Energiteknik

Därför fördubblas marknaden för solceller årligen

Publicerad: 2019-08-22 Uppdaterad: 2020-09-07 kl. 07:53

Webp.net-resizeimage (59) (1)

Hur fungerar solceller? Var används solceller? Och vem kan använda sig av solceller? Nedan får du svar på allt du behöver veta om den förnybara energikällan vars marknad årligen har fördubblats i Sverige under de senaste fyra åren. Trots att vi befinner oss i ett land där soltimmarna ofta känns väldigt få är solinstrålningen totalt sett nästan densamma som i Centraleuropa och det finns en tydlig ökad efterfrågan på solceller. Solceller utvecklas hela tiden och alternativa sätt att ta tillvara på solenergin tas fram.

Solceller

Solceller har blivit allt vanligare i Sverige under de senaste åren, vilket har lett till att solenergi idag är en av de billigaste typerna av elproduktion. Men hur fungerar de? Jo, de kieselbaserade solcellerna sätts upp på taket i större solpaneler som sedan kopplas ihop till ett solcellssystem. När solens strålar träffar solcellerna sker en kemisk process: mellan solcellens fram- och baksida uppstår en elektrisk spänning. Genom att koppla en ledning mellan fram- och baksidan bildar man ström som kallas likström. Likströmmen förvandlas till växelström med hjälp av en så kallad växelriktare och kan då användas i fastigheten.

Solen beräknas lysa i cirka fyra miljarder år till och kan därför ses som en förnybar energikälla. Det är alltså en energikälla som inte beräknas ta slut inom snar framtid och är därför bättre för miljön än icke-förnybara energikällor. Elproduktionen från solcellerna ger inte upphov till några koldioxidutsläpp, men en viss miljöpåverkan uppstår vid produktion och transport av solcellerna. Solceller har också en lång livslängd och kräver lite till inget underhåll, vilket du kan läsa mer om i kommande stycken. 

Skillnader från andra energikällor

Den stora skillnaden mellan solceller och andra energikällor är att man inte behöver tillföra något bränsle till solceller, eftersom bränslet är solen. Jämförelsevis behöver det tillföras nya uranstavar till kärnkraft och vattenkraft kräver terräng och grundvatten för att fungera. En annan sak som skiljer solceller från andra energikällor är att energin är gratis - även om man installerar solceller på sitt tak kommer solen fortsättningsvis att lysa lika mycket på andra områden.

Solenergi kan också sägas vara högst lokalt producerad. När man har solceller på sitt tak går elen direkt in i fastigheten där den används. En fördel för många företag med solceller är att kontorstimmarna, alltså den tid när mest energi behövs i fastigheten, ofta är under samma tid som solen ger mest energi. Energi som inte används kan antingen lagras i ett batteri eller säljas på elnätet och användas av till exempel din granne.

Solceller i Sverige

Ett vanligt missförstånd när det gäller solenergi är att den inte lönar sig i Sverige eftersom våra vintrar är så mörka, och visst produceras mindre energi under vintern. Men solcellerna fungerar året om, samtidigt som mer el än man behöver produceras under sommaren. Det el-överskottet kan säljas tillbaka till elbolaget och du kan få avdrag eller pengar tillgodo på elräkningen. I Sverige kommer cirka 0,3 procent av elen från solceller medan samma siffra är 8 procent i Tyskland, trots att solen inte skiner mycket mer i Tyskland.

I grafen nedan visas ett exempel på produktion av solel under ett år.

produktion av solel under ett ar

Solceller används för bostadshus, villor, företag och offentliga byggnader, och i de flesta fall fungerar de som en kompletterande energikälla. I Sverige är det svårt att till 100 procent vara självförsörjande på solel, och därför fungerar energikällan i dagsläget främst som komplement till ett ordinarie elabonnemang. I Sverige pågår dock projekt där man försöker ta tillvara på den sol som reflekteras i snön, för att man ska kunna använda solljus från båda sidor av solpanelerna.

Underhåll

Solceller är väldigt tåliga och produceras för att hålla för det lokala klimatet. I Sverige sätts de exempelvis upp för att inte bara klara regn och vind, men också en hel del snö. Installationen beräknas hålla i 30 år, men det finns anläggningar som har funnits längre än så och ännu inte bytts ut. Solcellerna kräver inte heller något underhåll, utan tas om hand av väder och vind. Under vintern kan det dock uppstå situationer då man är tvungen att sopa bort snö, eftersom solcellerna inte kan samla upp solljuset om de är täckta av snö. Men ofta lutar de något och snön glider av automatiskt.

Till solcellen kopplas en växelriktare, vilken är den mest känsliga delen av systemet, eftersom den innehåller all elektronik. Växelriktaren behöver inte heller underhållas av kunden, men kan behöva bytas ut efter 15 till 20 år på grund av vanligt slitage. Hur länge solcellerna och växelriktaren håller beror dock självklart på den yttre miljön, såsom mängden damm och temperatur. Men de är slittåliga och klarar sig länge.

Fördelar

Det finns många orsaker till att intresset för solceller växer, och det är inte bara att energikällan är miljövänlig och blir billigare. Vi har sammanfattat några av de största fördelarna nedan.

  • Minskade driftskostnader
   Med solceller minskar du driftskostnaderna för din fastighet tack vare lokalt producerad el som kan användas direkt.
 • Elen är gratis
  Solens strålar är gratis och kommer inte att ta slut under en väldigt lång tid hur mycket solel du än producerar.
 • Du kan använda elen direkt
  Elen produceras dagtid då den största delen el ofta behövs. Därför kan du använda den solproducerade elen direkt i din verksamhet.
 • Solenergin kan användas i marknadsföringen
  Du kan kommunicera att dina produkter är tillverkade med solel och visa att ditt företag gör bra miljöval.
 • Solceller är inte så svåra att installera som man tror
  Vill du installera solceller från Vattenfall finns Vattenfall där från planering till färdig anläggning, och det enda du behöver göra är att ansöka om tillstånd.
 • Ladda dina elbilar under dagen
  Det är möjligt att inkludera laddlösningar så att du kan ladda företagets el- och hybridbilar under dagen.
 • Solceller är lättskötta
  Solpanelerna kräver så gott som inget underhåll eller extra personal utan sköter sig själva. 

Nackdelar

Det finns också några nackdelar med solceller som är viktiga att vara medveten om. Dem listar vi nedan.

 • Utseende
  En del föreställer sig att solcellerna kommer att förstöra husets utseende, men om man tänker på saken ser de mest ut som takfönster och ses av väldigt få personer.
 • Ingen ser investeringen
  Solpaneler är en investering och eftersom din nya investering ligger på taket är det inte många som ser den. Däremot kan du visa den i din kommunikation och marknadsföring.
 • Energiskatt för stora anläggningar
  För väldigt stora anläggningar måste man enligt statens beslut betala energiskatt. Då ska dock anläggningen vara väldigt stor.
solcellsanlaggning

Vem kan ha solceller?

Solceller passar alla företag som har en fastighet och närmare bestämt ett tak. Utvecklingen av solceller går dock snabbt framåt och andra lösningar blir snart möjliga. Ett annat krav är självklart att lösningen är lönsam och att det finns möjlighet till installation av solceller på ett område som exponeras av sol. Alla byggnader med tak kan dock ses över för möjligheter till solpaneler, vilken verksamhet man än driver. Även om det inte är ett hinder trivs dock installationen mindre bra i en väldigt dammig miljö.

Eftersom alla företag använder el på ett eller annat sätt kan solenergi minska driftskostnaderna och löna sig för många olika typer av företag. Fastighetens plats spelar ingen avgörande roll eftersom man kan använda sig av solceller i hela landet, men förutsättningarna ser lite olika ut: om samma solceller installeras i norra och södra Sverige hade solcellerna i södra Sverige genererat mer el eftersom snömängden är mindre.

Sammanfattning

Solceller ökar ständigt i popularitet tack vare minskade kostnader och låga utsläpp. Solenergi räknas som en förnybar energikälla eftersom solen beräknas lysa i flera miljarder år till och kommer därför inte att ta slut. En stor fördel med solenergi är att ingen bränsle behöver tillföras och lite till inget underhåll behövs under många års tid. Det finns många fler fördelar med solceller, och något vi med säkerhet kan säga är att solkraft tillhör framtidens energi och att solceller kommer att utgöra en allt större del av elektrifieringen.

Om du vill veta mer om solceller rekommenderar vi dig att läsa vanliga frågor kring solceller, och är du intresserad av att läsa mer om olika tekniker inom energiframställning kan du göra det under vårt kärnämne Energiteknik.

Är du övertygad om att solceller hade varit ett bra val för ditt företag, men har svårt att övertyga ledningsgruppen? Läs då vårt white paper där vi hjälper dig att övertyga både VD:n och finanschefen.

så-når-du-fram-till-din-ledningsgrupp-cta

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!