underhåll, elnätet

AMS – en säker arbetsmetod som erbjuder avbrottsfritt underhåll

Publicerad: 2020-12-16 Uppdaterad: 2021-08-23 kl. 13:16

AMS – en säker arbetsmetod som erbjuder avbrottsfritt underhåll

Behovet av att kunna göra avbrottsfritt underhåll i stamnätet växer. Därför har Vattenfall Services och Svenska kraftnät kört ett gemensamt pilotprojekt där man använder barhandsmetoden även på högre spänningsnivåer.

Arbete med spänning, AMS, kan utföras med tre olika metoder. Vanligast i Sverige är isolerstångsmetoden, medan isolerhandskmetoden är mindre utvecklad. Barhandsmetoden har även tidigare använts på lägre spänningsnivåer, men inte förrän nu  Svenska kraftnäts högspänningsnät. 

– Det unika med det här är att vi utbildat i och använt barhandsmetoden på 400 kV-ledningar. Det blir allt svårare att få avbrott på ledningarna och därför ser vi ett stort behov av att kunna utföra avbrottsfritt underhåll, framförallt i stam- och regionnäten, säger Björn Jarme, projektledare för region- och stamnätsunderhåll på Vattenfall Services. 

Teknikern skyddas av dräkt

Vid arbete med barhandsmetoden på ledningar och nätstationer med 400 kV bär teknikern en ledande dräkt som ansluts till faslinan med en shunten slags anslutningsklämma. Därigenom får dräkten samma spänning som systemet där arbetet ska utföras.  

Som Björn Jarme ser det har barhandsmetoden flera fördelar. På stamnätsnivå är stolparna högre och avstånden mellan faser större än på mellanspänningsnätet, vilket gör att isolerstänger, som används i isolerstångsmetoden, inte är så lämpliga. För att hålla säkerhetsavståndet skulle de behöva vara så pass långa att det skulle bli svårt att byta exempelvis ett distansjärn.  

– Jag uppfattar barhandsmetoden som säkrare och effektivare än isolerstångsmetoden vid arbete med spänning på 400 kV. Det är anledningen till att vi driver detta. Vi har utvecklat arbetsmetoder, utrustning och personal så väl att barhand är att föredra. Dessutom har vi många väldigt duktiga och erfarna tekniker som är vana att arbeta med AMS och som aldrig tummar på säkerheten. Vid riskbedömning används numera också drönare för inspektion, vilket ger bättre förutsättningar för att arbeta säkert. Riskbedömningen ligger till grund för vilken arbetsmetod som väljs för arbetet.

Utbildning genomförd som pilotprojekt

2017 och 2018 genomförde Vattenfall Services en första utbildningsomgång i samarbete med Svenska kraftnät och STF Ingenjörsutbildning. Vid första tillfället utbildades nio tekniker på stationer och året efter utbildades ytterligare nio tekniker på ledningar i barhandsmetoden.  

– Det här var en pilot med ambitionen att kunna utföra de vanligaste underhållsåtgärderna på 400 kV, till exempel byte av distansjärn, isolatorer och vibrationsdämpare på ledningar samt underhåll av apparater på stationer.

Sedan Vattenfall Services och Svenska kraftnäts utbildning i barhandsmetoden har Vattenfall Services utfört olika typer av arbeten som gett bra och säker praktik. Under 2020 utfördes ca 1 000 arbetstimmar på ledningssidan i stamnätet med denna metod. Dessutom genomfördes en lyckosam pilot med barhandsmetoden på regionnätssidan, där isolatorer byttes på 130 kV-ledning. På regionnätssidan används annars vanligtvis isolerstångsmetoden, där de flesta underhållsåtgärder kan utföras året runt.

Enligt Björn Jarme har AMS som metod överlag varit ganska ifrågasatt, något han tycker är synd.  

 Det har funnits en förutfattad mening om att det alltid är säkrare att arbeta under avbrott, men jag håller inte med. Tvärtom är jag är övertygad om att AMS är framtiden, särskilt för underhållsåtgärder. 

Risker med spänningslöst arbete

Arbete under avbrott (AUS) kan låta tryggare än AMS men i verkligheten stämmer det inte riktigt.   

– AUS bygger på att man arbetar spänningslöstMen den senaste tiden har induktion från närliggande ledningar orsakat ett flertal olyckor, och min känsla är att induktion är ett växande problem på grund av att vi har alltmer ström i våra ledningar. Med AMS minimeras induktionsrisken. 

Planen är att utbilda fler tekniker i barhandsmetoden under nästa år.  

– Vi har sagt att vi kör barhandsprojekt ungefär från mitten av april till mitten av oktober. Av säkerhetsskäl får det inte snöa, regna eller vara högre luftfuktighet än 80 procent. I år körde vi inte hela perioden, men med mer personal hoppas vi kunna göra det 2021, säger Björn Jarme.

Är du intresserad av att veta mer om AMS?
Kontakta oss

Läs mer om Sveriges elnät

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!