokalt. Industrier, tillväxtföretag och universitet

Även inom länsgränserna finns det en god grogrund för gemensam innovation och utveckling. Tillsammans med Uppsala kommun och universitet genomför just nu Vattenfalls forskningsavdelning ett projekt för att undersöka förmågan att klara snabba förändringar, resiliens, i de olika energislagen och hur man kan bygga framtidens energisystem.

– Uppsala är ett län där man har en bred kompetens lokalt. Det finns industrier, tillväxtföretag och dessutom universitet. Det pågår omfattande bostadsbyggande som skapar möjligheter att prova nya tekniker. Att allt detta finns samlat på en och samma plats, vilket inte är helt vanligt, avslutar Magdalena Andersson.

gruppbild-hållbart-Uppsala-lores

Foto: Uppsala Län. Representanter från aktörerna inom Uppsala hållbarhetslöfte tillsammans med landshövding Stefan Attefall.

 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!