Energiteknik, Fjärrvärme, AI

AI-styrd fjärrvärme gör succé i Gustavsberg

Publicerad: 2020-08-26 kl. 07:10

AI-styrd fjärrvärme gör succé i Gustavsberg

Smarta algoritmer gör det möjligt att optimera fjärrvärmeanvändningen i ett flerbostadshus. Vattenfalls digitaliseringsprojekt i Gustavsberg visar på lägre kostnader, mindre klimatavtryck och samtidigt nöjdare kunder.

I den snabbväxande tätorten Gustavsberg utanför Stockholm har de boende både nära till stan och till naturen i skärgården. Sedan ett par år tillbaka har hyresgästerna hos VärmdöBostäder även tillgång till den senaste tekniken inom uppvärmning med fjärrvärme, platsen är nämligen testbädd för Vattenfall Värmes olika digitaliseringsprojekt. Här utvecklas nya lösningar med hjälp av AI som ska effektivisera värmeförbrukningen för fastighetsägaren och samtidigt öka komforten för hyresgästerna.

– Att digitalisera fjärrvärme är en vinst både för kunden och producenter och i de här projekten ligger Vattenfalls forskningsavdelning i framkant. Det är få aktörer på marknaden som arbetar med självlärande lösningar ur ett systemperspektiv, säger Karl Bergman, chef för Vattenfalls Forskning och utveckling.

Sensorer på elementen

I ett av pilotprojekten har man tagit avstamp i problemet med att inomhustemperaturen ofta varierar rejält mellan olika lägenheter i en byggnad. Det ger ett svajigt värmesystem som måste ligga på en onödigt hög förbrukning för att klara alla behov. Genom att byta ut radiatorknapparna till sensorer och fjärrstyrda ventiler har man nu istället på distans kunnat styra mot hyresgästens önskade temperatur. Detta för att hela byggnadens värmesystem inte längre ska påverkas när de boende individuellt ändrar temperatur, utan bara den enskilda lägenheten. Syftet är att nå balans i systemet, bättre energieffektivitet samt att tillhandahålla ett digitalt verktyg som effektivt hjälper kunderna att nå sina mål.

Nu har pilotprojektet utvärderats och både fastighetsägaren och hyresgästerna ser klara fördelar, visar en undersökning.

– Ett av de tydligaste resultaten var att vi fick färre samtal till vår kundtjänst. Färre klagomål helt enkelt. Våra hyresgäster fick en app där de själva kunde gå in och ändra sin temperatur och följa sin värmeförbrukning. Väldigt bra, säger Hanifi Atceken, driftschef på VärmdöBostäder.

Klimatsmart boende

Något som i sin tur frigjorde tid för kundtjänstmedarbetarna, som dessutom fick bättre verktyg att arbeta med vid samtal om värmen i huset. Via en dashboard kunde de se exakt temperatur i lägenheterna och ett bra faktaunderlag. Sensorerna skickade också varningssignaler om något var fel, om en person exempelvis åkt på semester och lämnat fönstret öppet och det blivit kallt i en lägenhet. Sensorer i trappuppgång och källare visade också många möjligheter till energieffektivisering. Där exempelvis öppna luckor eller dörrar stått och läckt ut värme.

– Både vi och hyresgästerna är positiva till att spara energi och bli mer klimatsmarta. Jag tror verkligen att det här är rätt väg att gå och kommer att följa utvecklingen med stort intresse, säger Hanifi Atceken

Verktyg för att nå kundens mål

Från Vattenfall Värmes sida blir en digitaliseringen också en vinst. En mer behovsstyrd och digitaliserad fjärrvärme blir mer energieffektiv. Vilket bland annat innebär att man kan minska mängden bränsle i anläggningarna – och lämna ett mindre klimatavtryck.

– Jag är glad och stolt över att vi nu visat att med hjälp av ökad digitalisering kan vi få fler nöjda kunder och samtidigt en minskad energianvändning, säger Ulrika Jardfelt, chef Vattenfall Värme. Nästa steg blir att gå från test till att Vattenfalls fjärrvärmekunder ska kunna dra större nytta av digitala verktyg, där vi hjälper dem att nå sina mål.

Pilotprojektet i Gustavsberg går nu in i nästa fas, där man testar intresset på marknaden.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!