Energiteknik, Fjärrvärme, Leveranssäkerhet

Stabila fjärrvärmepriser säkras med samverkan

Publicerad: 2022-10-26 kl. 09:23

Stabila fjärrvärmepriser säkras med samverkan

Hur kan man skapa en rimlig och stabil prisändring på fjärrvärme? I Prisdialogen möts kunder och fjärrvärmebolag för att diskutera prioriteringar, prisstruktur och utbyta erfarenheter. Här berättar Christian Holtz, kanslichef på Prisdialogen, om vikten av samrådsprocessen.
 
Många oroas just nu av höga energipriser. El och bränsle har blivit dyrare. Men hur påverkas fjärrvärmesektorn av världsläget?
 
– Många fjärrvärmeleverantörer möter nu kraftigt stigande kostnader till följd av utvecklingen i världen. I vilken omfattning aktörerna påverkas varierar kraftigt i och med att fjärrvärmemarknaderna är lokala marknader med kraftigt varierande förutsättningar och där olika typer av bränslen används, säger Christian Holtz, kanslichef för Prisdialogen.

Samrådsprocessen ska också ge kunderna en ökad förståelse kring vad som påverkar prissättningen

CH_1200Genom Prisdialogen bjuder fjärrvärmeleverantörer som exempelvis Vattenfalls lokala bolag för  fjärrvärme i Uppsala, Motala och Vänersborg in sina kunder till samrådsmöten för att diskutera kommande års prisförändringar.
 
– Samrådsprocessen möjliggör kunskapsutbyte kring varandras förutsättningar för att till exempel gemensamt kunna hålla ner kostnader, göra prioriteringar och hitta en prisstruktur som fungerar bra för både kunder och fjärrvärmebolag. Samrådsprocessen ska också ge kunderna en ökad förståelse kring vad som påverkar prissättningen och ungefär vilken prisutveckling som är rimlig att vänta sig, säger Christian Holtz.
 
När Prisdialogen uppstod var det som ett branschinitiativ i spåren av diskussioner om en prisreglering på fjärrvärmemarknaden.
 
– Både kundsidan och fjärrvärmebranschen såg med oro på vad en prisreglering på fjärrvärmemarknaden skulle kunna innebära, samtidigt som det fanns ett stort behov av dialog, transparens och förutsägbarhet i fjärrvärmebranschen, säger Christian Holtz.

Avgörande kundengagemang

I styrelsen ingår tre kundrepresentanter i form av Sveriges Allmännytta, Riksbyggen och Fastighetsägarna. Men en stor del av arbetet sker lokalt genom många olika bolags medverkan i samrådsprocesser. Christian Holtz lyfter kundengagemanget som avgörande för Prisdialogens framgång. För fjärrvärmeleverantörerna är forumet viktigt för att kunna erbjuda kunderna transparens, förutsägbarhet och förbättrad dialog, menar han.
 
– Prisdialogen fyller en viktig funktion för kunderna. Men även för marknadsaktörerna. Även om det finns större inlåsningseffekter än på många andra marknader så är värmemarknaden en konkurrensutsatt marknad. På en konkurrensutsatt marknad är det alltid avgörande för marknadsaktörerna att kunna leverera kundvärde. Det bidrar Prisdialogen till.

Kunder som deltar i Prisdialogen tycker att prisändringen är mer rimlig och att prisutvecklingen är transparent

Prisdialogen utvärderas regelbundet av såväl Energimarknadsinspektionen som andra oberoende utvärderingsföretag. I februari 2022 släpptes den senaste utvärderingen, genomförd av IVL, Svenska Miljöinstitutet. Där framkom att kunder som deltar i Prisdialogens samråd är mer nöjda som helhet med sin fjärrvärmeleverantör än övriga kunder.
 
– Det är något vi känner igen från flera tidigare utvärderingar. Utvärderingen visar också att kunder som deltar i Prisdialogen tycker att prisändringen är mer rimlig och att prisutvecklingen är transparent, säger Christian Holtz.

Så fungerar Prisdialogen
Prisdialogen är en modell som innefattar både lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme, i bruk sedan 2012. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.
Läs mer på Prisdialogen.se.
 
 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!